Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60.2. Направлення засуджених до примусової тельним роботам до місця відбування покарання

1. Особи, засуджені до примусових робіт, що знаходяться на момент набрання вироком законної сили на волі, а також засуджені, яким невідбуту частину покарання у вигляді позбавлення волі замінена примусовими роботами, прямують за рахунок держави до місця відбування покарання самостійно. Оплата проїзду, забезпечення продуктами харчування або грошима на час про-їзда засуджених, самостійно наступних до місця відбування примусових робіт, проводяться в порядку, що встановлюється Пра-вітельством Російської Федерації.
2. Територіальний орган кримінально-виконавчої системи за місцем проживання засудженого до примусових робіт або за місцем його засудження безпосередньо або через установу, яка виконує покарання, не пізніше 10 діб з дня отримання копії при-говору (ухвали, постанови) суду вручає засудженому припис про направлення до місця відбування покарання. У приписі з урахуванням необхідного для проїзду часу вказується термін, протягом якого засуджений повинен прибути до виправного центру. Порядок направлення засуджених до місця відбування примусових робіт визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері використання полнения кримінальних покарань.
3. Засуджені до примусових робіт, що знаходяться на момент набрання вироком законної сили під вартою, направ-ляють до місця відбування покарання в порядку, встановленому для осіб, засуджених до позбавлення волі (під конвоєм). Ці особи під-лягають звільненню з-під варти після прибуття до виправного центру.
4. У разі ухилення засудженого до примусових робіт від одержання припису, зазначеного у частині другій цієї статті (у тому числі в разі неявки за отриманням приписи), або неприбуття до місця відбування покарання у встановлений у перед-писанні термін засуджений оголошується в розшук територіальним органом кримінально- виконавчої системи та підлягає затримання на термін до 48 годин. Даний термін може бути продовжений судом до 30 діб.
5. Після затримання засудженого до примусових робіт суд відповідно до статті 397 Кримінально-процесуального кодек-са Російської Федерації ухвалює рішення про укладення засудженого під варту і заміні примусових робіт позбавленням свобо-ди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60.2. Направлення засуджених до примусової тельним роботам до місця відбування покарання "
 1. Стаття 60.17. Ухилення від відбування примусової тільних робіт
  1. Ухиляється від відбування примусових робіт визнається засуджений до примусових робіт: а) ухиляється від одержання припису, зазначеного у частині другій статті 60.2 цього Кодексу; б) неприбуття до місця відбування примусових робіт у встановлений приписом строк; в) не повернув у виправний центр після закінчення дозволеного терміну виїзду; г) самовільно
 2. Стаття 47.1. Порядок виконання покарання у виді ограни-чення свободи
  (введена Федеральним законом від 27.12.2009 N 377-ФЗ) 1. Спеціалізованим державним органом, що здійснює нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеженням волі, є кримінально-виконавча інспекція. 2. Кримінально-виконавча інспекція за місцем проживання засудженого до покарання у вигляді обмеження волі не пізніше 15 діб з дня отримання копії вироку
 3. Стаття 60.11. Обов'язки адміністрації исправи-тельного центру
  Відповідно до Федерального закону від 30.12.2012 N 313-ФЗ з 1 січня 2014 року частка перша статті 60.11 після слів "веде облік засуджених до примусових робіт;" буде доповнена словами "здійснює реєстрацію та зняття з реєстраційного обліку за місцем перебування засуджених до примусових робіт громадян Російської Федерації або постановку на міграційний облік і зняття з міграційного
 4. Стаття 26. Умови виконання та відбування покарання у вигляді обов'язкових робіт
  Коментар до статті 26 1 - 2. Засуджений зобов'язаний сумлінно трудитися на певному для нього об'єкті і відпрацювати встановлений судом строк обов'язкових робіт; дотримуватися правил внутрішнього розпорядку організації, в якій він відбуває покарання; ставити до відома кримінально- виконавчу інспекцію про зміну місця проживання; з'являтися за викликом інспекції. У разі зміни місця
 5. Стаття 178. Контроль за дотриманням умов відстрочки відбування покарання
  (в ред. Федерального закону від 21.02.2010 N 16-ФЗ) 1. У разі, якщо засуджений, до якого застосована відстрочка відбування покарання, ухиляється від виховання дитини та догляду за ним, кримінально-виконавча інспекція оголошує попередження. 2. У разі, якщо засуджений відмовився від дитини або продовжує після оголошеного попередження ухилятися від виховання дитини та догляду за ним,
 6. Стаття 177. Відстрочка відбування покарання засуджений-ним
  (в ред. Федерального закону від 21.02.2010 N 16-ФЗ) 1. Засуджений, який відбуває покарання у виправній установі і яким може бути надана відстрочка отби-вання покарання відповідно до частини першої статті 82 Кримінального кодексу Російської Федерації, його адвокат, законний представи-тель має право звернутися до суду з клопотанням про відстрочку відбування покарання, а адміністрація
 7. Стаття 37. Обов'язки засудженого до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  Коментар до статті 37 Основним обов'язком засудженого є виконання вимог вироку суду, тобто не позичати заборонену посаду і не займатися забороненої діяльністю. Інші обов'язки пов'язані із здійсненням контролю за відбуванням покарання. Засуджений зобов'язаний на вимогу інспекції представляти документи, пов'язані з відбуванням покарання: довідки, характеристики з місця
 8. Стаття 29. Відповідальність засуджених до обов'язкових робіт
  Коментар до статті 29 січня. Якщо засуджений недобросовісно ставиться до праці, або не повідомила про зміну місця проживання, або не з'явився до інспекції за викликом, із засудженим в інспекції проводиться бесіда. Якщо засуджений не вийшов на роботу без поважних причин або порушив трудову дисципліну, інспекція виносить йому письмове попередження. 2. Якщо засуджений визнається злісно
 9. Стаття 60.15. Порушення порядку і умов відбувши-ня примусових робіт
  1. Порушеннями порядку та умов відбування примусових робіт є: а) порушення громадського порядку, за яке засудженого було притягнуто до адміністративної відповідальності, б) порушення трудової дисципліни; в) порушення встановлених для засудженого правил проживання у виправному центрі, р) неявка без поважних причин на реєстрацію до виправного центру засудженого, якому
 10. Стаття 60.18. Нагляд за засудженими до примусових-ним роботам і заходи з попередження порушень порядку та умов відбування примусових робіт
  1. Нагляд за відбуванням покарання засудженими до примусових робіт здійснюється адміністрацією виправного центру і полягає в спостереженні та контролі за поведінкою засуджених у виправному центрі і за місцем роботи, а також в інших місцях їх перебування. Порядок здійснення нагляду визначається органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації