Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 5. Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород


При засудженні за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину з урахуванням особи винного суд може позбавити його спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород (ст. 48 КК).
Обов'язковими умовами призначення цього покарання є-ються: 1) вчинення винним тяжкого або особливо тяжкого пре-ступления; 2) облік особистості винного.
До тяжких злочинів належать умисні діяння, скоєння яких максимальна санкція, встановлена КК, не перевищує 10 років позбавлення волі. Особливо тяжкими переступив-лениями зізнаються навмисні діяння, скоєння кото-яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років або більш суворе покарання (довічне позбавлення волі, смертна кара).

Облік особи винного включає аналіз його соціально-демо-графічної (стать, вік, стан здоров'я, наявність постійно-го місця роботи і проживання, соціальний і сімейний стан тощо), кримінально- правовий (притягувався раніше до кримінальної відпові-дальності, якщо притягувався, то наявність не знятої і не погашений-ної судимості, характер і ступінь суспільної небезпеки раніше вчиненого злочинного діяння і т.д.) і кримінально-виконавець-ної (якщо відбував покарання , то яке саме, поведінку під час відбування покарання, наявність заохочень та стягнень, ставлення до праці, навчання, виховної роботи та ін.) характеристик.
За своїм змістом це покарання полягає в анулювання-ванні юридично закріплених заслуг (звання, класного чину, нагород) засуджуваного перед суспільством і державою, оскіль-ки суд встановить, що вчиненням тяжкого або особливо тяжкого злочину (з урахуванням особи винного) можуть бути Дискр-датовані відповідне звання, чин або нагорода. Одно-тимчасово засуджений позбавляється тих пільг та інших переваг, які пов'язувалися з ними.
Спеціальні звання встановлюються в різних ведомст-вах, що реалізують свої повноваження у рамках державної служби (наприклад, в системі органів внутрішніх справ, митниць-ної, податкової, дипломатичної служби). Так, відповідно до Положення про службу в органах внутрішніх справ Російської Фе-ської Федерації, утв. постановою Верховної Ради РФ від 23 груд-ня 1992 № 42020-I1, в органах внутрішніх справ установлюються спеціальні звання лейтенант, старший лейтенант, капі-тан, майор, підполковник, полковник міліції або внутрішньої служби, а також інші звання молодшого , середнього, старшого і вищого начальницького складу.
Військові звання встановлюються у Збройних Силах Рос-сийской Федерації, прикордонних та інших військах, органах зовн-ній розвідки, службах безпеки та інших державних органах. Відповідно до Федерального закону від 28 березня 1998
№ 53-ФЗ «Про військовий обов'язок і військову службу» 2 встановлен-
ни військові звання: єфрейтор, сержант, старшина, прапорщик,
1 ВПС РФ. 1993. № 2. Ст. 70.
2 СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.

Лейтенант, старший лейтенант, майор, підполковник, полковник,
генерал-майор, генерал-лейтенант, а також інші військові звання.
Почесні звання встановлені Указом Президента РФ від 30 груд-ня 1995 р. «Про встановлення почесних звань Російської Фе-ської Федерації, затвердження положень про почесні звання і опису нагрудного знака до почесних звань Російської Федерації» 1. Почесні звання присвоюються за великі заслуги в мистецтві, науці та інших сферах соціально корисної діяльності, наприклад, народний артист Російської Федерації, заслужений діяч науки Російської Федерації, заслужений юрист Російської Федерації і т.д.
До почесним або спеціальним званням, яких може ли-шити суд в якості покарання, не відносяться звання, отримані як звичайне підтвердження професійної кваліфікації в різних областях діяльності: вчені ступені і звання, спортивні звання та розряди, інші професійно-кваліфікує-ційних ступеня, розряди і звання.
Класні чини встановлюються відповідно до Поклади-ням про федеральної державній службі, затвердженим Указом Президента РФ від 22 грудня 1993 р.2 Вони присвоюють-ються державним службовцям, які займають державні-ні посади Російської Федерації. Наприклад, державного-венний радник першого, другого або третього класу. Крім того, класні чини (молодший радник юстиції, радник юс-тиции, старший радник юстиції та ін.) встановлені в различ-них державних відомствах (Міністерство юстиції, про-куратури). Так, система класних чинів встановлена в прокура-турі Російської Федерації відповідно до Федерального закону РФ від 17 січня 1992 р. № 2202-I (в ред. Федерального закону від 17 листопада 1995 р. № 168-ФЗ) «Про прокуратуру Росій- ської Федерації »3.
Державні нагороди встановлені Положенням про державних нагороди Російської Федерації, затвердженому Указом Президента РФ від 2 березня 1994 р. № 442 (в ред. Від 1 червня 1995 р.) 4.
1 СЗ РФ. 1996. № 2. Ст. 64.
2 САПП. 1993. № 52. Ст. 5073.
3 СЗ РФ 1995. № 47. Ст. 4472.
4 СЗ РФ. 1995. № 23. Ст. 2207.

До розряду державних нагород відносяться: звання Героя Росій-ської Федерації, ордена «За заслуги перед Вітчизною», Жукова, Мужності, «За військові заслуги», Пошани, Дружби, військові ордени Святого Георгія, Суворова , Ушакова, Кутузова, Олександра Нев-ського, Нахімова, а також інші ордени, медалі та відзнаки.
Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород застосовується тільки в якості додаткового покарання. Причому на відміну від інших покарань цей вид покарання не включений ні в одну з санкцій, передбачених за конкретне суспільно небезпечне діяння. Отже, у кожному разі вчинення особою тяжкого або особливо тяжкого злочину суд зобов'язаний розглядати питання про доцільність застосування цього покарання як додаткових-ного. Однак застосувати це покарання - не обов'язок, а право суду, яке він реалізує з урахуванням обставин справи і особисто-сті винного.
Суд має право позбавити одночасно всіх або обмежитися позбавленням окремого звання, чину, нагороди. Рішення приймається-ється виходячи з характеру і тяжкості вчиненого злочину, сукупності обставин, що пом'якшують або обтяжують нака-зание, характеристики особи винного.
Вимоги вироку про позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород ис-полняются посадовою особою, які привласнили звання, класний чин чи нагороди державною нагородою, або відпо-вующими органами РФ (ст. 16 ДВК РФ). Суд, який виніс вирок, після набрання ним законної сили направляє копію Прігову-ра такій посадовій особі, яка в установленому порядку вносить до відповідних документів запис про позбавлення засуджений-ного спеціального, військового або почесного звання, класного чину або державних нагород, а також бере заходів щодо позбавлення його прав і пільг, передбачених для осіб, які мають відповідне звання, чин або нагороду (ст. 61 ДВК РФ). Посадова особа в межах місяця з дня отримання копії вироку зобов'язана повідомити до суду, який виніс вирок, про його виконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород "
 1. Стаття 44. Види покарань Коментар до статті 44
  позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; 3) позбавлення спеціального військового або почесного звання, класного чину і державних нагород; 4) обов'язкові роботи; 5) виправні роботи; 6) обмеження по військовій службі; 7) обмеження волі; 8) арешт; 9) утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 10) позбавлення волі на певний строк; 11)
 2. Стаття 45. Основні і додаткові види покарань Коментар до статті 45
  позбавлення волі на певний строк; довічне позбавлення волі; страта. Основні види покарань призначаються тільки самостійно, вони не можуть приєднуватися до інших основних покарань. Вони завжди вказуються в санкції статей Особливої частини КК РФ. Але за наявності виняткових обставин суд вправі призначити інший (але тільки більш м'який) вид основного покарання, ніж
 3. Стаття 48. Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород Коментар до статті 48
  позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород. Вичерпний перелік спеціальних звань закріплюється в законах та інших нормативних правових актах, що регламентують діяльність органів внутрішніх справ, митної, податкової, дипломатичної служб. Спеціальні звання працівників передбачаються також на залізничному, морському і повітряному
 4. Стаття 60. Загальні початку призначення покарання Коментар до статті 60
  позбавленням волі передбачає більш м'які види покарання, при постановленні вироку має бути обговорено питання про призначення покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. У разі призначення позбавлення волі це рішення повинно бути мотивоване у вироку. Кримінальне покарання впливає не тільки на права засудженого. У багатьох випадках воно зачіпає інтереси і членів його сім'ї. Наприклад,
 5. Стаття 71. Порядок визначення строків покарань при складанні покарань Коментар до статті 71
  позбавлення волі. Кримінальним кодексом РФ передбачено кілька видів покарань, які підлягають відповідному обчисленню при призначенні остаточного покарання у вигляді позбавлення волі. Це пов'язано з тим, що позбавлення волі є найбільш суворим видом покарання та інші види покарань повинні мати власний коефіцієнт при приведенні (конвертації) даного виду покарання до одиниці
 6. Стаття 86. Судимість Коментар до статті 86
  позбавлення волі (п. п. "б", "в" і "г" ч. 1, ч. 2 ст. 58 КК РФ). Наявність рецидиву злочинів закон (ч. 1 ст. 18 КК РФ) пов'язує з непогашеною (незнятої) судимістю на момент вчинення злочину, а не на момент притягнення до відповідальності або засудження. На це спеціально зверталася увага у вирішенні Президії Верховного Суду РФ від 16 січня 2002. ---
 7. Стаття 16. Установи та органи, які виконують покарання
  позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, вимоги вироку виконуються адміністрацією організації, в якій працює засуджений, а також органами, правомочними відповідно до закону анулювати дозвіл на заняття відповідною діяльністю, а при виконанні покарання у вигляді позбавлення спеціального, військового або почесного звання,
 8. Стаття 20. Судовий контроль
  позбавлення волі і про виконання покарань у вигляді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород, обов'язкових робіт, виправних робіт , обмеження по військовій службі, обмеження свободи, смертної
 9. Стаття 61. Виконання вироку суду про позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород
  позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород виконує суд, який виніс вирок. Засуджений може бути позбавлений одночасно і звання, і нагороди. Відповідно до п. 1 Положення про державні нагороди Російської Федерації, затвердженого Указом Президента РФ від 2 березня 1994 р. N 442, державними нагородами є звання Героя Російської
 10. 55. Кримінальне право
  позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород, обов'язкові роботи, виправні роботи, обмеження по військовій службі, обмеження волі, арешт , вміст у дисциплінарної військової частини, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі і
© 2014-2022  yport.inf.ua