Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60.17. Ухилення від відбування примусової тільних робіт

1. Ухиляється від відбування примусових робіт визнається засуджений до примусових робіт:
а) ухиляється від одержання припису, зазначеного у частині другій статті 60.2 цього Кодексу;
б) неприбуття до місцем відбування примусових робіт у встановлений приписом строк;
в) не повернув у виправний центр після закінчення дозволеного терміну виїзду;
г) самовільно залишив виправний центр, місце роботи і (або) місце проживання, визначені адміністрацією ІСПР-вітельного центру, на термін понад 24 годин.
2. Засуджений, який ухилявся від відбування примусових робіт (за винятком засудженого, який ухилився від одержання припису, зазначеного у частині другій статті 60.2 цього Кодексу, та засудженого, який не прибув до місця відбування примусових-них робіт у встановлений приписом строк), оголошується в розшук адміністрацією виправного центру і підлягає затримання на термін до 48 годин. Даний термін може бути продовжений судом до 30 діб.
3. Відносно засудженого, який ухилився від відбування примусових робіт, начальник виправного центру направляє до суду подання про заміну невідбутої частини покарання до примусових робіт позбавленням волі. З дня направлення представле-ня і до рішення суду засуджений до примусових робіт оселяється в приміщення для порушників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60.17. Ухилення від відбування примусової тільних робіт "
 1. Стаття 60.13. Заходи заохочення, що застосовуються до осуж-денним до примусових робіт
  примусової тельним робіт можуть застосовуватися такі заходи заохочення: а) подяка; б) дострокове зняття раніше накладеного стягнення; в) надання можливості виїзду за межі виправного центру в межах муніципального освіти, на терито-рії якого він розташований, у вихідні та святкові
 2. Стаття 30. Злісне ухилення від відбування обов'язкових робіт
  ухилення від відбування покарання. 2. Якщо інспекції стало відомо про ухилення засудженого від відбування покарання, вона проводить первинні заходи щодо розшуку - проводить опитування родичів, сусідів, товаришів по службі; здійснює перевірку за обліками органів внутрішніх справ, а також за обліками медичних установ, моргів і бюро реєстрації нещасних випадків; направляє запити до органів
 3. Стаття 29. Відповідальність засуджених до обов'язкових робіт
  ухилення від відбування покарання. У разі заміни залишився невідбутий строк обов'язкових робіт враховується з розрахунку один день позбавлення волі за вісім годин обов'язкових
 4. 4. Обов'язкові роботи
  ухилення засудженого від відбування обов'язкових робіт вони замінюються обмеженням волі або арештом. При цьому час, протягом якого засуджений відбував обов'язкові роботи, враховується при визначенні терміну обмеження волі або терміну арешту з розрахунку один день обмеження волі або арешту за вісім годин обов'язкових робіт. Які злісно ухиляються від відбування обов'язкових робіт,
 5. Стаття 314. Ухилення від відбування позбавлення волі Коментар до статті 314
  ухиленні від повернення засудженої до виправної установи для відбування решти покарання після досягнення дитиною 14-річного віку. в) неявці особи, засудженої до позбавлення волі, якому була надана відстрочка виконання вироку суду, до місця позбавлення волі після закінчення строку відстрочки. Згідно ст. 398 КПК РФ за наявності певних умов можлива відстрочка
 6. Стаття 178. Контроль за дотриманням умов відстрочки відбування покарання
  ухилення засудженого від виховання дитини, а також дані, що характеризують його поведінку. До подання додається копія ухвали суду про відстрочку відбування покарання, характеристика з місця роботи, інформація дільничного уповноваженого міліції про поведінку і способі життя засудженого та інші документи особової справи. Про направлення подання до суду інспекція інформує засудженого.
 7. Стаття 60.15. Порушення порядку та умов відбувши-ня примусових робіт
  відбування примусових робіт є: а) порушення громадського порядку, за яке засудженого було притягнуто до адміністративної відповідальності, б) порушення трудової дисципліни; в) порушення встановлених для засудженого правил проживання у виправному центрі, р) неявка без поважних причин на реєстрацію до виправного центру засудженого, якому дозволено проживання за його
 8. Стаття 60.11. Обов'язки адміністрації исправи-тельного центру
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходи заохочення і стягнення; веде роботу з підготовки засуджених до примусових робіт до звільнення. 2. Порядок виконання обов'язків, зазначених у частині першій цієї статті, визначається цим Кодексом, а також нормативними правовими актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації
 9. Стаття 53. Обмеження свободи Коментар до статті 53
  ухилення від сплати штрафу (ч. 5 ст. 46 КК РФ), відбування обов'язкових робіт (ч. 3 ст. 49 КК РФ) або виправних робіт (ч. 4 ст. 50 КК), а також при заміні іншого покарання (позбавлення волі) більш м'яким. Теоретично не виключається звільнення від відбування покарання внаслідок видання акта амністії (ст. 84 КК РФ) або помилування (ст. 85 КК РФ). 3. Порядок виконання обмеження свободи
 10. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  кові робота із засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених поважних ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, на підвищення їх освітньої-тельного і культурного рівня. 2. Участь засуджених у проведених виховних заходах враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а так-же при
 11. Стаття 26. Умови виконання та відбування покарання у вигляді обов'язкових робіт
  відбування покарання у засудженого настало психічний розлад або він захворів на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, засуджений (його законний представник) може звернутися до суду з клопотанням про звільнення його від подальшого відбування покарання. Хвороба засудженого повинна міститися в Переліку захворювань, що перешкоджають відбуванню покарання, затвердженому
 12. § 7. Виправні роботи
  ухилення від його сплати виправними роботами. Термін ІСПР-вітельних робіт обчислюється в місяцях і роках, протягом яких засуджений працював (ст. 42 ДВК РФ) і з його заробітку виробляй-лись утримання. У строк відбування виправних робіт не зараховують-розробляються час, протягом якого засуджений не працював, за винятком випадків, перелічених у ч. 7 ст. 42 ДВК РФ. Із заробітку
 13. § 6. Обов'язкові роботи
  ухилення від відбування обов'язкових ра-бот вони замінюються обмеженням волі, арештом або лишени-ем волі (ч. 3 ст. 49 КК). При визначенні строку обмеження волі, арешту або позбавлення волі заміна здійснюється з розрахунку 8:00 невідбутого строку обов'язкових робіт за один день обмеження волі, арешту або позбавлення волі. Які злісно ухиляються від відбування обов'язкових робіт
 14. Стаття 172. Підстави звільнення від відбування нака-зания
  відбування покарання є: а) відбуття строку покарання, призначеного за вироком суду; б) скасування вироку суду з припиненням справи виробництвом; в) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання ; г) заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання; д) помилування або амністія; е) важка хвороба або інвалідність; ж) інші підстави, передбачені
 15. Стаття 46. Відповідальність за порушення порядку та умов відбування виправних робіт і за злісне ухилення від їх відбування
  ухилення засудженого від відбування покарання: протягом якого часу він не з'являвся на роботу з дня одержання припису або за викликом інспекції, кількість прогулів, появ на роботі в стані сп'яніння, кількість приводів, які заходи впливу застосовувалися до засудженого і т.д. Подання про заміну виправних робіт іншим видом покарання направляється до суду протягом трьох діб з
 16. Стаття 152. Порядок і умови відбування арешту засудженими військовослужбовцями
  відбування арешту засудженими військовослужбовцями визначаються цим Кодексом, нормативними право-вимі актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної полі-тики, нормативно-правового регулювання у галузі оборони, а також правилами відбування кримінальних покарань засудженими воєн-бовців. (В ред. Федерального закону від
 17. Стаття 116. Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання засудженими до позбавлення волі
  ухилення від виконання примусових заходів медичного характеру або від обов'язкового лікування, призначеного судом або рішенням медичної комісії; організація страйків чи інших групових непокори, а так само активна участь в них; мужолозтво, лесбіянство; організація угруповань засуджених, спрямованих на вчинення зазначених у цій статті правопорушень, а так само активна участь в
 18. Стаття 25. Порядок виконання покарання у вигляді обов'язкових робіт
  ухилення від відбування покарання, та видається припис для відбування обов'язкових робіт. Проводиться також дактилоскопування засудженого. На кожного засудженого заводиться облікова картка, в якій ведеться облік відпрацьованого ним часу і порушень трудової дисципліни. З метою контролю за відбуванням покарання співробітники інспекції не рідше одного разу на місяць здійснюють виходи на об'єкти, де
 19. Стаття 47.1. Порядок виконання покарання у виді ограни-чення свободи
  відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеженням волі, є кримінально-виконавча інспекція. 2. Кримінально-виконавча інспекція за місцем проживання засудженого до покарання у вигляді обмеження волі не пізніше 15 діб з дня отримання копії вироку (ухвали, постанови) вручає засудженому офіційне повідомлення про необхідність його явки в кримінально-виконавчу
 20. Стаття 122. Виправні колонії суворого ре-жиму
  відбування лише-ня свободи, а також засуджені, переведені з полегшених і суворих умов відбування покарання. Якщо в період перебування у слідчому ізоляторі до засудженого не застосовувалася захід стягнення у вигляді поміщення в карцер, термін його перебування у звичайних умо-вах відбування покарання обчислюється з дня взяття під варту. (в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) 2. При
© 2014-2022  yport.inf.ua