Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 166. Зміна умов відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

1. Засуджені військовослужбовці, які характеризуються зразковою поведінкою, сумлінним ставленням до військової служби і праці, по від'їзді щонайменше однієї третини терміну покарання наказом командира дисциплінарної військової частини можуть бути переведені в полегшені умови відбування покарання.
2. Засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання в полегшених умовах, зараховуються в призначене для даної ка-тегории засуджених підрозділ дисциплінарної військової частини. Їм дозволяється:
а) витрачати на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності кошти, наявні на їх особових рахунках, без обмеження;
б) мати додатково два тривалих побачення протягом року;
в) мати короткострокові і тривалі побачення за межами дисциплінарної військової частини;
г) пересуватися без конвою за межами дисциплінарної військової частини, якщо це необхідно за характером виконуваних слу-бові обов'язків.
3. Засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання в полегшених умовах, в порядку стягнення можуть бути переведені в звичайні умови відбування покарання. Повторний переклад в полегшені умови відбування покарання проводиться не раніше ніж через три місяці відбування покарання у звичайних умовах у порядку, передбаченому частинами першою і другою цієї статті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 166. Зміна умов відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців "
 1. Стаття 166. Зміна умов відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
  166 1. При відбуванні покарання у дисциплінарної військової частини з метою стимулювання правослухняної поведінки засуджених передбачена можливість зміни їх правового становища, зміни умов відбування покарання як у бік поліпшення, так і у бік погіршення (прогресивна система відбування покарання). Зміна умов відбування покарання закон співвідносить з поведінкою засудженого.
 2. Стаття 156. Режим у дисциплінарної військовій частині
  відбування покарання, що забезпечує виправлення засуджених військовослужбовців, виховання у них військової дисципліни, свідомого ставлення до військової служби, виконання біля-дені на них військових обов'язків та вимог з військової підготовки, реалізацію їх прав і законних інтересів, охорону засуджений-них військовослужбовців та нагляд за ними, особисту безпеку засуджених військовослужбовців і персоналу
 3. Стаття 171. Залік часу перебування засуджених військовослужбовців у дисциплінарній військовій частині в загальний строк військової служби
  умовно-достроково, доповідається відповідному командувачу не пізніше ніж через три дні після надходження в дисциплінарну військову частину копії ухвали суду про умовно-дострокове звільнення . 4. Судимість щодо військовослужбовців, засуджених військовим судом до вмісту в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, погашається після закінчення одного року після відбуття покарання, а для військовослужбовців,
 4. Стаття 155. Місця відбування вмісту в дисциплинар-ної військової частини
  домовлені проходженням військової
 5. Стаття 168. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців
  умов та порядку відбування покарання. Вона є негативною оцінкою поведінки засудженого з боку командування дисциплінарної військової частини. На командира військової частини покладається відповідальність за підтримання в ній дисципліни і порядку, забезпечення статутних взаємовідносин, безпеки військовослужбовців та інших осіб, що знаходяться на території дисциплінарної військової частини. У цьому
 6. Стаття 55. Зміст дисциплінарній військовій частині Коментар до статті 55
  умовним (ст. ст. 55 і 73 КК РФ). 3. Зміст дисциплінарній військовій частині як вид покарання може застосовуватися судом за вчинення злочинів проти військової служби, перелічених у главі 33 КК РФ, а також за інші злочини, коли судом буде встановлено, що характер злочину і особу винного свідчать про можливість заміни позбавлення волі вмістом засудженого в
 7. Стаття 162. Короткострокові виїзди засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарної військової частини
  відбування
 8. Стаття 157. Особливості режиму у дисциплінарної військовій частині
  відбування кримінальних покарань засудженими військовослужбовцями. Зберігання засудженими військовослужбовцями при собі грошей, цінних паперів та інших цінностей, а також предметів, не зазначених у переліку, не допускається. 3. Виявлені у засуджених військовослужбовців гроші, цінні папери та інші цінності вилучаються і зберігаються відповідно до зазначених правил до відбуття терміну покарання. Заборонені предмети і
 9. Стаття 162. Короткострокові виїзди засуджених під-ськовослужбовців за межі дисциплінарної військової частини
  відбування покарання. 2. Відпустки, передбачені для військовослужбовців, засуджених військовослужбовців не Стаття 174. Звільнення засуджених військовослужбовців від відбування покарання
 10. відбуванню покарання, звільняються від відбування покарання на загальних підставах (див. коментар до ст. 175). Але для відбувають обмеження по військовій службі, арешт або вміст у дисциплінарної військовій частині є ще одна підстава звільнення від відбування покарання. Оскільки ці засуджені одночасно відбувають покарання і проходять військову службу, вони звільняються від подальшого відбування
  10. Зміст дисциплінарній військовій частині
 11. відбування покарання, що забезпечує виправлення засуджених військовослужбовців, виховання у них військової дисципліни, свідомого ставлення до військової служби, виконання покладених на них військових обов'язків та вимог з військової підготовки, реалізацію їх прав і законних інтересів, охорону засуджених і нагляд за ними, особисту безпеку засуджених військовослужбовців і персоналу зазначеної військової
  Стаття 147. Припинення виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі
 12. змін, які можуть бути внесені у строк покарання відповідно до закону. 2. Звільнення від відбування покарання означає припинення дії всіх обмежень, що накладаються на засудженого у зв'язку з рішенням суду і випливають із змісту покарання: припинення виробництва утримань, заборона на підвищення в посаді, званні і ін Оформлення припинення виконання обмеження з військової
  § 11. Зміст дисциплінарній військовій частині
 13. відбуванні покарання у окремих дис-ціплінарних батальйонах або окремих дисциплінарних ротах. Відповідно до Положення про дисциплінарну військової частини, затвердженим постановою Уряду РФ від 4 червня 1997 р. № 6691, дисциплінарні військові частини створюються і ліквідуються наказами Міністерства оборони РФ. 1 СЗ РФ. 1997. № 23. Ст. 2697. Військовослужбовець, засуджений
  Стаття 156. Режим у дисциплінарної військовій частині
 14. домовлено подвійним правовим статусом засуджених військовослужбовців і необхідністю забезпечення виконання ними обов'язків - як загальних для всіх засуджених, так і спеціальних обов'язків військовослужбовців. Завданням режиму є і забезпечення реалізації прав і законних інтересів засуджених військовослужбовців, їх охорона і нагляд за ними, особиста безпека засуджених військовослужбовців і персоналу
  Стаття 169. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення
 15. відбування кримінальних покарань засудженими військовослужбовцями. Відповідно до зазначених Правил командир відділення, заступник командира взводу і старшина роти мають право: а) знімати раніше накладені ними дисциплінарні стягнення; б) оголошувати подяку. Командир взводу і командир роти мають право: а) знімати раніше накладені ними дисциплінарні стягнення; б) оголошувати
  Стаття 165. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
 16. дисциплінарної військової частини. 2. Командири військових частин, з яких прибули засуджені військовослужбовці, зобов'язані підтримувати постійний зв'язок з ко-командиром дисциплінарної військової частини, цікавитися поведінкою колишніх підлеглих і сприяти у їх исправле-ванні. 3. Органи місцевого самоврядування та громадські об'єднання надають допомогу командуванню дисциплінарної військової частини
  дисциплинарной воинской части. 2. Командиры воинских частей, из которых прибыли осужденные военнослужащие, обязаны поддерживать постоянную связь с ко-мандиром дисциплинарной воинской части, интересоваться поведением бывших подчиненных и оказывать содействие в их исправле-нии. 3. Органы местного самоуправления и общественные объединения оказывают помощь командованию дисциплинарной воинской части