Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 3. Основні принципи водного законодав-ства

Водне законодавство і видані відповідно до нього нормативні правові акти грунтуються на наступних принци-пах:
1) значимість водних об'єктів в якості основи життя і діяльності людини. Регулювання водних відносин осуществля-ється виходячи з уявлення про водному об'єкті як про найважливішої складової частини довкілля, середовища проживання об'єктів тваринного і рослинного світу, в тому числі водних біологічних ресурсів, як про природному ресурсі, використовуваному людиною для особистих і б-тових потреб, здійснення господарської та іншої діяльності, і одночасно як про об'єкт права власності та інших прав;
2) пріоритет охорони водних об'єктів перед їх використанням. Використання водних об'єктів не повинно чинити негативний вплив на навколишнє середовище;
3) збереження особливо охоронюваних водних об'єктів, обмеження або заборону використання яких встановлюється федеральними законами;
4) цільове використання водних об'єктів. Водні об'єкти можуть використовуватися для однієї або кількох цілей;
5) пріоритет використання водних об'єктів для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання перед іншими цілями їх використання. Надання їх у користування для інших цілей допускається лише за наявності достатніх водних ресурсів;
6) участь громадян, громадських об'єднань у вирішенні питань, що стосуються прав на водні об'єкти, а також їх зобов'язане-стей з охорони водних об'єктів. Громадяни, громадські об'єднання мають право брати участь у підготовці рішень, реалі-ція яких може вплинути на водні об'єкти при їх використанні і охороні. Органи державної влади, органи ме-стного самоврядування, суб'єкти господарської та іншої діяльності зобов'язані забезпечити можливість такої участі в порядку і в фор-мах, які встановлені законодавством Російської Федерації;
7) рівний доступ фізичних осіб, юридичних осіб до придбання права користування водними об'єктами, за винятком випадків чаїв, передбачених водним законодавством;
8) рівний доступ фізичних осіб, юридичних осіб до придбання у власність водних об'єктів, які відповідно до цього Кодексу можуть перебувати у власності фізичних осіб або юридичних осіб;
9) регулювання водних відносин у межах басейнових округів (басейновий підхід);
10) регулювання водних відносин залежно від особливостей режиму водних об'єктів, їх фізико-географічних, мор-фометріческіх та інших особливостей;
11) регулювання водних відносин виходячи з взаємозв'язку водних об'єктів та гідротехнічних споруд, що утворюють водо-господарську систему;
12) гласність здійснення водокористування. Рішення про надання водних об'єктів у користування та договори водопользо-вання повинні бути доступні будь-якій особі, за винятком інформації, віднесеної законодавством Російської Федерації до кате-горії обмеженого доступу;
13) комплексне використання водних об'єктів. Використання водних об'єктів може здійснюватися одним або декількома водокористувачами;
14) платність використання водних об'єктів. Користування водними об'єктами здійснюється за плату, за винятком випадків, встановлених законодавством Російської Федерації;
15) економічне стимулювання охорони водних об'єктів. При визначенні плати за користування водними об'єктами враховуються-вають витрати водокористувачів на заходи з охорони водних об'єктів;
16) використання водних об'єктів в місцях традиційного проживання корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Російської Федерації для здійснення традиційного природокористування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 3. Основні принципи водного законодав-ства "
 1. Стаття 10. Припинення права користування водними об'єктами
  1. Право користування поверхневими водними об'єктами припиняється на підставах та в порядку, що встановлені цивільну законодавством і цим Кодексом, а також на підставах, встановлених законодавством Російської Федерації про концесійні угоди. (В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 2. Право користування підземними водними об'єктами припиняється по
 2. Стаття 296. Повернення заяви або подання
  Коментар до статті Заява про перегляд судового акта в порядку нагляду у справі про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки повернуто заявнику, оскільки фонд звернувся з даною заявою, пропустивши встановлений законодавством тримісячний термін для звернення до суду наглядової інстанції, і клопотання про відновлення терміну фондом не подавалася. Див, наприклад:
 3. Стаття 29. Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації означає єдність бюджетного законодавства Російської Феде-рації, принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, форм бюджетної документації і бюд-житній звітності, бюджетної класифікації бюджетної системи Російської Федерації, санкцій за порушення
 4. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  1. Під реструктуризацією боргу в цілях цього Кодексу розуміється засноване на угоді припинення боргових зобов'язань, що становлять державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобо-в'язання, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. (П. 1 в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 2.
 5. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) До власних доходів бюджетів належать: податкові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації і законодавством про податки і збори; неподаткові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до законодавства Російської Федерації, законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними
 6. Стаття 22. Зміст рішення про надання водного об'єкта в користування
  1. Рішення про надання водного об'єкта в користування має містити: 1) відомості про водокористувачів; 2) мета, види та умови використання водного об'єкта або його частини (у тому числі обсяг допустимого паркану (вилучення) водних ре-сурсів) у випадках, передбачених частиною 2 статті 11 цього Кодексу; 3) відомості про водному об'єкті, в тому числі опис меж водного об'єкта, його частини, в
 7. Стаття 38. Принцип адресності та цільового характе-ра бюджетних коштів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип адресності та цільового характеру бюджетних коштів означає, що бюджетні асигнування та ліміти бюджетних орга- нізацією доводяться до конкретних одержувачів бюджетних коштів із зазначенням мети їх
 8. Стаття 102. Землі водного фонду
  (в ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ) КонсультантПлюс: примітка. Про особливості перекладу земель водного фонду або земельних ділянок у складі таких земель в іншу категорію, а також особливості перекладу земель іншої категорії або земельних ділянок у складі таких земель в землі водного фонду див. Федеральний закон від 21.12.2004 N 172-ФЗ. 1. До земель водного фонду
 9. Стаття 31. Принцип самостійності бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип самостійності бюджетів означає: право і обов'язок органів державної влади та органів місцевого самоврядування самостійно забезпечувати зба-вання відповідних бюджетів та ефективність використання бюджетних коштів; право і обов'язок органів державної влади та органів місцевого самоврядування
 10. Стаття 21. Надання водного об'єкта в поль-тання на підставі рішення про надання водного об'єк-єкта в користування
  1. Надання водного об'єкту, що знаходиться у федеральній власності, у користування для забезпечення оборони країни і безпеки держави здійснюється на підставі рішення Уряду Російської Федерації. 2. В інших випадках, крім передбачених частиною 1 цієї статті випадків, надання водних об'єктів у користування здійснюється на підставі рішень виконавчих
© 2014-2022  yport.inf.ua