Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 11. Охорона прав і свобод людини і гражда-нина в кримінальному судочинстві

1. Суд, прокурор, слідчий, дізнавач зобов'язані роз'яснювати підозрюваному, обвинуваченому, потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві, а також іншим учасникам кримінального судочинства їх права, обов'язки і відповідальність і забезпечувати можливість здійснення цих прав.
2. У разі згоди осіб, що володіють свідченнями імунітетом, дати свідчення дізнавач, слідчий, прокурор і суд обя-зани попередити зазначених осіб про те, що їхні свідчення можуть використовуватися як докази в ході подальшого провадження у кримінальній справі.
3. За наявності достатніх даних про те, що потерпілому, свідку або іншим учасникам кримінального судочинства, а також їх близьким родичам, родичам або близьким особам погрожують вбивством, застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням їх майна або іншими небезпечними протиправними діяннями, суд, прокурор, керівник слідчого органу, сле-дователь, орган дізнання і дізнавач приймають у межах своєї компетенції щодо зазначених осіб заходи безпеки, передбаченої статтями 166 частиною дев'ятою, 186 частиною другою, 193 частиною восьмою, 241 пунктом 4 частини другої та 278 частиною п'ятою на-вартого Кодексу, а також інші заходи безпеки, передбачені законодавством Російської Федерації.
(В ред. Федеральних законів від 29.06.2009 N 141-ФЗ, від 28.12.2010 N 404-ФЗ)
4. Шкода, заподіяна особі внаслідок порушення її прав і свобод судом, а також посадовими особами, які здійснюють кримінальне переслідування, підлягає відшкодуванню на підставах та в порядку, що встановлені цим Кодексом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 11. Охорона прав і свобод людини і гражда-нина у кримінальному судочинстві "
 1. Стаття 6. Призначення кримінального судочинства
  прав і законних інтересів осіб і організацій, потерпілих від злочинів; 2) захист особи від незаконного та необгрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав і свобод. 2. Кримінальне переслідування і призначення винним справедливого покарання в тій же мірі відповідають призначенню кримінального су-допроізводства, що і відмова від кримінального переслідування невинних, звільнення їх від покарання,
 2. Стаття 2. Завдання цивільного судочинства
  права і свободи є найвищою цінністю. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина - обов'язок держави (ст. 2 Конституції РФ). § 2. Враховуючи це конституційне положення, а також положення ч. 1 ст. 46 Конституції Російської Федерації, яка гарантує кожному право на судовий захист його прав і свобод, суди зобов'язані забезпечити належний захист прав і свобод
 3. Стаття 1.2. Завдання законодавства про адміністративні правопорушення
  охорона прав і свобод людини і громадянина, охорона здоров'я громадян, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, захист суспільної моралі, охорона навколишнього середовища, встановленого порядку здійснення державної влади, громадського порядку та громадської безпеки, власності, захист законних економічних інтересів фізичних і юридичних осіб, суспільства і
 4. Стаття 1.2. Завдання законодавства про адміністративні правопорушення
  охорона прав і свобод людини і громадянина, охорона здоров'я громадян, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, захист суспільної моралі, охорона навколишнього середовища, встановленого порядку здійснення державної влади, громадського порядку та громадської безпеки, власності, захист законних економічних інтересів фізичних і юридичних осіб, суспільства і
 5. Порушення рівності прав і свобод людини і гражда-нина (ст. 136 КК).
  Правий перед законом і судом, у суспільному житті незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до гро- вим об'єднанням або яким-небудь соціальним групам, а також заборону будь-яких форм обмеження прав громадян за ознаками со-ціальної, расової, національної,
 6. Стаття 9. Повага честі і гідності особи
  кримінального судочинства забороняються здійснення дій та прийняття рішень, що принижують честь учасника кримінального судочинства, а також звернення, що принижує його людську гідність чи створює небезпеку для його життя і здоров'я. 2. Ніхто з учасників кримінального судочинства не може піддаватися насильству, катуванням, іншому жорстокому або такому, що принижує людську гідність
 7. Стаття 1. Закони, що визначають порядок кримінального су-допроізводства
  права і міжнародні договори Російської Федерації є со-ставной частиною законодавства Російської Федерації, що регулює кримінальне судочинство. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені цим Кодексом, то застосовуються правила міжнародного
 8. Стаття 136. Відшкодування моральної шкоди
  правити письмові повідомлення про прийняті рішення, що виправдовують гражда-нина, за місцем його роботи, навчання або місцем
 9. Стаття 18. Мова кримінального судочинства
  право робити заяви, давати пояснення і показання, заявляти клопотання, приносити скарги, знайомитися з матеріалами кримінальної справи, виступати в суді рідною мовою або іншою мовою, якою вони володіють, а також безкоштовно користуватися допомогою перекладача в порядку, встановленому цим Кодексом. 3. Якщо відповідно до цього Кодексу слідчі і судові документи підлягають
 10. Стаття 1. Цілі і завдання кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації
  охорона їх прав, свобод і законних інтересів, надання засудженим допомоги у соціальній
 11. Контрольні питання
  прав Дж. Локка. 2. Коли отримала законодавче закріплення ідея прав і свобод особистості? 3. Ідея політичної свободи особистості в теорії поділу влади Ш.-Л. Монтеск'є. 4. Концепція прав і свобод особистості у філософії права І. Канта. 5. Міжнародно-правові акти про права і свободи людини і громадянина. 6. Конституція Російської Федерації і права людини. 7. Правовий статус
 12. Стаття 162. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків
  правильний переклад він негайно приступає до виконання своєї процесуальної функції з перекладу з мови судочинства і на мову судочинства процедури розгляду та вирішення справи. Пріоритетність дій щодо встановлення особи перекладача, з роз'яснення йому обов'язків очевидна. Особам, які не володіють мовою судочинства, з самого початку судового засідання повинні бути створені
 13. § 1. Загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
  прав і свобод людини і громадянина. Конституційні права і свободи охороняються цілим рядом норм Особливої частини КК, у тому числі нормами, воно містить-міся в гол. 16-18, 21 та інших КК. Норми в цих розділах КК ох-раняют «традиційні» цінності людського життя і загально-житія, посягання на які визнаються злочинними з самих витоків кримінального права. На відміну від цих норм по-явище
© 2014-2022  yport.inf.ua