Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 139. Відшкодування шкоди юридичним особам

Шкода, заподіяна юридичним особам незаконними діями (бездіяльністю) та рішеннями суду, прокурора, слідчого, доз-навателя, органу дізнання, відшкодовується державою в повному обсязі в порядку і строки, які встановлені цією главою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 139. Відшкодування шкоди юридичним особам "
 1. Контрольні питання до § 5.21
  відшкодуванню. 2. Які загальні умови відшкодування шкоди? 3. Чи підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна діями державних органів? 4. Які правила відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітнім? 5. У чому полягають особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки? 6. Що підлягає відшкодуванню при заподіянні шкоди життю або здоров'ю громадянина? 7.
 2. Стаття 1089. Розмір відшкодування шкоди, понесеного в разі смерті годувальника
  відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю годувальника, шкода відшкодовується в розмірі тієї частки заробітку (доходу) померлого, визначеного за правилами статті 1086 цього Кодексу, яку вони отримували або мали право отримувати на своє утримання за його життя. При визначенні відшкодування шкоди цим особам до складу доходів померлого поряд із заробітком (доходом) включаються одержувані ним за життя пенсія,
 3. Стаття 988. Відшкодування шкоди, заподіяної діями в чужому інтересі
  відшкодуванню шкоди, заподіяної діями в чужому інтересі зацікавленій особі або третім особам, регулюються правилами, передбаченими главою 59 цього
 4. Стаття 1064. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди
  відшкодуванню в повному обсязі особою, яка заподіяла шкоду. Законом обов'язок відшкодування шкоди може бути покладена на особу, яка не є заподіювача шкоди. Відповідно до Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ з 1 липня 2013 абзац третій пункту 1 статті 1064 доповнити реченням такого змісту: "Законом може бути встановлений обов'язок особи, яка не є заподіювача
 5. Стаття 1082. Способи відшкодування шкоди
  відшкодування шкоди, суд відповідно до обставин справи зобов'язує особу, відповідальну за заподіяння шкоди, відшкодувати шкоду в натурі (надати річ того ж роду і якості, виправити пошкоджену річ і
 6. п.) або відшкодувати завдані збитки (пункт 2 статті 15). Стаття 1083. Урахування вини потерпілого і майнового стану особи, яка заподіяла шкоду
  стаття 1089), а також при відшкодування витрат на поховання (стаття 1094). 3. Суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, з урахуванням його майнового стану, за винятком випадків, коли шкода завдана діями, вчиненими
 7. Стаття 135. Відшкодування майнової шкоди
  відшкодування: 1) заробітної плати, пенсії, допомоги, інших засобів, яких він позбавився в результаті кримінального переслідування; 2) конфіскованого або зверненого в дохід держави на підставі вироку чи рішення суду його майна; 3) штрафів та процесуальних витрат, стягнутих з нього на виконання вироку суду; 4) сум, виплачених їм за надання юридичної допомоги; 5) інших витрат. 2. В
 8. Стаття 1067. Заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності
  відшкодована особою, яка заподіяла шкоду. Враховуючи обставини, при яких була заподіяна така шкода, суд може покласти обов'язок її відшкодування на третю особу, в інтересах якої діяв заподіяв шкоду, або звільнити від відшкодування шкоди повністю або частково як це третя особа, так і завдала
 9. Зміна розміру відшкодування шкоди життю або здоров'ю
  відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю потерпілого, при підвищенні вартості життя підлягають індексації у встановленому законом порядку. З урахуванням ряду інших обставин суд також може збільшити або зменшити розмір такого відшкодування. Потерпілий має право вимагати збільшення розміру відшкодування у наступних випадках: а) якщо його працездатність надалі зменшилася у зв'язку з
 10. Стаття 1090. Наступна зміна розміру відшкодування шкоди
  відшкодування шкоди, відповідного збільшення розміру її відшкодування, якщо працездатність потерпілого надалі зменшилася у зв'язку із заподіяною ушкодженням здоров'я порівняно з тією, яка залишалася у нього на момент присудження йому відшкодування шкоди. 2. Особа, на яку покладено обов'язок відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю потерпілого, має право вимагати відповідного
 11. Список рекомендованої літератури
  відшкодування шкоди. - К.: Київ, держ. ун-т, 1990. - 120 с. 3. Загорулько А.І. Зобов'язання з відшкодування шкоди, заподіяної суб'єктами цивільного права. - Харків: Консум, 1996. -108 с. 4. Шабуніна І.С. Поняття і особливості виникнення зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - Казань, 2004. - 26
 12. Стаття 1220. Сфера дії права, що підлягає застосуванню до зобов'язань, які виникають внаслідок заподіяння шкоди
  відшкодування шкоди; 6) обсяг і розмір відшкодування
 13. Стаття 1076. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, визнаним недієздатним
  відшкодуванню шкоди, заподіяної громадянином, визнаним недієздатним, не припиняється в разі наступного визнання його дієздатним. 3. Якщо опікун помер або не має достатніх коштів для відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю потерпілого, а сам заподіювач шкоди має таких коштів , суд з урахуванням майнового становища потерпілого і заподіювача шкоди, а також інших
 14. Стаття 1072. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою відповідальність
  стаття 931, пункт 1 статті 935) , у разі, коли страхове відшкодування недостатньо для того, щоб повністю відшкодувати заподіяну шкоду, відшкодовують різницю між страховим відшкодуванням і фактичним розміром
 15. 7. Облік майнового стану заподіювача шкоди
  відшкодування шкоди (навіть за наявності всіх умов відповідальності заподіювача), взявши до уваги майновий стан особи, яка завдала шкоди (п. 3 ст. 1083 ЦК). Так, в одній зі справ суд зменшив розмір відшкодування, причитавшегося юридичній особі - власнику автомобіля, з урахуванням того, що шкода була заподіяна літнім пенсіонером - власником автомобіля, що порушив правила руху. Однак у
 16. Домагання з безпідставного збагачення і домагання на відшкодування шкоди.
  відшкодування шкоди. Із здійсненням Б одного з цих домагань інше припиняється, оскільки воно не перевищує обсягу здійсненого домагання * (109). Якщо А повертає безпідставне збагачення Б, то Б може зажадати відшкодування шкоди, що перевищує збагачення
 17. Стаття 1092. Платежі з відшкодування шкоди
  відшкодування шкоди, присудити йому належні платежі одноразово, але не більше ніж за три роки. 2. Суми на відшкодування додаткових витрат (пункт 1 статті 1085) можуть бути присуджені на майбутнє час в межах термінів, визначених на основі висновку медичної експертизи, а також при необхідності попередньої оплати вартості відповідних послуг та майна, в тому числі
 18. Список рекомендованої літератури
  шкоди, понесеного громадянином при рятуванні соціалістичного майна.-М.: Госюриздат, 1963. - 66 с. 2. Коняєв Н.І. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди і внаслідок порятунку соціалістичного майна. - Куйбишев, 1966. - 51 с. 3. Стависский П. Р. Відшкодування шкоди при порятунку соціалістичного майна, життя і здоров'я громадян. - М.: Юрид. літ., 1974. - 128
© 2014-2022  yport.inf.ua