Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 422. Виділення в окреме провадження кримінальної справи щодо неповнолітнього

Кримінальну справу стосовно неповнолітнього, який брав участь у вчиненні злочину разом з дорослим, виділяється в окреме провадження в порядку, встановленому статтею 154 цього Кодексу. Якщо виділення кримінальної справи в окреме вироб-ництво неможливо, то до неповнолітнього обвинуваченому, залученому в одній кримінальній справі з дорослим, застосовуються правила цієї глави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 422. Виділення в окреме провадження кримінальної справи щодо неповнолітнього "
 1. Стаття 154. Виділення кримінальної справи
  1. Дізнавач, слідчий вправі виділити з кримінальної справи в окреме провадження іншу кримінальну справу стосовно: (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1) окремих підозрюваних або обвинувачених у кримінальних справах про злочини, вчинені у співучасті, у випадках , зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 208 цього Кодексу; (в ред. Федеральних законів від 29.05.2002
 2. Стаття 420. Порядок провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх
  1. Вимоги цієї глави застосовуються у кримінальних справах щодо осіб, які не досягли до моменту вчинення переступив-лення віку вісімнадцяти років. 2. Виробництво по кримінальній справі про злочин, вчинений неповнолітнім, здійснюється в загальному порядку, встановленому частинами другою і третьої цього Кодексу, з винятками, передбаченими цією
 3. Стаття 436. Виділення кримінальної справи
  Якщо в ході попереднього розслідування у кримінальній справі про злочин, вчинений у співучасті, буде встановлено, що будь-хто із співучасників вчинив діяння в стані неосудності або у кого-небудь з співучасників психічний розлад наступило після здійснення злочину, то кримінальну справу стосовно його може бути виділено в окреме провадження в порядку, встановленому
 4. Стаття 217. Ознайомлення обвинуваченого і його захистів-ника з матеріалами кримінальної справи
  1. Після виконання вимоги статті 216 цього Кодексу слідчий пред'являє обвинуваченому та його захиснику підшиті та пронумеровані матеріали кримінальної справи, за винятком випадків , передбачених частиною дев'ятою статті 166 цього Кодексу. Для ознайомлення пред'являються також речові докази і на прохання обвинуваченого або його захисника фотографії, матеріали аудіо-та (або)
 5. Стаття 427. Припинення кримінального переслідування із застосуванням примусового заходу виховного воздей-наслідком
  1. Якщо в ході попереднього розслідування кримінальної справи про злочин невеликої або середньої тяжкості буде встановлено, що виправлення неповнолітнього обвинуваченого може бути досягнуто без застосування покарання, то слідчий за згодою ру-ника слідчого органу, а також дізнавач за згодою прокурора вправі винести постанову про припинення кримінального переслідування і
 6. Стаття 223.2. Виробництво дізнання групою дізнання-вателей
  (введена Федеральним законом від 23.07. 2010 N 172-ФЗ) 1. Виробництво дізнання по кримінальній справі в разі його складності або великого обсягу може бути доручено групі дознава-телей, про що виноситься окрема постанова або вказується в постанові про порушення кримінальної справи. 2. Рішення про виробництво дізнання групою дізнавачів , про зміну її складу приймає начальник органу
 7. Стаття 156. Початок виробництва попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування починається з моменту порушення кримінальної справи, про що слідчий, дізнавач, орган доз-нания виносить відповідну постанову. У постанові слідчий, дізнавач також вказує про прийняття ним кримінальної справи до свого провадження. (в ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Якщо слідчому або дізнавачу
 8. Стаття 34. Передача кримінальної справи за підсудністю
  1. Суддя, встановивши при вирішенні питання про призначення судового засідання, що надійшла кримінальна справа не підсудна дан -ному суду, виносить постанову про направлення даної кримінальної справи за підсудністю. 2. Суд, встановивши, що перебуває в його виробництві кримінальну справа підсудна іншому суду того ж рівня, має право за згодою підсудного залишити дану кримінальну справу у своєму
 9. Стаття 90. Застосування примусових заходів виховного впливу Коментар до статті 90
  1. КК РФ в ст. 90 передбачає для неповнолітніх особливий вид звільнення від кримінальної відповідальності - із застосуванням примусових заходів виховного впливу (ПМВВ). Застосування даного виду звільнення від кримінальної відповідальності здійснюється тільки за наявності сукупності наступних підстав: - недосягнення особою 18 років (на момент призначення ПМВВ); - приналежність
 10. Стаття 39. Порядок виділення та з'єднання справ, що знаходяться у виробництві
  1. Якщо до Дисциплінарного комітету направлено кілька заяв, що містять загальний предмет і підстави напрямки, стосовно одного або кількох членів Організації, Дисциплінарний комітет має право розглянути всі справжні заяви в одній справі за відсутності осіб, виступаючих як заявників. 2. Якщо на адресу Дисциплінарного комітету направлено заяву або повідомлення про дисциплінарне
 11. Стаття 40.1. Начальник підрозділу дізнання
  (введена Федеральним законом від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 1. Начальник підрозділу дізнання по відношенню до знаходяться в його підпорядкуванні дізнавача уповноважений: 1) доручати дізнавачу перевірку повідомлення про злочин, прийняття по ньому рішення в порядку, встановленому статтею 145 цього Кодексу, виконання невідкладних слідчих дій або виробництво дізнання по кримінальній справі; 2)
 12. Стаття 23.2. Комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав
  1. Районні (міські), районні в містах комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав розглядають справи про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми, а також справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 5.35, 5.36, 6.10, 20.22 цього Кодексу. 2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 11.18 справжнього
 13. Стаття 219. Дозвіл клопотання
  1. У разі задоволення клопотання, заявленого одним з учасників провадження у кримінальній справі, слідчий доповнює матеріали кримінальної справи, що не перешкоджає продовженню ознайомлення з матеріалами кримінальної справи іншими учасниками. 2. По закінченні виробництва додаткових слідчих дій слідчий повідомляє про це осіб, зазначених у частині першій статті 216 та частини
 14. Стаття 418. Рішення суду щодо укладення прокурора
  Розглянувши висновок прокурора про відновлення провадження у кримінальній справі з огляду на нових або нововиявлених обставин, суд приймає одне з таких рішень: 1) про скасування вироку, визначення або постанови суду і передачу кримінальної справи для провадження нового судового раз-бірательства; 1.1) про скасування вироку, визначення або постанови суду і всіх наступних судових
 15. Стаття 25.1. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення
  1. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, має право знайомитися з усіма матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання і відводи, користуватися юридичною допомогою захисника, а також іншими процесуальними правами відповідно до цього Кодексу. 2. Справа про адміністративне правопорушення розглядається
 16. Стаття 439. Закінчення попереднього слідства
  1. По закінченні попереднього слідства слідчий виносить постанову: 1) про припинення кримінальної справи - з підстав, передбачених статтями 24 і 27 цього Кодексу, а також у випадках, коли характер вчиненого діяння і психічний розлад особи не пов'язані з небезпекою для неї або інших осіб або можливістю заподіяння їм іншого суттєвої шкоди; 2) про направлення
© 2014-2022  yport.inf.ua