Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 158. Закінчення попереднього розслідування при-вання

1. Виробництво попереднього розслідування закінчується:
1) по кримінальних справах, в яких попереднє слідство обов'язково, - у порядку, встановленому главами 29 - 31 цього Кодексу;
2) по іншим кримінальних справах - у порядку, встановленому главою 32 цього Кодексу.
2. Встановивши під час досудового провадження по кримінальній справі обставини, що сприяли вчиненню злочину, дізнавач, керівник слідчого органу, слідчий вправі внести у відповідну організацію або відповідній посадовій особі подання про вжиття заходів щодо усунення зазначених обставин чи інших порушень закону. Дане перед-ставление підлягає розгляду з обов'язковим повідомленням про вжиті заходи не пізніше одного місяця з дня її винесення.
(В ред. Федерального закону від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 158. Закінчення попереднього розслідування при-вання"
 1. Стаття 67. Відвід слідчого або дізнавача
  1. Рішення про відвід слідчого приймає керівник слідчого органу, а рішення про відведення дізнавача приймає про-курор. Рішення про відвід керівника слідчого органу приймає вищестоящий керівник слідчого органу. (В ред. Федеральних законів від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ) 2. Попереднє участь керівника слідчого органу, слідчого, дізнавача в
 2. Стаття 152. Місце провадження попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування проводиться за місцем вчинення діяння, яке містить ознаки злочину, за винятком випадків, передбачених цією статтею. У разі необхідності провадження слідчих або розшукових дій в іншому місці слідчий має право провести їх особисто або доручити виробництво цих дій слідчому або органу дізнання, дізнавач має право провести
 3. Стаття 429. Попередній договір
  1. За попереднім договором сторони зобов'язуються укласти в майбутньому договір про передачу майна, виконанні робіт чи наданні послуг (основний договір) на умовах, передбачених попереднім договором. 2. Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, то в письмовій формі. Недотримання правил про форму
 4. Попередній договір
  Попередній договір не породжує у сторін прав і обов'язків з передачі майна, виконання робіт та надання послуг. На підставі попереднього договору у сторін виникає єдиний обов'язок - обов'язок укласти в майбутньому основний, остаточний договір на умовах, визначених у попередньому договорі. Ст. 429 ГК РФ визначені зміст і форма попереднього договору.
 5. Стаття 40. Захист конкуренції в області вико-вання водних об'єктів
  (в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 1. Забороняються монополістична діяльність та недобросовісна конкуренція в галузі використання водних об'єктів. 2. Федеральним органам виконавчої влади, органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, органам ме-стного самоврядування, іншим здійснює функції зазначених органів органам або організаціям забороняється
 6. Стаття 208. Підстави, порядок та строки призупинення попереднього слідства
  1. Попереднє слідство припиняється за наявності однієї з таких підстав: 1) особа, яка підлягає залученню в якості обвинувачуваного, не встановлено; 2) підозрюваний або обвинувачений зник від слідства або місце його знаходження не встановлено з інших причин; (в ред. Федерального закону від 29.05. 2002 N 58-ФЗ) 3) місце перебування підозрюваного або обвинуваченого відомо, проте
 7. Основні і попередні договори
  . Вельми часто в практичній діяльності суб'єкти обороту зацікавлені в забезпеченні для себе в майбутньому певних гарантій, необхідних для стабільної діяльності. З тим щоб такі гарантії мали юридичну силу, законодавець як одного з інструментів забезпечення майбутніх інтересів зацікавлених осіб передбачив так звані попередні договори. Під попереднім
 8. Основні і попередні договори
  . Вельми часто в практичній діяльності суб'єкти обороту зацікавлені в забезпеченні для себе в майбутньому певних гарантій, необхідних для стабільної діяльності. З тим щоб такі гарантії мали юридичну силу, законодавець як одного з інструментів забезпечення майбутніх інтересів зацікавлених осіб передбачив так звані попередні договори. Під попереднім
 9. Стаття 425. Дія договору
  1. Договір набуває чинності і стає обов'язковим для сторін з моменту його укладення. 2. Сторони вправі встановити, що умови укладеного ними договору застосовуються до відносинам, що виникли до укладення договору. 3. Законом або договором може бути передбачено, що закінчення терміну дії договору тягне припинення зобов'язань сторін за договором. Договір, в якому відсутня
 10. Стаття 193. Закінчення строку в неробочий день
  Якщо останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається найближчий наступний за ним робочий
 11. Стаття 342. Порядок проведення наради і голосу-вання в нарадчій кімнаті
  1. Нарадою присяжних засідателів керує старшина, який ставить на обговорення питання в послідовності, встановленої питально аркуші, проводить голосування за відповідями на них і веде підрахунок голосів. 2. Голосування проводиться відкрито. 3. Ніхто з присяжних засідателів не вправі утриматися при голосуванні. Присяжні засідателі голосують за списком. 4. Старшина голосує
 12. Стаття 439. Закінчення попереднього слідства
  1. По закінченні попереднього слідства слідчий виносить постанову: 1) про припинення кримінальної справи - з підстав, передбачених статтями 24 і 27 цього Кодексу, а також у випадках, коли характер вчиненого діяння і психічний розлад особи не пов'язані з небезпекою для неї або інших осіб або можливістю заподіяння їм іншого суттєвої шкоди; 2) про направлення
 13. Стаття 451. Напрямок кримінальної справи до суду
  (в ред. Федерального закону від 24.07.2002 N 98-ФЗ) У разі, коли кримінальну справу було порушено або залучення особи як обвинуваченого відбулося в порядку, встановленому статтею 448 цього Кодексу, після закінчення попереднього розслідування кримінальну справу стосовно такої особи, за винятком випадків, передбачених статтею 452 цього Кодексу, направляється до суду, якому
 14. Стаття 50. Використання водних об'єктів для рек-реаціонних цілей
  1. Використання водних об'єктів для рекреаційних цілей (відпочинку, туризму, спорту) здійснюється з урахуванням правил вико-вання водних об'єктів, встановлюваних органами місцевого самоврядування відповідно до статті 6 цього Кодексу. 2. Проектування, будівництво, реконструкція, введення в експлуатацію та експлуатація будівель, споруд, будівель для рекреа-ційних цілей, в тому числі для
 15. Стаття 317.4. Проведення попереднього следст-вия щодо підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю
  1. Попереднє слідство по виділеній в окреме виробництво відповідно до пункту 4 частини першої статті 154 на-вартого Кодексу кримінальній справі відносно підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про со-співробітництві, проводиться в порядку, встановленому главами 22 - 27 і 30 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. 2.
© 2014-2022  yport.inf.ua