Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 4. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю


Під позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю розуміється заборона займати посади на державній службі, в органах місце-вого самоврядування чи займатися певною професійної чи іншої діяльністю (ч. 1 ст. 47 КК).
Розглянуте покарання полягає, таким чином, з двох різновидів: 1) заборони обіймати посади на дер-ної службі або в муніципальних органах; 2) заборони займатися професійною або іншою діяльністю. При застосуванні до неповнолітніх злочинців використовується тільки другий різновид покарання - позбавлення права займатися визначеною діяльністю (ст. 88 КК).
Заборона займати посади на державній службі або в муніципальних органах передбачає точне вказівку у вироку, про які саме посади йдеться.
Відповідно до Федерального закону від 27 липня 2004
№ 79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації» 1 під державною службою розуміється професійних діяльність щодо забезпечення виконання повно-важень державних органів. Державна служба вклю-сподівається: 1) федеральну державну службу, що знаходиться
1 СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.

У веденні РФ; 2) державну службу суб'єктів РФ, перебуваючи-
дящуюся в їх віданні.
Функції державної служби реалізують державні службовці. Ними визнаються громадяни Російської Федерації, ис-ті, що виконують в порядку, встановленому федеральним законом, обя-занности державної служби за грошову винагороду, ко-лось виплачується за рахунок коштів федерального бюджету чи коштів бюджету відповідного суб'єкта Російської Федерації.
Відповідно до Федерального закону від 2 березня 2007
№ 25-ФЗ «Про муніципальної службі в Російській Федерації» професійна діяльність громадян може здійснюватися на постійній основі на посадах муніципальної служби, які заміщаються шляхом укладення трудового договору (контракту) (ст. 2). Разом з тим посади в системі муніципальної служ-би заборонено займати особам віком старше 65 років (ст. 13) 1.
Таким чином, заборона займати посади на державній службі або в муніципальних органах полягає у забороні займати конкретні посади державних або муніципальних службовців.
Заборона займатися професійною (лікарської, педа-гогіческой та ін.) або інший (торгівля, шоу-бізнес тощо) діяч-ністю передбачає заборону на заняття будь-який інший діяльно-стю, крім пов'язаної з державною або муніципальною службою.
Позбавлення права обіймати певні посади чи займалися-маться певною діяльністю може використовуватися в ка-честве основного або додаткового покарання. Якщо воно при-змінюється як основне покарання, то її тривалість со-ставлять від одного року до 5 років, а при використанні в якості додаткового - від 6 місяців до 3 років (ч. 2 ст. 47 КК).
Особливістю розглянутого покарання є те, що воно може призначатися як додаткове і в тих випадках, коли не передбачено відповідною статтею Особливої частини КК як санкції за відповідний злочин, якщо з урахуванням те характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину і особи винного суд визнає неможливим
1 СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.

Збереження за ним права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю (ч. 3 ст. 47 КК).
В якості основного або додаткового це покарання застосовується за такі злочини, які вчиняються з ис-користуванням посадового становища, професійної чи іншої діяльності. Мета - позбавити засудженого можливості займатися діяльністю, яка в тій чи іншій мірі спосіб-ствовала вчиненню ним злочинного діяння.
Позбавлення права обіймати певні посади чи займалися-маться певною діяльністю стосується конкретних посад і конкретних видів діяльності. Отже, осуж-денние можуть продовжувати працювати в тій же організації, в тій же сфері, де трудилися раніше, не займаючи при цьому зазначених у вироку посад і не займаючись забороненими їм видами діяльності.
У постанові Пленуму Верховного Суду РФ «Про практику на-значення судами Російської Федерації кримінального покарання» зазначається, що позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю може бути призначене як основне або додаткове покарання. При цьому засудженому як за один злочин, так і за сукупністю пре-ступленій і вироків вказане покарання не може бути призначають-чено одночасно і в якості основного, і в якості додаткового-ного. За одне і те ж злочин засудженому не може бути призначено одночасно позбавлення права займати визначено-ні посади та займатися певною діяльністю. При призначенні покарання у вигляді позбавлення права займатися визначений-ної діяльністю у вироку слід конкретизувати вид такої діяльності, а також вказати термін заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Законом передбачено два способи обчислення строків при призначенні цього покарання в якості додаткового (ч. 4 ст. 47 КК).
Якщо це покарання призначається в якості додаткового до обов'язкових робіт, виправних робіт, а також при ус-ловного засудженні, його строк обчислюється з моменту вступу вироку в законну силу. Таким чином, терміни основного і до-додаткового покарання починають обчислюватися одночасно.

Інший порядок передбачений, якщо розглядається покарання призначається в якості додаткового до обмеження волі, арешту, утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі. У цьому випадку воно поширюється на весь час отби-вання вказаних основних видів покарання, але його термін починає обчислюватися тільки з моменту відбуття основного покарання. Та-кою підхід суттєво підвищує репресивний ефект додат-Передачі покарання.
В термін цього покарання не зараховується час, протягом кото-рого засуджений займав заборонені для нього посади або займався забороненої для нього діяльністю (ст. 36 ДВК РФ).
Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати опре-ділені посади або займатися певною діяльно-стю покладається на кримінально-виконавчу інспекцію за місцем проживання (роботи) засудженого, виправний центр, виправний заклад або дисциплінарну військову частину (ст. 16 ДВК РФ). Вимоги вироку виконуються ад-міністрації організації, в якій працює засуджений, та органами, правомочними відповідно до закону анулювати дозвіл на заняття відповідною діяльністю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю "
 1. § 3. Кримінальна відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування
  позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк від чотирьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років. Те саме діяння, вчинене главою органу місцевого самоврядування, карається штрафом у розмірі від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу
 2. § 1. Поняття і суб'єкти аудиторської діяльності
  позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю у сфері фінансово-господарських відносин; д) при навмисному приховуванні аудитором (аудиторською фірмою) обставин, що виключають можливість проведення аудиторської перевірки перевірялося суб'єкта; Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет,
 3. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  позбавлення (п. 4 ст. 26, ст. 29, 30 ЦК). Таким чином, цивільна правоздатність громадянина "передбачає" і "випереджає" його цивільну дієздатність, що становить особливість цивільної правосуб'єктності громадян * (144). І це не випадково. Справа в тому, що правоздатність громадянина як абстрактна можливість володіння правами і обов'язками на відміну від дієздатності не сполучена з
 4. § 4. Кримінальна відповідальність
  позбавленням волі на строк від дванадцяти до двадцяти років. Це максимальне покарання за екологічний злочин. Багато це чи мало? Кримінальне покарання Кримінальним кодексом РФ передбачаються за вчинення екологічних злочинів (як у розділі "Екологічні злочини", так і в інших розділах) різні види покарання: штраф до п'ятисот мінімальних окладів, позбавлення права займати
 5. § 5. Лікувально-оздоровчі місцевості
  позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до, трьох років, або виправними роботами на строк до двох років. Крім того, згідно зі ст. 256 КК РФ незаконний видобуток риби, морського звіра та інших водних тварин або промислових морських рослин, якщо це діяння скоєно на території заповідника чи заказника, карається штрафом в розмірі від
 6. Стаття 44. Види покарань Коментар до статті 44
  позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; 3) позбавлення спеціального військового або почесного звання, класного чину і державних нагород; 4) обов'язкові роботи; 5) виправні роботи; 6) обмеження по військовій службі; 7) обмеження волі; 8) арешт; 9) утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 10) позбавлення волі на певний строк; 11)
 7. Стаття 45. Основні і додаткові види покарань Коментар до статті 45
  позбавлення волі на певний строк; довічне позбавлення волі; страта. Основні види покарань призначаються тільки самостійно, вони не можуть приєднуватися до інших основних покарань. Вони завжди вказуються в санкції статей Особливої частини КК РФ. Але за наявності виняткових обставин суд вправі призначити інший (але тільки більш м'який) вид основного покарання, ніж
 8. Стаття 47. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю Коментар до статті 47
  позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю призначається як у якості основного, так і в якості додаткового покарання. За своїм змістом і ролі основного і додаткового видів покарання його суть виражається в обмеженні трудових прав засуджених. Реалізація даних обмежень, як наслідок, часто призводить до зменшення розмірів заробітної
 9. Стаття 60. Загальні початку призначення покарання Коментар до статті 60
  позбавленням волі передбачає більш м'які види покарання, при постановленні вироку має бути обговорено питання про призначення покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. У разі призначення позбавлення волі це рішення повинно бути мотивоване у вироку. Кримінальне покарання впливає не тільки на права засудженого. У багатьох випадках воно зачіпає інтереси і членів його сім'ї. Наприклад,
 10. Стаття 64. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено за даний злочин Коментар до статті 64
  позбавлення волі. --- Огляд касаційної практики Судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду РФ за 2003 рік / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 2004. N 9. Бюлетень Верховного Суду РФ. 1999. N 6. С. 12. Встановлення виняткових обставин - процес складний, що вимагає врахування всіх об'єктивних і суб'єктивних даних по справі. Він повинен грунтуватися і
© 2014-2022  yport.inf.ua