Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 217. Ознайомлення обвинуваченого і його захистів-ника з матеріалами кримінальної справи

1. Після виконання вимоги статті 216 цього Кодексу слідчий пред'являє обвинуваченому та його захиснику підшиті та пронумеровані матеріали кримінальної справи, за винятком випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 166 цього Кодексу. Для ознайомлення пред'являються також речові докази і на прохання обвинуваченого або його захисника фотографії, матеріали аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки і інші додатки до протоколів слідчих дій. У разі неможливості пред'явлення речових доказів слідчий виносить про це постанову. За клопотанням обвинуваченого та його захисника слідчий надає їм можливість знайомитися з матеріалами кримінальної справи окремо. Якщо у виробництві по кримінальній справі беруть участь кілька обвинувачених, то послідовність надання їм та їхнім захисникам матеріалів кримінальної справи встановлюється слідчим.
(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
2. У процесі ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, що складається з декількох томів, обвинувачений і його захисник має право повторно звертатися до будь-якого з томів кримінальної справи, а також виписувати будь-які відомості і в будь-якому обсязі, знімати копії з доку-ментів, у тому числі за допомогою технічних засобів. Копії документів та виписки з кримінальної справи, в якому містяться відомості, що становлять державну або іншу охоронювану федеральним законом таємницю, зберігаються при кримінальній справі і надаються обвинуваченому та його захиснику під час судового розгляду.
3. Обвинувачений і його захисник не можуть обмежуватися в часі, необхідному їм для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Якщо обвинувачений і його захисник, що приступили до ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, явно затягують час ознаком-лення із зазначеними матеріалами, то на підставі судового рішення, що приймається в порядку, встановленому статтею 125 цього Кодексу, встановлюється певний строк для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. У разі, якщо обвинувачений і його захисник без поважних причин не ознайомилися з матеріалами кримінальної справи у встановлений судом строк, слідчий має право прийняти рішення про закінчення виробництва даного процесуальної дії, про що виносить відповідну постанову і робить відмітку в протоколі ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи.
(В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 28.04.2009 N 65-ФЗ)
4. По закінченні ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи слідчий з'ясовує, які у них є клопотання чи інші заяви. При цьому у обвинуваченого та його захисника з'ясовується, які свідки, експерти, спеціалісти підлягають виклику в судове засідання для допиту і підтвердження позиції сторони захисту.
5. Слідчий роз'яснює обвинуваченому його право клопотати:
1) про розгляд кримінальної справи судом за участю присяжних засідателів - у випадках, передбачених пунктом 1 частини третьої статті 31 цього Кодексу. При цьому слідчий роз'яснює особливості розгляду кримінальної справи цим судом, права обвинуваченого в судовому розгляді і порядок оскарження судового рішення. Якщо один або кілька обвинувачених відмовляються від суду за участю присяжних засідателів, то слідчий вирішує питання про виділення кримінальних справ стосовно цих обвинувачених в окреме провадження. При неможливості виділення кримінальної справи в окреме провадження кримінальну справу в цілому розглядається судом за участю присяжних засідателів;
1.1) про розгляд кримінальної справи колегією з трьох суддів федерального суду загальної юрисдикції - у випадках, передбачених пунктом 3 частини другої статті 30 цього Кодексу;
(п. 1.1 введений Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
2) про застосування особливого порядку судового розгляду - в випадках, передбачених статтею 314 цього Кодексу;
3) про проведення попередніх слухань - у випадках, передбачених статтею 229 цього Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 217. Ознайомлення обвинуваченого і його захистів-ника з матеріалами кримінальної справи "
 1. Стаття 215. Закінчення попереднього слідства з об-знахідному заключному
  статтями 166 і 167 цього Кодексу. 2. Слідчий повідомляє про закінчення слідчих дій захисника, законного представника обвинуваченого, якщо вони навчаючи-обхідних в кримінальній справі, а також потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників. 3. Якщо захисник, законний представник обвинуваченого або представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного
 2. Стаття 315. Порядок заяви клопотання
  ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, про що робиться відповідний запис у протоколі ознайомлення з ма-теріалів кримінальної справи відповідно до частини другої статті 218 цього Кодексу; 2) на попередньому слуханні, коли воно є обов'язковим відповідно до статті 229 цього
 3. Стаття 225. Обвинувальний акт
  ознайомлені з обвинувальним актом і матеріалами кримінальної справи, про що робиться відмітка у протоколі ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. (В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 3. Потерпілому або його представнику за його клопотанням можуть бути надані для ознайомлення обвинувачувальний акт і ма-теріали кримінальної справи в тому ж порядку, який встановлений частиною другою
 4. Стаття 219. Дозвіл клопотання
  217 цього Кодексу, та надає їм можливість ознайомлення з додатковими матеріалами кримінальної справи. 3. У разі повної або часткової відмови у задоволенні заявленого клопотання слідчий виносить про це постанову, яку доводиться до відома заявника. При цьому йому роз'яснюється порядок оскарження даного
 5. Стаття 158.1. Відновлення кримінальних справ
  статтями 109, 162 і 223 цього Кодексу. 4. Якщо за втраченим кримінальній справі закінчився граничний термін утримання під вартою, то обвинувачений підлягає негайному
 6. Стаття 154. Виділення кримінальної справи
  обвинувачених у кримінальних справах про злочини, вчинені у співучасті, у випадках, зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 208 цього Кодексу; (в ред. Федеральних законів від 29.05.2002 N 58-ФЗ, від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 2) неповнолітнього підозрюваного або обвинуваченого, залученого до кримінальної відповідальності разом з повнолітніми обвинуваченими; (в ред. Федерального закону від
 7. Коментар до подп. " в "п. 3
  217 КПК РФ право на ознайомлення з усіма матеріалами кримінальної справи як особисто, так і з допомогою захисника, законного представника, про що складається протокол відповідно до ст.ст. 166 та 167 КПК РФ. Слідчий повідомляє про закінчення слідчих дій захисника, законного представника обвинуваченого, якщо вони беруть участь у кримінальній справі, а також потерпілого, цивільного позивача,
 8. Стаття 229. Підстави проведення попереднього слухання
  ознайомлення з матеріалами карного справи або після направлення кримінальної справи з обвинувальним висновком або обвинувальним актом до суду протягом 3 діб з дня отримання обвинуваченим копії обвинувального висновку або обвинувального акта. (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N
 9. Стаття 51. Обов'язкова участь захисника
  обвинувачений не відмовився від захисника у порядку, встановленому статтею 52 цього Кодексу; 2) підозрюваний, обвинувачений є неповнолітнім; 3) підозрюваний , обвинувачений в силу фізичних чи психічних вад не може самостійно здійснювати своє право на захист; 3.1) судовий розгляд проводиться в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 247 цього Кодексу;
 10. Стаття 77. Показання обвинуваченого
  обвинуваченого - відомості, повідомлені ним на допиті, проведеному в ході досудового провадження у кримінальній справі або в суді відповідно до вимог статей 173, 174, 187 - 190 і 275 цього Кодексу. 2. Визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні злочину може бути покладено в основу обвинувачення лише при підтвер-дженні його винності сукупністю наявних у кримінальній справі
 11. Стаття 427. Припинення кримінального переслідування із застосуванням примусового заходу виховного воздей-наслідком
  обвинуваченого може бути досягнуто без застосування покарання, то слідчий за згодою ру-ника слідчого органу, а також дізнавач за згодою прокурора вправі винести постанову про припинення кримінальної переслідування і порушення перед судом клопотання про застосування до неповнолітнього обвинуваченому примусового заходу воспи-тательной впливу, передбаченої частиною другою
 12. Стаття 237. Повернення кримінальної справи прокурору
  217 цього Кодексу. (П. 5 введений Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 1.1. За наявності обставин, зазначених у статті 226.2 і частини четвертої статті 226.9 цього Кодексу, суддя за клопотанням сторони або з власної ініціативи повертає кримінальну справу прокурору для передачі його по підслідності і провадження дізнання у загальному порядку. (Частина 1.1 введена Федеральним
 13. Стаття 53. Повноваження захисника
  обвинуваченим побачення відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 46 та пунктом 9 частини четвертої статті 47 цього Кодексу; 2) збирати і представляти докази, необхідні для надання юридичної допомоги, у порядку, встановленому частиною третьою статті 86 цього Кодексу; 3) залучати фахівця відповідно до статті 58 цього Кодексу; 4) бути присутнім при пред'явленні
 14. Стаття 77.2. Строки тримання під вартою засуджених до позбавлення волі, які притягуються до кримінальної відповідальності по іншій справі
  стаття регламентує дещо інші, ніж розглянуті вище питання перебування засудженого до позбавлення волі в слідчому ізоляторі. Вона поширюється на засуджених до позбавлення волі, які притягуються до кримінальної відповідальності по іншій справі і щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. У цьому випадку строки утримання в слідчому ізоляторі визначаються
 15. Стаття 174. Протокол допиту обвинуваченого
  обвинуваченого слідчий складає протокол з додержанням вимог статті 190 цього Кодек-са. 2. У протоколі першого допиту вказуються дані про особу обвинуваченого: 1) прізвище, ім'я та по батькові; 2) дата і місце народження; 3) громадянство; 4) утворення; 5) сімейний стан, склад його сім'ї; 6) місце роботи або навчання, рід занять або посада; 7) місце проживання; 8) наявність судимості;
© 2014-2022  yport.inf.ua