Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 37. Обов'язки засудженого до позбавлення пра-ва обіймати певні посади чи займатися визначеною діяльністю

Засуджені до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю зобов'язані виконувати вимоги вироку, представляти на вимогу кримінально-виконавчої інспекції документи, пов'язані з відбуванням зазначеного покарання, повідомляти в кримінально-виконавчу інспекцію про місце роботи, його зміну або про звільнення з роботи, а також про вимірюв-нении місця проживання.
(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 37. Обов'язки засудженого до позбавлення пра-ва обіймати певні посади чи займатися визначеною діяльністю"
 1. Стаття 34. Обов'язки адміністрації організа-цій, в яких працюють засуджені
  зобов'язана: а) не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду та повідомлення кримінально-виконавчої інспекції звільнити осу-дженого від посади, яку він позбавлений права займати , або заборонити займатися певною діяльністю, направити в кримінально-виконавчу інспекцію повідомлення про виконання вимог вироку; б) подавати на вимогу кримінально-виконавчої інспекції
 2. Стаття 36. Обчислення строку позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  засудженні, якщо при цьому виконання додаткового виду покарання не відстрочено, обчислюється з моменту вступу вироку суду в законну силу. В термін зазначеного покарання не зараховується час, протягом якого засуджений зани-малий заборонені для нього посади або займався забороненої для нього діяльністю. (В ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 377-ФЗ) 2. При призначенні позбавлення
 3. Стаття 36. Обчислення строку позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  засудженого з відповідного закладу. В термін покарання не зараховується час, протягом якого засуджений займав заборонені для нього посади або займався забороненої для нього діяльністю. 2. Відбування покарання припиняється в останній день строку з урахуванням тих змін, які були внесені в строк покарання відповідно до закону. Засуджений знімається з обліку, інспекція
 4. Стаття 37. Обов'язки засудженого до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  обов'язком засудженого є виконання вимог вироку суду, тобто не позичати заборонену посаду і не займатися забороненої діяльністю. Інші обов'язки пов'язані із здійсненням контролю за відбуванням покарання. Засуджений зобов'язаний на вимогу інспекції представляти документи, пов'язані з відбуванням покарання: довідки, характеристики з місця роботи, копії наказів і
 5. Стаття 47. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю Коментар до статті 47
  статтях Особливої ??частини КК РФ, а у разі застосування ст. 64 КК РФ - тоді, коли воно не передбачене в статтях Особливої ??частини КК РФ. У разі застосування даного покарання слід враховувати те, що характер вчиненого злочину повинен зумовлюватися займаною посадою чи здійснюваної діяльністю, а також можливістю використання їх для вчинення нових злочинів. У цій
 6. Стаття 45. Основні і додаткові види покарань Коментар до статті 45
  статтями Особливої ??частини КК (ст. 51 КК). 2. Покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю застосовуються як і основних, і додаткових. Ці покарання можуть застосовуватися як основні, якщо у відповідних статтях Особливої ??частини КК вони зазначені як такі. В якості додаткового покарання штраф може
 7. Стаття 38. Відповідальність за невиконання вироку суду про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю
  засудженого, що не виконуючого вимог вироку суду, в коментованій статті прямо не говориться. У випадку якщо буде встановлено, що засуджений займав заборонену для нього посаду або займався забороненої діяльністю, інспекція запитує відповідні документи, що підтверджують даний факт (пояснення, копії наказів і т.д.). Рішення про незалік певного часу в строк покарання
 8. Стаття 188. Порядок здійснення контролю за по-веденням умовно засуджених
  статтями 33 - 38 цього Кодексу. 3. Втратив силу. - Федеральний закон від 05.04.2010 N 46-ФЗ. 4. Умовно засуджені зобов'язані звітувати перед кримінально-виконавчими інспекціями і командуванням військових частин про свою поведінку, виконувати покладені на них судом обов'язки, з'являтися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції. При неявці без поважних причин умовно засуджений може
 9. Стаття 33. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  обов'язки, уточнюються і перевіряються анкетні дані та інші питання, що мають значення для здійснення контролю за виконанням засудженим вимог вироку. У засудженого відбирається підписка, що він попереджений про те, що у разі невиконання вимог вироку йому буде продовжено термін покарання на період, протягом якого він буде займати заборонену посаду або займатися
 10. Коментар до статті 19.24
  позбавлення волі, повинні застосовуватися у відповідності з федеральним законом. 2. За змістом цієї статті мається на увазі призначення судом покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, в тому числі у випадках, коли дане покарання призначається як додаткового виду покарання до покарання у вигляді позбавлення волі. Згідно ч. 1 ст. 47
 11. Стаття 34. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені
  обов'язках, повинна виконати вимоги вироку суду. 2. Адміністрація зобов'язана в триденний термін після отримання копії вироку суду та сповіщення кримінально-виконавчої інспекції звільнити засудженого від посади відповідно до п. 4 ст. 83 Трудового кодексу РФ (далі - ТК РФ) (звільнити або перевести на іншу посаду) і повідомити в інспекцію про припинення (зміні) трудового
 12. § 3. Кримінальна відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування
  засудженого за період до шести місяців, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк від чотирьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років. Те саме діяння, вчинене главою органу місцевого самоврядування, карається штрафом у розмірі від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів або в розмірі
 13. Стаття 187. Органи, що здійснюють контроль за поведінкою умовно засуджених
  обов'язки: а) ведення обліку засуджених, б) роз'яснення засудженим порядку та умов відбування покарань; в) контроль за поведінкою засуджених за місцем роботи, навчання і проживання, а також виконанням ними обов'язків та дотриманням заборон, покладених судом та інспекцією; г) проведення первинних заходів щодо розшуку засуджених до виправних робіт, позбавлення права займати
 14. Стаття 72. Обчислення строків покарань та зарахування покарання Коментар до статті 72
  засудженому були призначені обов'язкові роботи, термін утримання під вартою зараховується з розрахунку один день утримання під вартою за вісім годин обов'язкових робіт. Час застосування примусових заходів медичного характеру також зараховується в строк покарання, наприклад, один день перебування у психіатричному стаціонарі за один день позбавлення волі. Якщо особа засуджується до іншого
 15. § 4. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  засудженого можливості займатися діяльністю, яка в тій чи іншій мірі спосіб-ствовала вчиненню ним злочинного діяння. Позбавлення права обіймати певні посади чи займалися-маться певною діяльністю стосується конкретних посад і конкретних видів діяльності. Отже, осуж-денние можуть продовжувати працювати в тій же організації, в тій же сфері, де трудилися
 16. Стаття 35. Обов'язки органів, правомочних анулювати дозвіл на заняття певною діяльністю
  зобов'язані анулювати дозвіл на заняття тією діяльністю, яка заборонена засудженому, вилучити відповідний доку-мент, що надає даній особі право займатися зазначеною діяльністю, і направити повідомлення про це в кримінально-виконавчу
 17. Стаття 47. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю Коментар до статті 47
  статтях Особливої ??частини КК РФ, а у разі застосування більш м'якого покарання тоді, коли воно не передбачене в статтях Особливої ??частини КК РФ. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю може призначатися в якості додаткового покарання навіть у тих випадках, коли воно не передбачене в санкціях Особливої ??частини КК РФ або вказано в санкціях у вигляді
 18. Стаття 145. Переміщення засудженого військовослужбовця по службі
  засудження не є підставою для звільнення військовослужбовця з військової служби або зниження його на посаді або військовому званні. У цьому зв'язку по службовій необхідності засуджений військовослужбовець може переміщатися по службі за рішенням повноважного командування. Приміром, у порядку службової необхідності засуджений може направлятися у службові відрядження, призначатися на інші військові