Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 165. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями

1. Виховну роботу із засудженими військовослужбовцями проводить командування дисциплінарної військової частини.
2. Командири військових частин, з яких прибули засуджені військовослужбовці, зобов'язані підтримувати постійний зв'язок з ко-командиром дисциплінарної військової частини, цікавитися поведінкою колишніх підлеглих і сприяти у їх исправле-ванні.
3. Органи місцевого самоврядування та громадські об'єднання надають допомогу командуванню дисциплінарної військової частини в проведенні виховної роботи із засудженими військовослужбовцями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 165. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями "
 1. Стаття 146. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
  виховна робота з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, особи засудженого військовослужбовця, а також його поведінки і ставлення до військової
 2. Стаття 146. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
  виховна робота. 2. З засудженим військовослужбовцям проводиться виховна робота з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, особи засудженого військовослужбовця, а також його поведінки та ставлення до військової служби. Виховна робота спрямована на підтримку високого рівня морально-психологічного стану особового складу в інтересах виконання
 3. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  виховних заходах враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а так-же при застосуванні до них заходів заохочення і стягнення. 3. Розпорядком дня виправної установи можуть бути передбачені виховні заходи, участь у яких обов'яз-ково для засуджених. 4. Виховна робота із засудженими проводиться з урахуванням індивідуальних особливостей особи і характеру
 4. Стаття 165. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
  165 1. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями повинна бути спрямована на виховання їх у дусі чесного виконання свого військового обов'язку, дисциплінованості, суворого дотримання Конституції і законів Російської Федерації, вимог військової присяги і військових статутів, шанобливого ставлення до командирам (начальникам), військової дружби. 2. Виховна робота
 5. Стаття 150. Роздільне утримання засуджених під-ськовослужбовців
  засуджених військово-службовців. 2. Засуджені військовослужбовці, які мають звання прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, утримуються окремо від осуж-денних військовослужбовців рядового складу. 3. Засуджені військовослужбовці, які проходять службу за призовом, утримуються окремо від засуджених військовослужбовців, прохо-дящих службу за контрактом. 4. Засуджені військовослужбовці утримуються окремо від військовослужбовців,
 6. Стаття 139. Залишення у виховних колоніях засуджених до позбавлення волі, які досягли повноліття
  виховній колонії до закінчення строку покарання, але не більше ніж до досягнення ними віку 19 років. (В ред. Федеральних законів від 09.03.2001 N 25-ФЗ, від 22.12.2008 N 261-ФЗ) 2. На засуджених, які досягли віку 18 років і залишених у виховній колонії, поширюються умови відбування на-казания, норми харчування і матеріально-побутового забезпечення, встановлені для неповнолітніх
 7. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  виховна робота із засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, але також має і додаткові завдання - підвищення освітнього і культурного рівня засуджених. Виховна робота здійснюється на основі загальних педагогічних принципів
 8. Стаття 164. Праця засуджених військовослужбовців
  работке та реалізації державної полі-тики, нормативно-правового регулювання у галузі оборони, а також для виконання робіт з облаштування дисциплінарної воїн-ської частини. (В ред. Федерального закону від 08.11.2008 N 194-ФЗ) 2. При неможливості забезпечення засуджених військовослужбовців роботою на зазначених у частині першій цієї статті об'єктах вони можуть залучатися до праці в інших
 9. Стаття 110. Основні форми і методи виховання-котельної роботи із засудженими до позбавлення волі
  виховної роботи із засудженими у виправних установах створюється матеріально-технічна ба-за відповідно до норм, затверджених Урядом Російської
 10. Стаття 140. Переведення засуджених до позбавлення волі з виховних колоній у виправні колонії
  виховної колонії в ізольовану ділянку виховної колонії, що функціонує як виправна колонія загального режиму. До негативно характеризується засудженим відносяться не тільки злісні порушники, до них можна віднести всіх тих засуджених, які не можуть бути залишені у виховній колонії з підстав, зазначених у ч. 1 ст. 139 ДВК РФ. У даній нормі компромісно поєднуються
 11. Стаття 159. Одержання засудженими військовослуж-ські посилок, передач і бандеролей
  засудженими військовослужбовцями, яким вони адресовані. 3. Виявлені в посилках, передачах і бандеролях предмети, які засудженому військовослужбовцю мати заборонено, Ізи-маються, вносяться до опису особистих речей засудженого військовослужбовця та зберігаються разом з іншими його особистими речами до відбуття терміну покарання. При цьому предмети і речовини, вилучені з обігу, вилучаються і засудженому
 12. Стаття 162. Короткострокові виїзди засуджених під-ськовослужбовців за межі дисциплінарної військової частини
  засудженому військовослужбовцю або його сім'ї) осуж-денному військовослужбовцю може бути дозволено короткочасний виїзд за межі дисциплінарної військової частини тривалістю до семи діб, не враховуючи часу проїзду туди і назад. Час перебування засудженого військовослужбовця поза межами дисциплинар-ної військової частини зараховується в строк відбування покарання. 2. Відпустки, передбачені для
 13. Стаття 134. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
  виховних заходах. У виховних колоніях до засуджених можуть застосовуватися всі заходи заохочення, передбачені ч. 1 ст. 113 ДВК РФ (природно, крім збільшення часу прогулянки). Крім того, у виховних колоніях можуть застосовуватися особливі заходи заохочення, дві з яких спрямовані на розширення контактів засудженого із зовнішнім світом, а одна - на пом'якшення умов відбування покарання
 14. Стаття 149. Місця відбування арешту засудженими воєн-бовців
  засуджені до арешту, відбувають покарання на гауптвахтах для засуджених військовослужбовців або у відповід-чих відділеннях гарнізонних
 15. Стаття 160. Листування засуджених військовослужбовців
  засуджені військовослужбовці зобов'язані їх розкривати. Виявлені при цьому заборонені вкладення вилучаються. (В ред. Федерального закону від 30.12.2012 N 304-ФЗ) 3. Зміст листів, поштових карток і телеграм засуджених військовослужбовців не перевіряється. (В ред. Федерального закону від 30.12.2012 N
 16. Стаття 164. Праця засуджених військовослужбовців
  робіт з облаштування дисциплінарної військової частини. 2. За відсутності можливості забезпечення засуджених військовослужбовців роботою на зазначених об'єктах вони можуть залучатися до праці в інших організаціях при дотриманні вимог режиму дисциплінарної військової частини. На якому б об'єкті не трудився засуджений військовослужбовець, його праця організовується з урахуванням вимог режиму відбування
 17. Стаття 145. Переміщення засудженого військовослужбовця по службі
  виховній роботі. Таке рішення приймається відповідним командиром військової частини з урахуванням характеру вчиненого злочину та інших обставин, і засуджений переміщається на іншу посаду як в межах військової частини, так і у зв'язку з переведенням в іншу частину або місцевість. 3. Про всі службових переміщеннях засудженого, оформлених відповідним наказом командування,
 18. Стаття 142. Участь громадських об'єднань у роботі виховних колоній
  виховної колонії в організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази, у вирішенні питань соціального захисту засуджених, трудового і побутового влаштування звільняють-ся осіб при виховній колонії створюється піклувальна рада з представників державних підприємств, установ, орга-нізацій, громадських об'єднань і громадян. Організація і
 19. Стаття 160. Листування засуджених військовослужбовців
  засудженим військовослужбовцям соціально корисних зв'язків направлено і надання права переписки. При цьому число листів і телеграм, які може отримувати і відправляти військовослужбовець, є необмеженим. Відповідно до ст. 20 Федерального закону від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ "Про статус військовослужбовців" (в ред. від 25 грудня 2009 р.) пересилання простих листів військовослужбовців, що проходять військову
 20. Стаття 157. Особливості режиму у дисциплінарної військовій частині
  засудженим військовослужбовцям дозволяється мати при собі, встановлюються правилами відбування кримінальних покарань засудженими військовослужбовцями. Зберігання засудженими військовослужбовцями при собі грошей, цінних паперів та інших цінностей, а також предметів, не зазначених у переліку, не допускається. 3. Виявлені у засуджених військовослужбовців гроші, цінні папери та інші цінності вилучаються і зберігаються в
© 2014-2022  yport.inf.ua