Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 157. Виробництво невідкладних следствен-них дій

1. За наявності ознак злочину, по якому провадження попереднього слідства обов'язково, орган дізнання в по-рядку, встановленому статтею 146 цього Кодексу, порушує кримінальну справу і проводить невідкладні слідчі дії.
2. Невідкладні слідчі дії виробляють:
1) органи дізнання, зазначені в пунктах 1 і 8 частини третьої статті 151 цього Кодексу, - по всіх кримінальних справах, за винятком кримінальних справ, зазначених у пунктах 2 - 6 частини другої цієї статті;
(в ред. Федеральних законів від 29.05.2002 N 58-ФЗ, від 30.06.2003 N 86-ФЗ)
2) органи федеральної служби безпеки - у кримінальних справах про злочини, зазначені у пункті 2 частини другої статті 151 цього Кодексу;
3) митні органи - у кримінальних справах про злочини, передбачені статтями 189, 190, 193, 194, 226.1, 229.1 Уголов-ного кодексу Російської Федерації;
(п. 3 запроваджено Федеральним законом від 29.05.2002 N 58-ФЗ, в ред. Федерального закону від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
4) командири військових частин і з'єднань, начальники військових установ і гарнізонів - у кримінальних справах про злочини, вчинені військовослужбовцями, громадянами, що проходять військові збори, а також особами цивільного персоналу Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів у зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків або в розташуванні частини, з'єднання, установи, гарнізону;
5) начальники установ і органів кримінально-виконавчої системи - у кримінальних справах про злочини проти встановленого порядку несення служби, вчинені працівниками відповідних установ та органів, а одно про злочини, вдосконалення-шенних в розташуванні зазначених установ та органів іншими особами;
(в ред. Федерального закону від 29.06. 2004 N 58-ФЗ)
6) інші посадові особи, яким надано повноваження органів дізнання відповідно до статті 40 цього Кодек-са.
3. Після виробництва невідкладних слідчих дій і не пізніше 10 діб з дня порушення кримінальної справи орган дізнання направляє кримінальну справу керівникові слідчого органу відповідно до пункту 3 статті 149 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
4. Після направлення кримінальної справи керівнику слідчого органу орган дізнання може проводити по ньому слідчі дії та оперативно-розшукові заходи тільки за дорученням слідчого. У разі направлення керівнику слідчого органу кримінальної справи, по якому не виявлено особу, яка вчинила злочин, орган дізнання зобов'язаний приймати розшукові та оперативно-розшукові заходи для встановлення особи, яка вчинила злочин, повідомляючи слідчого про їх результати.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 157. Виробництво невідкладних следствен-них дій"
 1. Стаття 149. Напрямок кримінальної справи
  Після винесення постанови про порушення кримінальної справи в порядку, встановленому статтею 146 цього Кодексу: 1) втратив чинність. - Федеральний закон від 05.06.2007 N 87-ФЗ; 2) слідчий приступає до провадження досудового слідства; 3) орган дізнання проводить невідкладні слідчі дії і направляє кримінальну справу керівникові слідчого органу, а по кримінальних справах,
 2. Стаття 40. Орган дізнання
  1. До органів дізнання відносяться: 1) органи внутрішніх справ Російської Федерації та входять до їх складу територіальні, в тому числі лінійні, управління (від-дели, відділення) поліції, органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, у тому числі територіальні та входять до їх структуру міжрайонні, міські (районні) органи з контролю за обігом наркотичних засобів
 3. Стаття 291. Закінчення судового слідства
  1. Після закінчення дослідження поданих сторонами доказів головуючий опитує боку, чи бажають вони доповнити судове слідство. У разі заяви клопотання про доповнення судового слідства суд обговорює його і приймає відповідне рішення. 2. Після дозволу клопотань і виконання пов'язаних з цим необхідних судових дій головуючий оголошує
 4. Стаття 208. Підстави, порядок та строки призупинення попереднього слідства
  1. Попереднє слідство припиняється за наявності однієї з таких підстав: 1) особа, яка підлягає залученню в якості обвинувачуваного, не встановлено; 2) підозрюваний або обвинувачений зник від слідства або місце його знаходження не встановлено з інших причин; (в ред. Федерального закону від 29.05. 2002 N 58-ФЗ) 3) місце перебування підозрюваного або обвинуваченого відомо, проте
 5. Стаття 209. Дії слідчого після призупинення-лення попереднього слідства
  1. Призупинивши попереднє слідство, слідчий повідомляє про це потерпілого, його представника, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників і одночасно роз'яснює їм порядок оскарження даного рішення. У разі при-остановления попереднього слідства з підстав, передбачених пунктами 3 і 4 частини першої статті 208 цього Кодексу, про це
 6. Стаття 616. Обов'язки сторін за змістом орендованого майна
  1. Орендодавець зобов'язаний проводити за свій рахунок капітальний ремонт переданого в оренду майна, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором оренди. Капітальний ремонт повинен здійснюватися в термін, встановлений договором, а якщо він не визначений договором або викликаний невідкладною необхідністю, в розумний термін. Порушення орендодавцем обов'язки з виробництва
 7. Стаття 211. Поновлення призупиненого перед-ньо слідства
  1. Попереднє слідство відновлюється на підставі постанови слідчого після того, як: 1) відпали підстави його призупинення; 2) виникла необхідність виробництва слідчих дій, які можуть бути здійснені без участі підозрюваного, обвинуваченого; (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92 - ФЗ) 3) прокурором скасовано постанову про призупинення попереднього
 8. Стаття 38. Слідчий
  (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1. Слідчий є посадовою особою, уповноваженою в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати попереднє слідство у кримінальній справі. 2. Слідчий уповноважений: 1) порушувати кримінальну справу в порядку, встановленому цим Кодексом; 2) приймати кримінальну справу до свого провадження або передавати його
 9. Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування
  Допускається без згоди автора чи іншого правовласника та без виплати винагороди відтворення твору для здійснення провадження у справі про адміністративне правопорушення, для провадження дізнання, попереднього слідства чи здійснення судочинства в обсязі, виправданому цієї
 10. Стаття 163. Виробництво попереднього слід-наслідком слідчою групою
  1. Виробництво попереднього слідства по кримінальній справі в разі його складності або великого обсягу може бути доручено слідчій групі, про що виноситься окрема постанова або вказується в постанові про порушення кримінальної справи. 2. Рішення про виробництво попереднього слідства слідчою групою, про зміну її складу приймає керівник слідчого органу. В
 11. Стаття 294. Поновлення судового слідства
  Якщо учасники дебатів сторін або підсудний в останньому слові повідомлять про нові обставини, що мають значення для карного справи, або заявлять про необхідність пред'явити суду для дослідження нові докази, то суд має право відновити судове слідство. По закінченні відновленого судового слідства суд знову відкриває дебати сторін і надає підсудному останнє
 12. Тактичний прийом
  Тактичний прийом - рекомендований криміналістикою найбільш ефективний в даній ситуації спосіб дії (лінія поведінки) особи, яка здійснює доказування, спрямований на оптимізацію розслідування (судового слідства) і (або) виробництва окремих процесуальних
 13. Стаття 162. Термін попереднього слідства
  1. Попереднє слідство у кримінальній справі повинно бути закінчено в строк, що не перевищує 2 місяців з дня порушення кримінальної справи. 2. В термін попереднього слідства включається час з дня порушення кримінальної справи і до дня його напрями прокурору з обвинувальним висновком чи постановою про передачу кримінальної справи до суду для розгляду питання про застосування примусового тільних
 14. Затримання
  Затримання - це невідкладна міра процесуального примусу, яка полягає у захопленні особи, підозрюваного у вчиненні злочину, і його тимчасової ізоляції від
 15. Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування Коментар до статті 1278
  Стаття, що розширює сферу дії її положень порівняно з ст. 23 Закону про авторське право і суміжні права і передбачає можливість її застосування у виробництві: - у справах про адміністративні правопорушення (ст. 22.1 КоАП РФ містить перелік органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення); - дізнання (згідно п. 8 ст. 5 КПК РФ
© 2014-2022  yport.inf.ua