Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 272. Вирішення питання про можливість роз-гляду кримінальної справи за відсутності будь-кого з учас-ників кримінального судочинства

При неявці кого-небудь з учасників кримінального судочинства суд вислуховує думки сторін про можливість судового раз-бірательства в його відсутність і виносить ухвалу чи постанову про відкладення судового розгляду або про його продовження, а також про виклик або приводі неявившегося учасника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 272. Вирішення питання про можливість роз-гляду кримінальної справи за відсутності будь-кого з учас-ників кримінального судочинства "
 1. Стаття 436. Виділення кримінальної справи
  Якщо в ході попереднього розслідування у кримінальній справі про злочин, вчинений у співучасті, буде встановлено, що будь-хто із співучасників вчинив діяння в стані неосудності або у кого-небудь з співучасників психічний розлад наступило після здійснення злочину, то кримінальну справу стосовно його може бути виділено в окреме провадження в порядку, встановленому
 2. Стаття 34. Передача кримінальної справи за підсудністю
  1. Суддя, встановивши при вирішенні питання про призначення судового засідання, що надійшла кримінальна справа не підсудна дан-ному суду, виносить постанову про направлення даної кримінальної справи за підсудністю. 2. Суд, встановивши, що перебуває в його виробництві кримінальну справа підсудна іншому суду того ж рівня, має право за згодою підсудного залишити дану кримінальну справу у своєму
 3. Стаття 247. Участь підсудного
  1. Судовий розгляд кримінальної справи проводиться за обов'язкової участі підсудного, за винятком випадків, передбачених бачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. (В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 153-ФЗ) 2. При неявці підсудного розгляд кримінальної справи має бути відкладено. 3. Суд вправі піддати підсудного, який не з'явився без поважних причин, приводу, а
 4. Стаття 219. Дозвіл клопотання
  1. У разі задоволення клопотання, заявленого одним з учасників провадження у кримінальній справі, слідчий доповнює матеріали кримінальної справи, що не перешкоджає продовженню ознайомлення з матеріалами кримінальної справи іншими учасниками. 2. По закінченні виробництва додаткових слідчих дій слідчий повідомляє про це осіб, зазначених у частині першій статті 216 та частини
 5. Стаття 172. Початок розгляду справи по суті
  1. Доповідь головуючого або кого-небудь із суддів, що входять до складу суду при колегіальному розгляді справи, з якого починається розгляд справи по суті, має серйозне значення для визначення обсягу і меж дослідження справи в судовому засіданні, для правильного та своєчасного вирішення спору сторін. У доповіді в концентрованому вигляді повинні відображатися підсумки процесуальної
 6. Стаття 439. Закінчення попереднього слідства
  1. По закінченні попереднього слідства слідчий виносить постанову: 1) про припинення кримінальної справи - з підстав, передбачених статтями 24 і 27 цього Кодексу, а також у випадках, коли характер вчиненого діяння і психічний розлад особи не пов'язані з небезпекою для неї або інших осіб або можливістю заподіяння їм іншого суттєвої шкоди; 2) про направлення
 7. Стаття 239. Припинення кримінальної справи або уго-ловного переслідування
  1. У випадках, передбачених пунктами 3 - 6 частини першої, частиною другою статті 24 і пунктами 3 - 6 частини першої статті 27 на-вартого Кодексу, а також у разі відмови прокурора від обвинувачення в порядку, встановленому частиною сьомою статті 246 цього Кодексу, суддя виносить постанову про припинення кримінальної справи. (В ред. Федерального закону від 24.07.2002 N 98-ФЗ) 2. Суддя може також
 8. Незаконне звільнення особи від кримінальної відпові-ності (ст. 300 КК).
  Факультативним об'єктом може бути, наприклад, право потерпілого на відшкодування майнової шкоди, на відновлення на роботі. Об'єктивна сторона злочину полягає в незакон-ном звільнення підозрюваного або обвинуваченого від уголов-ної відповідальності. Під підозрюваним розуміється особа, щодо якої порушено кримінальну справу за підставами і в порядку, передбаченої
 9. Стаття 389.19. Межі прав суду апеляційної ін-станції
  1. При розгляді кримінальної справи в апеляційному порядку суд не зв'язаний доводами апеляційних скарги, подання і має право перевірити провадження у кримінальній справі в повному обсязі. 2. Якщо по кримінальній справі засуджено кілька осіб, а апеляційні скарга або подання принесені тільки одним з них або щодо деяких із них, суд апеляційної інстанції має право перевірити кримінальну
 10. Стаття 350. Види рішень, що приймаються председа-будівництві
  Розгляд кримінальної справи в суді за участю присяжних засідателів закінчується прийняттям головуючим одного з таких рішень: 1) постанови про припинення кримінальної справи - у випадках, передбачених статтею 254 цього Кодексу; 2) виправдувального вироку - у випадках, коли присяжні засідателі дали негативну відповідь хоча б на одне з трьох основних питань,
 11. Стаття 168. Наслідки неявки в судове засідання свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів
  1. Висновок суду про можливість розгляду справи при неявці свідків, експертів, спеціалістів повинен залежати від того, чи є можливість у відсутність зазначених осіб забезпечити правильне вирішення справи. Іноді у підготовчій частині судового засідання визначитися з цим питанням важко, проте суд не позбавлений можливості повернутися до нього і на наступних етапах судового розгляду. В
 12. Стаття 157. Наслідки неявки в судове засідання екс-пертів, свідків, перекладачів
  Коментар до статті 1. Положення закону, що передбачають, що при неявці в судове засідання експертів, свідків, пе-реводчіков, належним чином повідомлених про час і місце судового засідання, арбітражний суд виносить ухвалу про відкладення судового розгляду, якщо сторони не заявили клопотання про розгляд справи за відсутності зазначених осіб , спрямовані на недопущення
 13. Стаття 158.1. Відновлення кримінальних справ
  (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 1. Відновлення втраченого кримінальної справи або його матеріалів проводиться за постановою керівника слідчого органу, начальника органу дізнання, а в разі втрати кримінальної справи або матеріалів у ході судового провадження - за рішенням суду, який направляється керівнику слідчого органу або начальнику органу дізнання для
 14. Стаття 97. Підстави для обрання запобіжного заходу
  Про перевірку конституційності частини першої статті 97 см. Постанова Конституційного Суду РФ від 22.03.2005 N 4-П. 1. Дізнавач, слідчий, а також суд у межах наданих їм повноважень мають право обрати обвинуваченому, підозрюваному одну з запобіжних заходів, передбачених цим Кодексом, за наявності достатніх підстав вважати, що обвинувачений, по-дозрівати: (в ред. Федеральних
 15. Стаття 301. Порядок наради суддів при колеги-альном розгляді кримінальної справи
  1. При постановленні вироку в нарадчій кімнаті, якщо кримінальна справа розглядалася судом колегіально, председа-будівництві ставить на вирішення питання в порядку , встановленому статтею 299 цього Кодексу. (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 2. При вирішенні кожного питання суддя не вправі утриматися від голосування, за винятком випадків, передбачених частиною
 16. Стаття 191. Поновлення розгляду справи по суті
  1. Після закінчення розгляду справи по суті та переходу до судових дебатів суд не вправі на даному етапі судочинства продовжити з'ясування обставин справи, дослідження по ньому доказів. Відповідно і учасники судових дебатів не має права посилатися на нові обставини і недосліджені докази. 2. Разом з тим під час виступів у судових дебатах і репліках
 17. Стаття 63. Недопустимість повторної участі су-дьї в розгляді кримінальної справи
  1. Суддя, який брав участь у розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді даної кримінальної справи в суді другої інстанції або в порядку нагляду, а одно брати участь у новому розгляді кримінальної справи в суді першої або другої інстанції або в порядку нагляду в разі скасування винесених з його участю вироку, а також визначення, постанови про
 18. Стаття 354. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі
  1. Наслідки неявки в судове засідання беруть участь у справі залежать від того, чи були вони повідомлені належним чином про час і місце розгляду справи в касаційному порядку. Якщо в матеріалах справи відсутні відомості про належне повідомлення неявившихся осіб, суд зобов'язаний відкласти розгляд справи . Це імперативна вимога процесуального закону. Розгляд справи судом касаційної
 19. Стаття 166. Дозвіл судом клопотань осіб, які беруть участь у справі
  1. Для забезпечення правильного та своєчасного розгляду та вирішення справи в підготовчій частині судового засідання слід з'ясовувати про наявність клопотань з усіх питань, пов'язаних з розглядом справи. Такі клопотання можуть виражатися усно із занесенням їх до протоколу судового засідання або представлятися суду в письмовій формі. Іноді суди при надходженні клопотань не Стаття 300. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності Коментар до статті 300
 20. 1. Злочин в коментованій статті є окремим випадком перевищення посадових повноважень з боку зазначених у ній осіб. 2. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності може мати місце у відносинах двох категорій учасників кримінального процесу - підозрюваного (ст. 46 КПК) та обвинуваченого (ст. 47 КПК РФ) у скоєнні злочину. 3. Об'єктивна сторона полягає в
  1. Преступление в комментируемой статье является частным случаем превышения должностных полномочий со стороны указанных в ней лиц. 2. Незаконное освобождение от уголовной ответственности может иметь место в отношениях двух категорий участников уголовного процесса - подозреваемого (ст. 46 УПК) и обвиняемого (ст. 47 УПК РФ) в совершении преступления. 3. Объективная сторона заключается в
© 2014-2022  yport.inf.ua