Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне , екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 50. Використання водних об'єктів для рек-реаціонних цілей

1. Використання водних об'єктів для рекреаційних цілей (відпочинку, туризму, спорту) здійснюється з урахуванням правил вико-вання водних об'єктів, встановлюваних органами місцевого самоврядування відповідно до статті 6 цього Кодексу.
2. Проектування, будівництво, реконструкція, введення в експлуатацію та експлуатація будівель, споруд, будівель для рекреа-ційних цілей, в тому числі для облаштування пляжів, здійснюються відповідно до водним законодавством і законодавством про містобудівну діяльність.
(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 50. Використання водних об'єктів для рек-реаціонних цілей"
 1. Стаття 46. Використання водних об'єктів для це-лей виробництва електричної енергії
  1. Використання водних об'єктів для цілей виробництва електричної енергії здійснюється з урахуванням інтересів інших во-допользователей і з дотриманням вимог раціонального використання і охорони водних об'єктів. 2. Водокористувачі, які експлуатують гідроенергетичні споруди, зобов'язані забезпечити режим спрацювання і наповнення во-дохраніліщ з урахуванням пріоритету цілей питного та
 2. Стаття 53. Використання водних об'єктів для забезпечення пожежної безпеки
  1. Забір (вилучення) водних ресурсів для гасіння пожеж допускається з будь-яких водних об'єктів без будь-якого дозволу, безкоштовно і в необхідній для ліквідації пожеж кількості. 2. Використання водних об'єктів, призначених для забезпечення пожежної безпеки, для інших цілей
 3. Стаття 51.1. Використання водних об'єктів для це-лей рибальства
  (введена Федеральним законом від 28.12.2010 N 420-ФЗ) Використання водних об'єктів рибогосподарського значення для цілей рибальства здійснюється відповідно до законодавства про рибальство та збереження водних біологічних
 4. Стаття 47. Використання поверхневих водних об'єктів для цілей водного і повітряного транспорту
  1. Використання поверхневих водних об'єктів як шляхи сполучення здійснюється відповідно до законодательст-вом про водному транспорті. 2. Використання поверхневих водних об'єктів для зльоту, посадки повітряних суден здійснюється в порядку, встановленому Урядом Російської
 5. Стаття 51. Використання водних об'єктів для це-лей полювання
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2010 N 420-ФЗ) Використання водних об'єктів для цілей полювання здійснюється відповідно до водним законодавством і законодавством в області полювання і збереження мисливських
 6. Стаття 42. Основні вимоги до використання водних об'єктів
  1. При проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації гідротехнічних споруд повинні передбачатися і своєчасно здійснюватися заходи з охорони водних об'єктів, а також водних біологічних ресурсів та інших об'єктів жи-вотного і рослинного світу. (В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 2. При використанні водних об'єктів, що входять в водогосподарські
 7. Стаття 38. Види водокористування
  1. Виходячи з умов надання водних об'єктів у користування водокористування поділяється на: 1) спільне водокористування; 2) відокремлений водокористування. 2. Відокремлений водокористування може здійснюватися на водних об'єктах або їх частинах, що знаходяться у власності фізич-них осіб, юридичних осіб, водних об'єктах або їх частинах, що перебувають у державній або муніципальній
 8. Стаття 59. Охорона підземних водних об'єктів
  1. Фізичні особи, юридичні особи, діяльність яких надає чи може надати негативний вплив на стан підземних водних об'єктів, зобов'язані вживати заходів щодо запобігання забруднення, засмічення підземних водних об'єктів та істо-домлення вод, а також дотримувати встановлених нормативів допустимого впливу на підземні водні об'єкти. 2. На водозбірних площах підземних водних
 9. Стаття 39. Права і обов'язки власників вод-них об'єктів, водокористувачів при використанні водних об'єктів
  1. Власники водних об'єктів, водокористувачі при використанні водних об'єктів мають право: 1) самостійно здійснювати використання водних об'єктів; 2) здійснювати будівництво гідротехнічних та інших споруд на водних об'єктах; 3) користуватися іншими передбаченими цим Кодексом, іншими федеральними законами правами. 2. Власники водних об'єктів, водокористувачі при
 10. Стаття 62. Охорона водних об'єктів при їх вико-вання для цілей виробництва електричної енергії
  1. Водокористувачі, які використовують водні об'єкти для забезпечення технологічних потреб теплоенергетики та атомної енерге-ки, зобов'язані дотримуватися температурного режиму водних об'єктів. 2. Використання водних об'єктів для цілей виробництва електричної енергії гідроенергетичними об'єктами осуществля-ється з урахуванням інтересів інших водокористувачів, дотримання вимог до використання і охорони
 11. Стаття 55. Основні вимоги до охорони водних об'єктах-тов
  1. Власники водних об'єктів здійснюють заходи з охорони водних об'єктів, запобігання їх забруднення, засо-ренію і виснаження вод, а також заходи з ліквідації наслідків зазначених явищ. Охорона водних об'єктів, що знаходяться в федераль-ної власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних утворень, здійснюється испол-Передачі органами
 12. Стаття 23.23. Органи, що здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Органи, що здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (в частині знищення або пошкодження спостережних режимних створів на водних об'єктах, що підлягають федеральному державному
 13. Стаття 48. Використання водних об'єктів для сплаву деревини
  (в ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ) 1. Водокористувачі, які здійснюють сплав деревини, зобов'язані регулярно проводити очищення водних об'єктів від затонулої деревини. (в ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ) 2. Сплав деревини без суднової тяги на водних об'єктах, що використовуються для судноплавства, і молевой сплав деревини на водних об'єктах забороняються. (в ред.
 14. Стаття 43. Використання водних об'єктів для це-лей питного та господарсько-побутового водопостачання
  1. Для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання повинні використовуватися захищені від забруднення і засмічення поверхневі водні об'єкти та підземні водні об'єкти, придатність яких для зазначених цілей визначається на підставі са-нитарно-епідеміологічних висновків. 2. Для водних об'єктів, що використовуються для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання, встановлюються
 15. Стаття 23.23.1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють регіональний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  (введена Федеральним законом від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, здійснюють регіональний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (в частині знищення або пошкодження свердловин державної опорної
 16. Стаття 49. Використання водних об'єктів для ле -чебной і оздоровчих цілей
  Водні об'єкти, що містять природні лікувальні ресурси, використовуються для лікувальних і оздоровчих цілей у порядку, ус-тановленном законодавством Російської Федерації про природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчих місцевостях і
 17. Стаття 3. Основні принципи водного законодав-ства
  Водне законодавство і видані відповідно до нього нормативні правові акти грунтуються на наступних принци-пах: 1) значущість водних об'єктів в якості основи життя і діяльності людини. Регулювання водних відносин осуществля-ється виходячи з уявлення про водному об'єкті як про найважливішої складової частини довкілля, середовища проживання об'єктів тваринного і рослинного світу, в тому
 18. Стаття 40. Захист конкуренції в області вико-вання водних об'єктів
  (в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 1. Забороняються монополістична діяльність та недобросовісна конкуренція в галузі використання водних об'єктів. 2. Федеральним органам виконавчої влади , органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, органам ме-стного самоврядування, іншим здійснює функції зазначених органів органам або організаціям забороняється
 19. Стаття 23.23. Органи, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною водних об'єктів
  1. Органи, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною водних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (про знищення або про пошкодження спостережних режимних свердловин на підземні води, спостережних режимних створів на водних об'єктах, водогосподарських або водоохоронних інформаційних знаків, а також знаків,
© 2014-2022  yport.inf.ua