Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 97. Підстави для обрання запобіжного заходу


Про перевірку конституційності частини першої статті 97 см. Постанова Конституційного Суду РФ від 22.03.2005 N 4-П.
1. Дізнавач, слідчий, а також суд у межах наданих їм повноважень мають право обрати обвинуваченому, підозрюваному одну з запобіжних заходів, передбачених цим Кодексом, за наявності достатніх підстав вважати, що обвинувачений, по-дозрівати:
(в ред. Федеральних законів від 22.04.2004 N 18-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
1) сховається від дізнання, попереднього слідства чи суду;
2) може продовжувати займатися злочинною діяльністю;
3) може загрожувати свідкові, іншим учасникам кримінального судочинства, знищити докази або іншим шляхом вос-перешкоджати виробництву по кримінальній справі.
2. Запобіжний захід може обиратися також для забезпечення виконання вироку або можливої видачі особи в порядку, передбаченої статтею 466 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 17.12.2009 N 324-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 97. Підстави для обрання запобіжного заходу"
 1. Стаття 100. Обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного
  1. У виняткових випадках за наявності підстав, передбачених статтею 97 цього Кодексу, та з урахуванням обставин, зазначених у статті 99 цього Кодексу, запобіжний захід може бути обрана щодо підозрюваного. При цьому обвинувачення має бути пред'явлено підозрюваному не пізніше 10 діб з моменту застосування запобіжного заходу, а якщо підозрюваний був затриманий, а потім поміщений
 2. Стаття 94. Підстави звільнення підозрюваного
  1. Підозрюваний підлягає звільненню за постановою дізнавача чи слідчого, якщо: (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1) не підтвердилося підозра у вчиненні злочину; 2) відсутні підстави застосування до нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту; 3) затримання було здійснено з порушенням вимог статті 91 цього Кодексу. 2. Після закінчення 48 годин
 3. Стаття 450. Особливості обрання запобіжного заходу та виробництва окремих слідчих дій
  1. Після порушення кримінальної справи або притягнення особи як обвинуваченого в порядку, встановленому статтею 448 на-вартого Кодексу, слідчі та інші процесуальні дії щодо такої особи виробляються в загальному порядку з вилученнями, встановленими статтею 449 цього Кодексу та цією статтею. (Частина перша в ред. Федерального закону від 24.07.2002 N 98-ФЗ) 2. Судове
 4. 15.4. Заходи адміністративного припинення
  Заходи адміністративного припинення це вид заходів адміністративного примусу, що застосовуються з метою припинення протиправного діяння й запобігання настання шкідливих наслідків. Підстава застосування заходів адміністративного припинення - протиправне діяння, зазначені заходи можуть застосовуватися тільки в момент його вчинення. Заходами адміністративного припинення виступають: вимога
 5. Стаття 98. Заходи припинення
  Заходами заходу є: 1) підписка про невиїзд; 2) особисте поручительство; 3) спостереження командування військової частини; 4) нагляд за неповнолітнім обвинуваченим; (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 5) застава; 6) домашній арешт; 7) укладання під
 6. Стаття 107. Домашній арешт
  (в ред. Федерального закону від 07.12.2011 N 420-ФЗ) 1. Домашній арешт як запобіжний захід обирається за судовим рішенням щодо підозрюваного або обвинуваченого при неможливості застосування іншої, більш м'якою, запобіжного заходу і полягає в знаходженні підозрюваного або обвинуваченого у повній або часткової ізоляції від суспільства в житловому приміщенні, в якому він проживає в якості
 7. Заходи припинення. Взяття під варту.
  Що таке запобіжного заходу і щодо кого вони застосовуються. Заходами захід у кримінальному процесі називаються передбачені законом засоби впливу на обвинуваченого або підозрюваного, які полягають в позбавленні або обмеженні її свободи, майнових втратах (в даному випадку мається на увазі такий запобіжний захід, як застава; при її порушенні грошові кошти спрямовуються в дохід
 8. Стаття 110. Скасування або зміна запобіжного заходу
  Постановою Конституційного Суду РФ від 22.03.2005 N 4-П частина перша статті 110 визнана не суперечить Конституції РФ, оскільки міститься в ній положення за своїм конституційно-правовим змістом передбачає довільне і не кон-троліруемое судом продовження строків тримання підсудного під вартою і не звільняють суд від обов'язку розгляду кримінальної справи в розумні терміни.
 9. Стаття 18. Трудові відносини, виникають на підставі трудового договору внаслідок обрання за конкурсом
  Трудові відносини на підставі трудового договору внаслідок обрання за конкурсом на заміщення відповідної поса-ності виникають, якщо трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, або статутом (положенням) організації визначені перелік посад, що підлягають заміщенню за конкурсом, і порядок конкурсного обрання на ці посади. (в
 10. Стаття 17. Трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору внаслідок обрання на посаду
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Трудові відносини на підставі трудового договору внаслідок обрання на посаду виникають, якщо обрання на посада передбачає виконання працівником певної трудової функції. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 11. Стаття 108. Взяття під варту
  1. Взяття під варту як запобіжний захід застосовується за судовим рішенням стосовно підозрюваного чи об-виняемого у скоєнні злочинів, за які кримінальним законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін понад три роки при неможливості застосування іншої, більш м'якою, запобіжного заходу. При обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в постанові
 12. У яких випадках обвинуваченому може бути обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту
  . Можливість її застосування передбачена ст. 108 КПК. Взяття під варту - найсуворіша міра запобіжного заходу, що представляє собою максимально жорстке вторгнення в сферу прав громадянина на свободу та особисту недоторканність, гарантірованньгх Конституцією, Декларацією прав свобод людини і громадянина Російської Федерації. У Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1976
 13. Стаття 91. Підстави затримання підозрюваного
  1. Орган дізнання, дізнавач, слідчий вправі затримати особу за підозрою у вчиненні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, за наявності однієї з таких підстав: (в ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення; 2) коли
 14. Стаття 103. Особиста порука
  1. Особиста порука полягає в письмовому зобов'язанні заслуговує на довіру особи про те, що воно ручається за виконання підозрюваним або обвинуваченим зобов'язань, передбачених пунктами 2 і 3 статті 102 цього Кодексу. 2. Обрання особистого поручительства як запобіжного заходу допускається за письмовим клопотанням одного або декількох поручителів за згодою особи, щодо
 15. Стаття 231. Призначення судового засідання
  1. За відсутності підстав для прийняття рішень , передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 227 цього Кодексу, суддя виносить постанову про призначення судового засідання без проведення попереднього слухання. 2. У постанові крім питань, передбачених частиною другою статті 227 цього Кодексу, вирішуються такі питання: 1) про місце, дату і час судового
 16. 15.5. Заходи адміністративно-процесуального забезпечення
  Заходи адміністративно-процесуального забезпечення це вид заходів адміністративного примусу, що застосовуються для досягнення цілей адміністративного процесу. Залежно від характеру правообмежень можуть застосовуватися заходи, що містять обмеження особистих немайнових прав, обмеження майнових прав, обмеження організаційного характеру. За характером функцій дані заходи поділяються на:
 17. Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю вироків Коментар до статті 70
  1. Принцип приєднання покарань застосовується при його призначенні за сукупністю вироків, якщо новий злочин скоєно після винесення вироку, але до повного відбуття по ньому покарання. Вельми важливо час, з моменту якого допустимо приєднання покарання. Як зазначено в Постанові Пленуму Верховного Суду РФ "Про практику призначення судами Російської Федерації кримінального покарання",
© 2014-2022  yport.inf.ua