Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 226.2. Обставини, що виключають вироб-ництво дізнання у скороченій формі

1. Дізнання не може проводитися у скороченій формі у таких випадках:
1) підозрюваний є неповнолітнім;
2) є підстави для провадження про застосування примусових заходів медичного характеру в порядку, встановленому главою 51 цього Кодексу;
3) підозрюваний відноситься до категорії осіб, щодо яких застосовується особливий порядок кримінального судочинства, встановлений главою 52 цього Кодексу;
4) особа підозрюється у скоєнні двох і більше злочинів, якщо хоча б одне з них не належить до злочинів, зазначеним у пункті 1 частини третьої статті 150 цього Кодексу;
5) підозрюваний не володіє мовою, на якому ведеться кримінальне судочинство;
6) потерпілий заперечує проти провадження дізнання у скороченій формі.
2. Якщо обставини, передбачені частиною першою цієї статті, стають відомі або виникають після прийняття рішення про виробництво дізнання у скороченій формі, але до направлення кримінальної справи прокурору для затвердження обвинувального постанови, особа, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, виносить постанову про виробництво дізнання у загальному порядку. Якщо обставини, передбачені частиною першою цієї статті, стають відомі або виникають після надходження кримінальної справи прокурору для затвердження обвинувального постанови і до направлення кримінальної справи до суду, прокурор приймає рішення про направлення кримінальної справи дізнавачу для провадження дізнання у загальному порядку. Якщо обставини, передбачені частиною першою цієї статті, стають відомі або виникають в ході судового провадження до видалення суду до нарадчої кімнати для постановлення вироку, суддя повертає кримінальну справу прокурору для передачі його по підслідності і провадження дізнання у загальному порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 226.2. Обставини, що виключають вироб-ництво дізнання у скороченій формі "
 1. Стаття 226.1. Підстава і порядок виробництва дізнання у скороченій формі
  1. Дізнання у скороченій формі проводиться в порядку, встановленому главою 32 цього Кодексу, з вилученнями, передбачені-реннимі цією главою. 2. Дізнання у скороченій формі проводиться на підставі клопотання підозрюваного про провадження у кримінальній справі дізнання у скороченій формі і за наявності одночасно таких умов: 1) кримінальну справу порушено стосовно конкретного
 2. Стаття 226.6. Термін дізнання у скороченій формі
  1. Дізнання у скороченій формі має бути закінчено в строк, що не перевищує 15 діб з дня винесення постанови про виробництво дізнання у скороченій формі. У цей термін включається час з дня винесення постанови про виробництво дізнання у скороченій формі до дня направлення кримінальної справи прокурору з обвинувальним постановою. 2. У випадках, передбачених частиною дев'ятою статті 226.7
 3. Стаття 74. Докази
  1. Доказами у кримінальній справі є будь-які відомості, на основі яких суд, прокурор, слідчий, дізнавач у порядку, визначеному цим Кодексом, встановлює наявність або відсутність обставин, що підлягають доказуванню при виробництві по кримінальній справі, а також інших обставин, що мають значення для кримінальної справи. 2. Як докази допускаються: 1) показання
 4. Стаття 226.5. Особливості доказування при виробництві дізнання у скороченій формі
  1. Докази у кримінальній справі збираються в обсязі, достатньому для встановлення події злочину, характеру та розміру заподіяної їм шкоди, а також винності особи у вчиненні злочину, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. 2. Дізнавач зобов'язаний провести тільки ті слідчі та інші процесуальні дії, невиробництво яких може спричинити за собою
 5. Стаття 422. Виділення в окреме провадження кримінальної справи щодо неповнолітнього
  Кримінальну справу стосовно неповнолітнього, який брав участь у вчиненні злочину разом з дорослим, виділяється в окреме провадження в порядку, встановленому статтею 154 цього Кодексу. Якщо виділення кримінальної справи в окреме вироб-ництво неможливо, то до неповнолітнього обвинуваченому, залученому в одній кримінальній справі з дорослим, застосовуються правила справжньої
 6. Стаття 57. Експерт
  1. Експерт - особа, що володіє спеціальними знаннями і призначена у порядку, встановленому цим Кодексом, для вироб-ництва судової експертизи і дачі висновку. 2. Виклик експерта, призначення та виробництво судової експертизи здійснюються у порядку, встановленому статтями 195 - 207, 269, 282 і 283 цього Кодексу. 3. Експерт має право: 1) знайомитися з матеріалами кримінальної справи,
 7. Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусових робіт
  1. З заробітної плати засуджених до примусових робіт виробляються відрахування в розмірі, встановленому вироком су-так, а також утримання для відшкодування витрат за їх змісту відповідно до статті 60.5 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими до примусових робіт витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому
 8. Стаття 150. Форми попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування проводиться у формі попереднього слідства або у формі дізнання. 1.1. Дізнання проводиться в загальному порядку або у скороченій формі. (Частина 1.1 введена Федеральним законом від 04.03.2013 N 23-ФЗ) 2. Виробництво попереднього слідства обов'язково по всіх кримінальних справах, за винятком кримінальних справ про злочини пах, зазначених у частині третій цієї
 9. Стаття 223. Порядок і строки дізнання
  (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 1. Попереднє розслідування у формі дізнання провадиться в порядку, встановленому главами 21, 22 і 24 - 29 цього Кодексу, з винятками, передбаченими цією главою. 2. Дізнання проводиться у кримінальних справах, зазначених у частині третій статті 150 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 3. Дізнання
 10. Стаття 222.4. Прийняття заяви про присудження ком-пенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк до вироб-ництва арбітражного суду
  Коментар до статті 222.Копіі ухвали про прийняття заяви про присудження компенсації спрямовуються у тому числі зацікавлених особам, під якими розуміються особи, чиї дії (бездіяльність) спричинили збільшення терміну судочинства або ис-нання судового акту. Зокрема, копія ухвали про прийняття заяви про присудження компенсації за порушення права на ис-конання судового акта
 11. Судова експертиза
  Судова експертиза - одна з основних форм використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві, процесуальна дія, що складається з проведення досліджень і дачі висновку експертом з питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань в галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, поставлених перед ним судом, суддею, органом дізнання, особою, яка провадить дізнання
 12. Стаття 327. Призупинення, відновлення та прекраще-ня виконавчого виробництва
  Коментар до статті Після визнання Конституційним Судом РФ не відповідає Конституції РФ статті певного закону виникає проблема, як захищатися особі, яка до Конституційного Суду РФ не зверталося, проте в його справі судом була при менена неконституційна стаття. Президія ВАС РФ передбачив можливість вимагати в суді припинення виконавчого вироб-ництва у справі, решенному
 13. Стаття 320. Скорочений робочий тиждень
  1. Стаття, що надає організаціям, розташованим в районах Півночі, для яких нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень, можливість встановити для жінок в колективному договорі організації або трудовому договорі скорочену 36-годинний робочий тиждень. Раніше скорочена 36-годинний робочий тиждень для всіх жінок, які працюють в районах Півночі, була
 14. Стаття 40.1. Начальник підрозділу дізнання
  (введена Федеральним законом від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 1. Начальник підрозділу дізнання по відношенню до знаходяться в його підпорядкуванні дізнавача уповноважений: 1) доручати дізнавачу перевірку повідомлення про злочин, прийняття по ньому рішення в порядку, встановленому статтею 145 цього Кодексу, виконання невідкладних слідчих дій або виробництво дізнання по кримінальній справі; 2)
© 2014-2022  yport.inf.ua