Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 420. Порядок провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх

1. Вимоги цієї глави застосовуються у кримінальних справах щодо осіб, які не досягли до моменту вчинення переступив-лення віку вісімнадцяти років.
2. Виробництво по кримінальній справі про злочин, вчинений неповнолітнім, здійснюється в загальному порядку, встановленому частинами другою і третьою цього Кодексу, з винятками, передбаченими цією главою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 420. Порядок провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх "
 1. Стаття 23.2. Комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав
  1. Районні (міські), районні в містах комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав розглядають справи про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми, а також справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 5.35, 5.36, 6.10, 20.22 цього Кодексу. 2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 11.18 справжнього
 2. Стаття 153. З'єднання кримінальних справ
  1. В одному провадженні можуть бути з'єднані кримінальні справи стосовно: 1) кількох осіб, які вчинили одне або кілька злочинів у співучасті; 2) однієї особи, яка вчинила кілька злочинів; 3) особи, обвинуваченого в заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, що розслідуються по цих кримінальних справах . 2. З'єднання кримінальних справ допускається також у випадках, коли особа, яка підлягає
 3. Стаття 154. Виділення кримінальної справи
  1. Дізнавач, слідчий вправі виділити з кримінальної справи в окреме провадження іншу кримінальну справу стосовно: (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1) окремих підозрюваних або обвинувачених у кримінальних справах про злочини, вчинені у співучасті, у випадках , зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 208 цього Кодексу; (в ред. Федеральних законів від 29.05.2002
 4. Коментар до статті 23.2
  1. Згідно ч . 2 ст. 2.3 КоАП з урахуванням конкретних обставин справи і даних про особу, що вчинила адміністративне правопорушення у віці від 16 до 18 років, комісією у справах неповнолітніх і захисту їх прав зазначена особа може бути звільнена від адміністративної відповідальності з застосуванням до нього заходи впливу, передбаченої федеральним законодавством про захист прав
 5. Стаття 23.2. Комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав
  1. Районні (міські), районні в містах комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав розглядають справи про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми, а також справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 5.35, 5.36, 6.10, 20.22 цього Кодексу. 2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 11.18 справжнього
 6. 20.1. Поняття, завдання і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Виробництво по справах про адміністративні правопорушення сукупність адміністративно-процесуальних норм і заснована на них діяльність уповноважених органів і посадових осіб щодо застосування заходів адміністративного покарання. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення: 1) всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування кожної справи; 2) дозвіл
 7. Стаття 87. Кримінальна відповідальність неповнолітніх Коментар до статті 87
  1. Згідно з правилом 2.2 Пекінських правил неповнолітнім є дитина або молода людина, яка в рамках існуючої правової системи може бути притягнутий за правопорушення до відповідальності у тій формі, яка відрізняється від форми відповідальності, застосовної до дорослого. Встановлюючи нижня межа віку кримінальної відповідальності, законодавець, керуючись правилом 4.1
 8. Стаття 1.3. Предмети ведення Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення
  1. До відання Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення належить встановлення: 1) загальних положень і принципів законодавства про адміністративні правопорушення; 2) переліку видів адміністративних покарань та правил їх застосування; 3) адміністративної відповідальності з питань, які мають федеральне значення, в тому числі адміністративної
 9. Стаття 90. Застосування примусових заходів виховного впливу Коментар до статті 90
  1. КК РФ в ст. 90 передбачає для неповнолітніх особливий вид звільнення від кримінальної відповідальності - із застосуванням примусових заходів виховного впливу (ПМВВ). Застосування даного виду звільнення від кримінальної відповідальності здійснюється тільки за наявності сукупності наступних підстав: - недосягнення особою 18 років (на момент призначення ПМВВ); - приналежність
 10. Стаття 80. Обов'язки батьків щодо утримання неповнолітніх дітей
  1. Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей. Порядок і форма надання утримання неповнолітнім дітям визначаються батьками самостійно. Батьки мають право укласти угоду про зміст своїх неповнолітніх дітей (угода про сплату аліментів) відповідно до главою 16 цього Кодексу. 2. У разі, якщо батьки не надають зміст своїм
 11. Стаття 149. Напрямок кримінальної справи
  Після винесення постанови про порушення кримінальної справи в порядку, встановленому статтею 146 цього Кодексу: 1) втратив чинність. - Федеральний закон від 05.06.2007 N 87-ФЗ; 2) слідчий приступає до провадження досудового слідства; 3) орган дізнання проводить невідкладні слідчі дії і направляє кримінальну справу керівникові слідчого органу, а по кримінальних справах,
 12. Стаття 255. Вирішення питання про запобіжний захід
  1. У ході судового розгляду суд вправі обрати, змінити або скасувати запобіжний захід щодо підсудного. 2. Якщо взяття під варту обрано підсудному як запобіжного заходу, то термін утримання його під вартою з дня по-ходження кримінальної справи до суду і до винесення вироку не може перевищувати 6 місяців, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї
 13. Стаття 427. Припинення кримінального переслідування із застосуванням примусового заходу виховного воздей-наслідком
  1. Якщо в ході попереднього розслідування кримінальної справи про злочин невеликої або середньої тяжкості буде встановлено, що виправлення неповнолітнього обвинуваченого може бути досягнуто без застосування покарання, то слідчий за згодою ру-ника слідчого органу, а також дізнавач за згодою прокурора вправі винести постанову про припинення кримінального переслідування і
 14. Стаття 151. Підслідність
  1. Попереднє розслідування провадиться слідчими і дізнавачами. 2. Попереднє слідство провадиться: 1) слідчими Слідчого комітету Російської Федерації - у кримінальних справах: (в ред. Федеральних законів від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 28.12.2010 N 404-ФЗ) а) про злочини, передбачені статтями 105 - 110 , 111 частиною четвертою, 120, 126, 127 частинами другою і третьою,
 15. Стаття 24.2. Мова, якою ведеться провадження по справах про адміністративні правопорушення
  1. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення ведеться російською мовою - державною мовою Російської Федерації. Поряд з державною мовою Російської Федерації провадження у справах про адміністративні правопорушення може вестися державною мовою республіки, на території якої знаходяться суддя, орган, посадова особа, уповноважені розглядати справи про
 16. Стаття 24.2. Мова, якою ведеться провадження по справах про адміністративні правопорушення
  1. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення ведеться російською мовою - державною мовою Російської Федерації. Поряд з державною мовою Російської Федерації провадження у справах про адміністративні правопорушення може вестися державною мовою республіки, на території якої знаходяться суддя, орган, посадова особа, уповноважені розглядати справи про
 17. Стаття 18. Мова кримінального судочинства
  1. Кримінальне судочинство ведеться російською мовою, а також на державних мовах входять у Російську Федерацію республік. У Верховному Суді Російської Федерації, військових судах провадження у кримінальних справах ведеться російською мовою. (В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 2. Учасникам кримінального судочинства, не володіють або недостатньо володіють мовою, на якому
 18. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  Завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних
 19. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  Завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних
 20. Стаття 150. Форми попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування проводиться у формі попереднього слідства або у формі дізнання. 1.1. Дізнання проводиться в загальному порядку або у скороченій формі. (Частина 1.1 введена Федеральним законом від 04.03.2013 N 23-ФЗ) 2. Виробництво попереднього слідства обов'язково по всіх кримінальних справах, за винятком кримінальних справ про злочини пах, зазначених у частині третій цієї
© 2014-2022  yport.inf.ua