Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60.15. Порушення порядку та умов відбувши-ня примусових робіт

1. Порушеннями порядку та умов відбування примусових робіт є:
а) порушення громадського порядку, за яке засудженого було притягнуто до адміністративної відповідальності;
б) порушення трудової дисципліни;
в) порушення встановлених для засудженого правил проживання у виправному центрі;
г) неявка без поважних причин на реєстрацію до виправного центру засудженого, якому дозволено проживання за його межами.
2. Злісними порушеннями порядку та умов відбування примусових робіт є:
а) вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів або психотропних речовин;
б) дрібне хуліганство;
в) непокору представникам адміністрації виправного центру або їх образа за відсутності ознак переступив-лення;
г) виготовлення, зберігання або передача заборонених предметів і речовин;
д) організація страйків чи інших групових непокори, а так само участь в них;
е) відмова від роботи;
ж) самовільне без поважних причин залишення території виправного центру ;
з) несвоєчасне (понад 24 годин) повернення до місця відбування покарання.
3. Засуджений до примусових робіт визнається злісним порушником порядку та умов відбування примусових ра-бот при вчиненні злісного порушення, а також при здійсненні протягом року трьох порушень, передбачених частиною першою на-що стоїть статті, постановою начальника виправного центру за поданням дисциплінарної комісії виправного цін-тра .
4. Типове положення про дисциплінарну комісії виправного центру затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфе-ре виконання кримінальних покарань.
5. Відносно засудженого до примусових робіт, визнаного злісним порушником, начальник виправного центру направляє до суду подання про заміну невідбутої частини покарання до примусових робіт позбавленням волі.
6. З дня направлення подання, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, і до рішення суду адміністрацією исправи-тельного центру за погодженням з прокурором засуджений до примусових робіт може бути посаджу в приміщення для порушиться-телей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60.15. Порушення порядку та умов відбувши-ня примусових робіт "
 1. Стаття 60.14. Заходи стягнення, що застосовуються до осуж-денним до примусових робіт
  порушення порядку та умов відбування примусових робіт, адміні-ністраціей виправного центру можуть застосовуватися такі заходи стягнення: а) догану; б) скасування права проживання поза гуртожитки ; в) оселення в приміщення для порушників на строк до 15
 2. Стаття 60.12. Виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення. 3. Виховна робота із засудженими до примусових робіт проводиться з урахуванням індивідуальних особливостей особи і обставин вчинених ними
 3. Стаття 60.11. Обов'язки адміністрації исправи-тельного центру
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходи заохочення і стягнення; веде роботу з підготовки засуджених до примусових робіт до звільнення. 2. Порядок виконання обов'язків, зазначених у частині першій цієї статті, визначається цим Кодексом, а також нормативними правовими актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації
 4. Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусових робіт
  порядку, встановленому Федеральним законом від 2 жовтня 2007 року N 229-ФЗ "Про виконавче виробництві". 3. У виправних центрах засудженим до примусових робіт виплачується не менше 25 відсотків від нарахованої їм заробіт-ної плати. 4. Засуджений до примусових робіт має право звертатися до суду з клопотанням про зниження розміру утримань із заробітної плати у разі погіршення його
 5. Стаття 60.1. Місця відбування примусових робіт
  порядку заміни іншого виду покарання, можуть бути направлені для відбування покарання у виправний центр, розташований на території іншого суб'єкта Російської Федерації, у порядку, передбаченої частиною другою цієї
 6. Стаття 1239. Примусова ліцензія
  умовах права використання результату інтелектуальної діяльності, виключне право на який належить іншій особі (примусова
 7. Стаття 4. Заборона примусової праці
  стаття про відповідальність за ухилення від суспільно корисної праці (у законодавстві таке ухилення називалося дармоїдством). Заборона примусової праці міститься в окремій статті, а не в статті "Основні трудові права та обов'язки працівників", як було передбачено в КЗпП. Це підкреслює основне значення такої заборони для регулювання трудових відносин. Заборона
 8. Стаття 19.32. Порушення законодавства про громадський контроль за забезпеченням прав людини в місцях примусового утримання
  ня - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. 2. Порушення членом громадської спостережної комісії вимог кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації, нормативних правових актів з питань виконання покарань, а також невиконання законних вимог адміністрації місця
 9. Стаття 102. Продовження, зміна і припинення застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 102
  ня примусових заходів медичного характеру здійснюється судом за поданням адміністрації установи, що здійснює примусове лікування, на підставі висновку комісії лікарів-психіатрів . 2. Особа, якій призначена примусовий захід медичного характеру, не рідше одного разу на шість місяців підлягає огляду комісією лікарів-психіатрів для вирішення питання про наявність
 10. Стаття 100. Амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра Коментар до статті 100
  умовах. 3. Особи, що знаходяться на амбулаторному примусовому лікуванні, не можуть припинити лікування без рішення суду, не мають права відмовитися від призначених їм лікувально-реабілітаційних заходів. У разі відмови від лікування воно може здійснюватися без згоди хворого за рішенням комісії лікарів-психіатрів установи, який надає амбулаторну психіатричну допомогу (ч. 4 ст. 11 Закону РФ "Про
 11. Стаття 130. Тюрми
  порушення встановленого порядку відбування покарання у виправних колоніях загального, суворого і особливого режимів. У в'язницях також можуть міститися засуджені, які перебувають там з підстав, зазначених у статті 77 цього Кодексу. Термін, призначений за вироком суду для відбування у в'язниці, обчислюється з дня прибуття засудженого до в'язниці. Якщо в період перебування у слідчому ізоляторі до
© 2014-2022  yport.inf.ua