Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 18. Мова кримінального судочинства

1. Кримінальне судочинство ведеться російською мовою, а також на державних мовах входять у Російську Федерацію республік. У Верховному Суді Російської Федерації, військових судах провадження у кримінальних справах ведеться російською мовою.
(в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ)
2. Учасникам кримінального судочинства, не володіють або недостатньо володіють мовою, якою ведеться провадження у кримінальній справі, повинно бути роз'яснено і забезпечено право робити заяви, давати пояснення і показання, заявляти клопотання, приносити скарги, знайомитися з матеріалами кримінальної справи, виступати в суді рідною мовою або іншою мовою, якою вони володіють, а також безкоштовно користуватися допомогою перекладача в порядку, встановленому цим Кодексом.
3. Якщо відповідно до цього Кодексу слідчі і судові документи підлягають обов'язковому врученню підозр-ваємому, обвинуваченому, а також іншим учасникам кримінального судочинства, то зазначені документи повинні бути перекладені на рідну мову відповідного учасника кримінального судочинства або на мову, якою він володіє.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 18. Мова кримінального судочинства"
 1. Стаття 162. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків
  1. Після роз'яснення перекладачеві його обов'язків, заходів процесуальної та кримінальної відповідальності за їх невиконання та після попередження про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад він негайно приступає до виконання своєї процесуальної функції з перекладу з мови судочинства і на мову судочинства процедури розгляду та вирішення справи. Пріоритетність дій
 2. Стаття 12. Мова судочинства
  Коментар до статті 1. представляються в арбітражний суд письмові докази, сповнені іноземною мовою, повинні супроводжуватися їх належним чином завіреними перекладами на російську мову. Документи, складені іноземною мовою, можуть бути розглянуті арбітражним судом в якості письмових доказів тільки за наявності належним чином заве-програвання перекладу їх на російську
 3. Стаття 123. Право оскарження
  (в ред. Федерального закону від 30.04.2010 N 69-ФЗ) 1. Дії (бездіяльність) та рішення органу дізнання, дізнавача, начальника підрозділу дізнання, слідчого, керівника слідчого органу, прокурора і суду можуть бути оскаржені у встановленому цим Кодексом порядку учасниками кримінального судочинства, а також іншими особами в тій частині, в якій вироблені процесуальні
 4. Стаття 9. Мова цивільного судочинства
  1. Дотримання правил про мову судочинства має істотне значення для реалізації процесуальних прав осіб, що беруть участь у справі, всебічного і повного дослідження доказів і встановлення обставин справи в умовах змагального процесу, винесення законного і обгрунтованого рішення. Порушення цих правил є безумовною підставою для скасування рішення суду (п. 3 ч. 2 ст. 364
 5. Стаття 9. Мова цивільного судочинства
  Коментар до статті Коментар до частини 1. § 1. Судочинство і діловодство в Конституційному Суді Російської Федерації, Верховному Суді Російської Федерації, Вищому Арбітражному Суді Російської Федерації, інших федеральних арбітражних судах, військових судах, а також діловодство в правоохоронних органах Російської Федерації ведеться державною мовою Російської Федерації.
 6. Стаття 59. Перекладач
  1. Перекладач - особа, яка притягається до участі в кримінальному судочинстві у випадках, передбачених цим Кодексом, вільно володіє мовою, знання якої необхідно для перекладу. 2. Про призначення особи перекладачем дізнавач, слідчий або суддя виносить постанову, а суд - ухвалу. Виклик пере-водчіка і порядок його участі у кримінальному судочинстві визначаються статтями 169 і
 7. Стаття 17.4. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи за поданням судді
  Залишення посадовою особою без розгляду окремої ухвали суду або подання судді чи невжиття заходів щодо усунення зазначених у визначенні або поданні порушень закону - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) КонсультантПлюс: примітка. Федеральний закон від 02.01.2000
 8. Допит
  Допит - слідча дія, що полягає в безпосередньому отриманні та фіксації уповноваженою на те особою показань учасника кримінального судочинства про обставини, що мають значення для
 9. Стаття 241. Гласність
  1. Розгляд кримінальних справ у всіх судах відкритий, за винятком випадків, передбачених цією статтею. 2. Закритий судовий розгляд допускається на підставі ухвали або постанови суду у випадках, коли: 1) розгляд кримінальної справи в суді може призвести до розголошення державної або іншої захищеної федеральним за-Коном таємниці; 2) розглядаються кримінальні справи
 10. Судова експертиза
  Судова експертиза - одна з основних форм використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві, процесуальна дія, що складається з проведення досліджень і дачі висновку експертом з питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань в галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, поставлених перед ним судом, суддею, органом дізнання, особою , яка провадить дізнання
 11. Рекомендована література
  1. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., Перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 2. Грошевой Ю. М. Проблеми формування суддівського переконання у кримінальному судочинстві. -Х., 1975. 3. Дулов А. В. Судова психологія. - Мінськ: Вишейшая шк., 1975. - 462
 12. Стаття 117. Грошове стягнення
  У випадках невиконання учасниками кримінального судочинства процесуальних обов'язків, передбачених цим Кодексом, а також порушення ними порядку в судовому засіданні на них може бути накладено грошове стягнення в розмірі до двох тисяч п'ятисот рублів в порядку, встановленому статтею 118 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 11.06.2008 N
 13. Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування Коментар до статті 1278
  Стаття, що розширює сферу дії її положень з порівняно з ст. 23 Закону про авторське право і суміжні права і передбачає можливість її застосування у виробництві: - у справах про адміністративні правопорушення (ст. 22.1 КоАП РФ містить перелік органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення); - дізнання (згідно п. 8 ст. 5 КПК РФ
 14. Стаття 408. Визнання документів, виданих, складених або засвідчених компетентними органами іноземних держав
  1. Особливість оформлення документів іноземного походження полягає в необхідності легалізації , тобто підтвердження їх відповідності законодавчим актам держави перебування, справжності підписів на документах, перекладу документів на російську мову, на якому ведеться судочинство в Російській Федерації. Легалізація документів здійснюється відповідно до ст. 55 Консульського статуту
 15. Стаття 222.6. Повернення заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  Коментар до статті 222.Ліцамі, що не мають права на подачу заяви, є в тому числі: - особи, щодо яких Європейським судом з прав людини винесено рішення з питання прийнятності їх скарги на передбачуване порушення їх права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк або по суті їх справи; - особи , що вимагають присудження
 16. Стаття 90. Преюдиция
  (в ред. Федерального закону від 29.12.2009 N 383-ФЗ) Обставини, встановлені набрав законної сили вироком чи іншим набрав законної сили рішенням суду, прийнятим у рамках цивільного, арбітражного або адміністративного судочинства, визнаються судом, прокурором, слідчим, дізнавачем без додаткової перевірки. При цьому такі вирок або рішення не можуть вирішувати наперед
 17. Стаття 4.7. Відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, завданих адміністративним правопорушенням
  1. Суддя, розглядаючи справу про адміністративне правопорушення, вправі при відсутності спору про відшкодування майнової шкоди одночасно з призначенням адміністративного покарання вирішити питання про відшкодування майнової шкоди. Спори про відшкодування майнової шкоди вирішуються судом в порядку цивільного судочинства. 2. У справі про адміністративне правопорушення, що розглядається
 18. Стаття 4.7. Відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, завданих адміністративним правопорушенням
  1. Суддя, розглядаючи справу про адміністративне правопорушення, вправі при відсутності спору про відшкодування майнової шкоди одночасно з призначенням адміністративного покарання вирішити питання про відшкодування майнової шкоди. Спори про відшкодування майнової шкоди вирішуються судом в порядку цивільного судочинства. 2. У справі про адміністративне правопорушення , розглядався
 19. Контрольні питання до розділу 12
  1. Дайте визначення поняття галузі кримінального права. 2. Назвіть завдання і принципи кримінального права. 3. Назвіть дію кримінального закону в часі і в просторі. 4. Дайте визначення і назвіть ознаки кримінального злочину. 5. Назвіть обставини, що виключають кримінальну відповідальність. 6. Дайте визначення кримінального покарання. 7. Назвіть види і мета кримінального
© 2014-2022  yport.inf.ua