Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина


Стаття 2 КК встановлює в якості однієї із завдань карного закону охорону прав і свобод людини і громадянина. Конституційні права і свободи охороняються цілим рядом норм Особливої частини КК, у тому числі нормами, воно містить-міся в гол. 16-18, 21 та інших КК. Норми в цих розділах КК ох-раняют «традиційні» цінності людського життя і загально-житія, посягання на які визнаються злочинними з самих витоків кримінального права. На відміну від цих норм по-явище складів злочинів, передбачених гл. 19 КК, стало можливим лише на сучасному етапі розвитку суспіль-ва, коли завдання захисту цивільних (особистих), політичних і соціально-економічних прав і свобод отримує визнання з боку держави.
Видовим об'єктом злочинів, передбачених гл. 19 КК, є конституційні права і свободи, за вилученням з охор-екпортувати іншими нормами Особливої частини КК.
Залежно від природи відповідного конституційного ного права чи свободи склади злочинів, передбачені гол. V, можна розділити на три групи:
1) злочини проти цивільних (особистих) прав і свобод
(ст. 136-139, 148 КК);
2) злочини проти політичних прав і свобод (ст. 140 -
1421, 144, 149 КК);
3) злочини проти соціально-економічних прав та сво-
бод (ст. 143, 145-147 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна. Т. 1. СПб., 1911. С. 425. Давнім походженням поділу прав речових і зобов'язальних, на думку К.І. Скловського, пояснюється як насилу раціонально уловлюється, так і інтуїтивно котрого уявляємо, безперечний, характер цього розподілу (Скловський К.І. Власність в цивільному праві: Навчальний практ. Посібник. 3-е изд. М., 2002. С. 116 -117). * (651) Див: Покровський І.А. Історія римського
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна. Душанбе, 1972. С. 79). * (420) Детальніше про множинність осіб у зобов'язанні див.: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950. С. 202-219 (автор глави - І.Б. Новицький). * (421) Детальніше про поняття і сутності толінгу див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Кн. 3. М., 2002. С. 32-34; Цивільний кодекс РФ. Ч. 1: наук.-практ. коммент. / Під ред. тобто
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна власність відносно подільної речі можлива тільки у випадках, передбачених законом або договором (абз. 2 п. 4 ст . 244 ЦК), прикладом такої подільної речі якраз і виступає наслідуваний ділянку. * (562) Див: Федеральний закон від 13 грудня 1996 р. N 150-ФЗ "Про зброю" (з ізм.) / / СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5681. * (563) Див також: постанова Уряду РФ від 5 грудня 2005 р. N 718
 4. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  спільна власність, наприклад сумісна власність подружжя, навіть якщо шлюб розірвано, але розділ майна при цьому ще не відбувся. Слід враховувати, що розкрадання майна, що перебуває у спільній власності, як спільної, так і частковою, неможливо з боку будь-якого з учасників спільної власності. При цьому не має значення, хто саме купив річ, хто оплатив покупку і на чиє ім'я
 5. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  загальна декларація прав людини, проголошена ООН, встановлює, що ніхто не може бути засуджений за діяння, яке лише після його вчинення стало кваліфікуватися як злочин. При виявленні такого факту засуджений підлягає негайному звільненню, реабілітації і відшкодування збитку виходячи з міжнародно-правових зобов'язань Росії. Треба мати на увазі, що і багато інших норм
 6. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  характеристика родового об'єкта в розділі VII КК РФ підлягає розширювальному тлумаченню: "Проти людини, особистості і громадянина". Глава 20 "Про злочини проти сім'ї та неповнолітніх", строго кажучи, випадає з групи злочинів з родовими об'єктами "особистість". Напевно, її доречніше перенести в гол. 25 і назвати "Про злочини проти сім'ї, неповнолітніх, здоров'я населення та
 7. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
  злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку (розд. IX) і виділені в самостійну гл. 26 "Екологічні злочини". Зазначені права і свободи охороняються нормами різних галузей законодавства (конституційного, цивільного, трудового, екологічного та ін.) Кримінальну ж право охороняє права і свободи громадян від найбільш небезпечних на них посягань. В
 8. 4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки. Характеристика окремих видів злочинів проти громадської безпеки
  загальна судову практику по розбою і бандитизму, більше уваги акцентував на якісній характеристиці і включив у поняття стійкості: "попередню змову і злочинні зв'язки між учасниками, єдність злочинних цілей, розподіл функцій між учасниками злочинної спільноти, попереднє встановлення об'єктів і способів злочинної діяльності" * (214). Пленум Верховного Суду
 9. 1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі
  злочинах проти особистості, суспільної безпеки, екологічних злочинах і т.д. Проте завданням цих норм є забезпечення недоторканності здоров'я і моральності окремої (персоніфікованої) особистості. На відміну від відповідних злочинів такі пpеступлений, як незаконний обоpот наpкотическими сpедств, наpушение санітаpно-епідеміологічних пpавил, сокpитіе инфоpмации
 10. Використана література
  характеристика злочинів, скоєних особами, відповідальними за дотримання спеціальних правил у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 11; Турлубеков Б.С. Проблеми вдосконалення кримінально-правової боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин за кримінальним законодавством Російської Федерації і
© 2014-2022  yport.inf.ua