Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 178. Контроль за дотриманням умов відстрочки відбування покарання

(в ред. Федерального закону від 21.02.2010 N 16-ФЗ)
1. У разі, якщо засуджений, до якого застосована відстрочка відбування покарання, ухиляється від виховання дитини та догляду за ним, кримінально-виконавча інспекція оголошує попередження.
2. У разі, якщо засуджений відмовився від дитини або продовжує після оголошеного попередження ухилятися від виховання дитини та догляду за ним, кримінально-виконавча інспекція за місцем його проживання вносить до суду подання про скасування відстрочки відбування покарання і про направлення засудженого для відбування покарання, призначеного вироком суду . До подання докладаючи-ється копія ухвали суду про відстрочку відбування покарання.
3. Засуджений вважається таким, що ухиляється від виховання дитини, якщо він, офіційно не відмовившись від дитини, залишив його в ро-ному будинку або передав в дитячий будинок, або веде антигромадський спосіб життя і не займається вихованням дитини та доглядом за ним, або залишив дитину родичам або іншим особам, або зник, або вчиняє інші дії, що свідчать про ухил-ванні від виховання дитини.
4. По досягненні дитиною чотирнадцятирічного віку або в разі смерті дитини кримінально-виконавча інспекція за місцем проживання засудженого з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, поведінки засуджений-ного, його ставлення до виховання дитини, відбутого і невідбутого термінів покарання направляє до суду подання про звільнення засудженого від відбування покарання або виконання частини покарання або про заміну залишилася невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання.
5. У разі дотримання засудженим умов відстрочки відбування покарання і його виправлення кримінально-виконавча інспекція ція вносить до суду подання про скорочення строку відстрочки відбування покарання і про звільнення засудженого від відбування наказа-ня або виконання частини покарання із зняттям судимості. При цьому зазначене подання не може бути внесено раніше закінчення терміну, рівного строку покарання, відбування якого було відстрочено.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 178. Контроль за дотриманням умов відстрочки відбування покарання "
 1. Стаття 122. Виправні колонії суворого ре-жиму
  умовах у виправних колоніях суворого режиму відбувають покарання засуджені до позбавлення волі, посту-пили в дане виправний заклад, крім засуджених за умисні злочини, вчинені в період відбування лише-ня свободи , а також засуджені, переведені з полегшених і суворих умов відбування покарання. Якщо в період перебування у слідчому ізоляторі до засудженого не Стаття 172. Підстави звільнення від відбування нака-зания
 2. умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; г) заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання; д) помилування або амністія; е) важка хвороба або інвалідність; ж) інші підстави, передбачені
  Стаття 124. Виправні колонії особливого режі-ма
 3. умовах у виправних колоніях особливого режиму відбувають покарання засуджені до позбавлення волі, посту-пили в дане виправний заклад, крім засуджених за умисні злочини, вчинені в період відбування лише-ня свободи , а також засуджені, переведені з полегшених і суворих умов відбування покарання. Якщо в період перебування у слідчому ізоляторі до засудженого не Стаття 120. Виправні колонії загального режиму
  умовах у виправних колоніях загального режиму відбувають покарання засуджені до позбавлення волі, посту-пили в дане виправний заклад, а також засуджені, переведені з полегшених і суворих умов відбування наказа-ня. Якщо засуджений в період перебування у слідчому ізоляторі не допустив порушень встановленого порядку утримання під вартою, за які до нього застосовувалася міра
 4. Стаття 166. Зміна умов відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
  умови відбування покарання. 2. Засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання в полегшених умовах, зараховуються в призначене для даної ка-тегории засуджених підрозділ дисциплінарної військової частини. Їм дозволяється: а) витрачати на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності кошти, наявні на їх особових рахунках, без обмеження; б) мати додатково два
 5. Стаття 166. Зміна умов відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
  умов відбування покарання як у бік поліпшення, так і у бік погіршення (прогресивна система відбування покарання). Зміна умов відбування покарання закон співвідносить з поведінкою засудженого. У дисциплінарної військової частини передбачено два види умов відбування покарання: звичайні і полегшені. 2. Можливість переведення на полегшені умови відбування покарання співвідноситься з
 6. Стаття 127. Умови відбування позбавлення волі у виправних колоніях особливого режиму для засуджених, від-бувають довічне позбавлення волі
  умови відбування покарання після прибуття до виправної колонії особливого режиму поміщаються всі засуджені. Переклад із строгих умов відбування покарання у звичайні умови відбування покарання проводиться по від'їзді щонайменше 10 років в суворих умовах відбування покарання з підстав, зазначених у частині шостій статті 124 цього Кодексу. Якщо в період преба-вання у слідчому ізоляторі до
 7. Стаття 122. Виправні колонії суворого режиму
  контролю за ними і більш суворих умов відбування покарання. У строгих умовах засуджені відбувають покарання не менш ніж дев'ять місяців. Надалі за відсутності стягнень за порушення встановленого порядку відбування покарання вони можуть бути переведені в звичайні умови. Повторний переклад із строгих умов відбування покарання у звичайні або із звичайних в полегшені проводиться в
 8. Стаття 183. Контроль за особами, звільненими від відбування покарання
  контроль за особами, звільненими від відбування покарання, особливо в самий рецідівоопасний перший рік після звільнення. Раніше основною формою соціального контролю за відбули позбавлення волі був адміністративний нагляд органів внутрішніх справ. У коментованій статті йдеться, що контроль за особами, звільненими від відбування покарання, здійснюється відповідно до законодавства
 9. Стаття 187. Органи, що здійснюють контроль за поведінкою умовно засуджених
  контролю за поведінкою умовно засуджених закон покладає на кримінально-виконавчі інспекції за місцем проживання умовно засуджених. Відповідно до Положення про кримінально-виконавчих інспекціях, затвердженим Постановою Уряду РФ від 16 червня 1997 р. N 729, основними завданнями інспекцій є: а) виконання покарань у вигляді обов'язкових робіт, позбавлення права займати
 10. Стаття 124. Виправні колонії особливого режиму
  умов відбування покарання: звичайні, полегшені і строгі. У звичайних умовах у виправних колоніях особливого режиму відбувають покарання засуджені до позбавлення волі, що надійшли в дане виправний заклад зі слідчих ізоляторів, крім засуджених за умисні злочини, вчинені в період відбування позбавлення волі. Якщо в період перебування у слідчому ізоляторі до
 11. Стаття 178. Контроль за дотриманням умов відстрочки відбування покарання
  178 1. У разі якщо засуджений, до якого застосована відстрочка відбування покарання, ухиляється від виховання дитини та догляду за ним, кримінально-виконавча інспекція викликає засудженого або відвідує його за місцем проживання (роботи), проводить з ним профілактичну бесіду і відбирає пояснення. За недотримання умов відстрочки за відсутності поважних причин засудженому оголошується
 12. Стаття 152. Порядок і умови відбування арешту засудженими військовослужбовцями
  умови відбування арешту засудженими військовослужбовцями визначаються цим Кодексом, нормативними право-вимі актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної полі-тики, нормативно-правового регулювання в галузі оборони, а також правилами відбування кримінальних покарань засудженими воєн-бовців. (В ред. Федерального закону
 13. Статья 152. Порядок и условия отбывания ареста осужденными военнослужащими
  условия отбывания ареста осужденными военнослужащими определяются настоящим Кодексом, нормативными право-выми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной поли-тики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, а также правилами отбывания уголовных наказаний осужденными воен-нослужащими. (в ред. Федерального закона