Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 33. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися оп-ределенной діяльністю

1. Покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, призначене в якості як основного, так і додаткового видів покарань до штрафу, обов'язкових робіт, виправних робіт або ограни-ню свободи, а також при умовному засудженні виконують кримінально-виконавчі інспекції за місцем проживання (роботи) осуж-денних.
(В ред. Федеральних законів від 09.01.2006 N 12-ФЗ, від 27.12.2009 N 377-ФЗ)
2. Зазначене покарання, призначене в якості додаткового виду покарання до примусових робіт, арешту, утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі, виконують установи та органи, які виконують основні види покарань, а по-сле відбуття основного виду покарання кримінально-виконавчі інспекції за місцем проживання ( роботи) засуджених.
(В ред. Федеральних законів від 09.01.2006 N 12-ФЗ, від 27.12.2009 N 377-ФЗ, від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
3. Кримінально-виконавчі інспекції ведуть облік засуджених; контролюють дотримання засудженими передбаченого при-говором суду заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю; перевіряють виконання вимог вироку адміністрацією організацій, в яких працюють засуджені, а також органами, правомочними анулювати дозвіл на заняття певною діяльністю, забороненої засудженим; організовують проведення із засудженими виховної роботи.
4. Адміністрація установи, в якій відбуває основний вид покарання особа, засуджена також до додаткового покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, не може залучати засудженого до робіт, виконання яких йому заборонено.
5. Втратив силу. - Федеральний закон від 05.04.2010 N 46-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 33. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися оп-ределенной діяльністю "
 1. Стаття 36. Обчислення строку позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  1. Термін позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, призначеного як як основного, так і додаткового видів покарань до штрафу, обов'язкових робіт, виправних робіт або обмеження сво-боди, а також при умовному засудженні, якщо при цьому виконання додаткового виду покарання не відстрочено, обчислюється з моменту вступу вироку
 2. Стаття 36. Обчислення строку позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  Коментар до статті 36 1. За загальним правилом термін позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю обчислюється з моменту вступу вироку суду в законну силу. Якщо це покарання призначається в якості додаткового до арешту, утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі, воно поширюється на весь час відбування основного
 3. Коментар до статті 19.24
  1. Згідно ч. 3 ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені тільки федеральним законом. Відповідно до ст. 183 ДВК контроль за особами, звільненими з місць відбування покарання, здійснюється відповідно до законодавства РФ і нормативними правовими актами, проте за змістом коментованої статті обмеження, встановлені судом щодо особи,
 4. Стаття 34. Обов'язки адміністрації організа-цій, в яких працюють засуджені
  1. Вимоги вироку про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю орга-тельно для адміністрації організації, в якій працює засуджений. 2. Адміністрація організації, в якій працює засуджений, зобов'язана: а) не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду та повідомлення кримінально-виконавчої інспекції звільнити осу-дженого від
 5. Стаття 37. Обов'язки засудженого до позбавлення пра-ва обіймати певні посади чи займатися визначеною діяльністю
  Засуджені до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю зобов'язані виконувати вимоги вироку, представляти на вимогу кримінально-виконавчої інспекції документи, пов'язані з відбуванням зазначеного покарання, повідомляти в кримінально-виконавчу інспекцію про місце роботи, його зміну або про звільнення з роботи, а також про вимірюв-нении місця
 6. Стаття 45. Основні і додаткові види покарань Коментар до статті 45
  1. Основними є такі види покарань, передбачені в ст. 44 КК, які можуть призначатися тільки самостійно і не можуть приєднуватися до якого-небудь іншого виду покарань чи поєднуватися один з одним. Основні покарання, на відміну від додаткових, завжди вказані в санкціях статей Особливої ??частини КК. Якщо у санкціях статті передбачається альтернативно кілька основних видів
 7. Стаття 47. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю Коментар до статті 47
  1. Даний вид покарання складається з двох самостійних каральних елементів: позбавлення права обіймати певні посади та позбавлення права займатися певною діяльністю. Позбавлення права обіймати певні посади полягає в забороні займати посади на державній службі, а також в органах місцевого самоврядування. Із змісту ч. 1 коментованої статті випливає, що зазначений
 8. Стаття 37. Обов'язки засудженого до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  Коментар до статті 37 Основним обов'язком засудженого є виконання вимог вироку суду, тобто не позичати заборонену посаду і не займатися забороненої діяльністю. Інші обов'язки пов'язані із здійсненням контролю за відбуванням покарання. Засуджений зобов'язаний на вимогу інспекції представляти документи, пов'язані з відбуванням покарання: довідки, характеристики з місця
 9. Стаття 71. Порядок визначення строків покарань при складанні покарань Коментар до статті 71
  1. При частковому або повному складанні покарань необхідно знати співвідношення різних за тяжкості покарань між собою. Тому в коментованій статті встановлюється правило визначення термінів покарання при складанні покарань. 2. Підхід законодавця до співвідношення розміру покарання базується на закріпленій у ст. 44 КК РФ системі покарань, побудованої від м'якого покарання до більш суворого. В
 10. Стаття 33. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  Коментар до статті 33 1. Покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю виконують кримінально-виконавчі інспекції за місцем проживання (роботи) засуджених. Якщо це покарання призначене як додаткове покарання до арешту, утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі, його виконують установи, виконують
 11. Стаття 72. Обчислення строків покарань та зарахування покарання Коментар до статті 72
  1. У коментованій статті встановлено правила обчислення покарань, які є терміновими. Відповідно до ч. 1 ст. 72 КК РФ терміни покарань у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, виправних робіт, обмеження по військовій службі, арешту, утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців і позбавлення волі можуть бути призначені у вироку суду в
 12. Особливості визначення термінів покарання при однорідних і різнорідних видах покарання. Обчислення строків покарання і їх залік
  . Визначення, обчислення строків покарання і залік покарання Порядок визначення термінів покарання при складанні покарань передбачений ст. 71 КК РФ. При складанні покарань за сукупністю злочинів або вироків один день позбавлення волі дорівнює: а) одному дню арешту або тримання в дисциплінарному військової частини; б) двом дням обмеження волі; в) трьом днів виправних робіт або
 13. Стаття 16. Установи та органи, які виконують покарання
  Коментар до статті 16 січня. У ст. 16 ДВК РФ законом закріплена система установ та органів, які виконують кримінальні покарання та інших заходів кримінально-правового характеру. Обов'язок їх виконання покладено на відповідні органи державної влади. Посадові особи та адміністрація організацій лише виконують вимоги вироку суду, пов'язані з виконанням покарань, у встановлених законом
 14. sssk aaan Коментар до статті 32.7
  aaak sssn 1. Термін позбавлення спеціального права не може бути менше одного місяця і більше двох років. Перебіг строку позбавлення права керування транспортним засобом відповідного виду або іншими видами техніки, а також протягом строку позбавлення права полювання починається з дня набрання чинності постанови судді про призначення адміністративного покарання у вигляді позбавлення спеціального права (про терміни
 15. Стаття 71. Порядок визначення строків покарань при складанні покарань Коментар до статті 71
  При визначенні остаточного покарання, як було показано вище, можуть бути використані три принципи: поглинання менш суворого покарання більш суворим, часткового складання або повного додавання. Найбільш просто вирішується при цьому питання про призначення покарання, коли застосовується принцип поглинання покарання, тим більше що строгість покарань встановлена ??у відповідності з "сходами покарань"
 16. § 6. Порядок визначення строків покарань при складанні покарань . Обчислення строків покарань та зарахування покарання
  У статті 71 КК встановлено спеціальні правила обчислення остаточного покарання за сукупністю злочинів і при-говірок в тих випадках, коли застосовуються різні види наказа-ний. У відповідності з цими правилами одному дню позбавлення сво-боди відповідають: а) один день арешту або тримання в дис-ціплінарной військової частини; б) 2 дні обмеження волі; в) 3 дні виправних робіт або
 17. § 4. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  Під позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю розуміється заборона займати посади на державній службі, в органах місце-вого самоврядування чи займатися певною професійної чи іншої діяльністю (ч. 1 ст. 47 КК). Розглядається покарання полягає, таким чином, з двох різновидів: 1) заборони обіймати посади на
 18. Стаття 38. Відповідальність за невиконання при-говору суду про позбавлення права займати певні повинно-сті чи займатися певною діяльністю
  Представники влади, державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування, службовці державних або муніципальних установ, комерційних чи інших організацій, злісно не виконують набрали законної сили вирок суду, рішення суду або іншої судовий акт про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, а також засуджені,