Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 23. Залучення до кримінального переслідування за заявою комерційної або іншої організації

Якщо діяння, передбачене главою 23 Кримінального кодексу Російської Федерації, заподіяло шкоду інтересам виключно комерційної або іншої організації, котра є державним або муніципальним підприємством, і не завдало шкоди інтересам інших організацій, а також інтересам громадян, суспільства або держави, то кримінальна справа порушується за заявою керівника цієї організації або з його згоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 23. Залучення до кримінального переслідування за заявою комерційної або іншої організації "
 1. Стаття 6. Призначення кримінального судочинства
  кримінальної су-допроізводства, що і відмова від кримінального переслідування невинних, звільнення їх від покарання, реабілітація кожного, хто необос-Нова піддався кримінальному
 2. Стаття 20 . Види кримінального переслідування
  статтями 115 частиною першою, 116 частиною першою, 128.1 частиною першою Уго-ловного кодексу Російської Федерації, вважаються кримінальними справами приватного обвинувачення, порушуються не інакше як за заявою потерпілого, його законного представника, за винятком випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, та підлягають припиненню у зв'язку з примиренням потерпілого з обвинуваченим. Примирення
 3. Стаття 458. Напрямок матеріалів кримінальної де-ла для здійснення кримінального переслідування
  кримінальної справи передаються до Генеральної прокуратури Російської Федерації, яка вирішує питання про їх направлення до компетентних органів іноземної держави для здійснення кримінального
 4. Стаття 239. Припинення кримінальної справи або уго-ловного переслідування
  статтями 25 і 28 цього Кодексу, за клопотанням однієї зі сторін. (В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) 3. У постанові про припинення кримінальної справи чи кримінального переслідування: 1) вказуються підстави припинення кримінальної справи і (або) кримінального переслідування; 2) вирішуються питання про скасування запобіжного заходу, а також накладення арешту на майно, кореспонденцію,
 5. Стаття 175. Зміна і доповнення обвинувачення. Час-тичного припинення кримінального переслідування
  притягнення особи як обвинуваченого і пред'являє його обвинуваченому в порядку, встановленому статтею 172 цього Кодексу. 2. Якщо в ході попереднього слідства пред'явлене звинувачення в якій-небудь його частини не знайшло підтвердження, то слідчий своєю постановою припиняє кримінальне переслідування у відповідній частині, про що повідомляє обвинуваченого, його захисника, а також
 6. Стаття 465. Відстрочка у видачі особи та видача особи на час
  кримінальному переслідуванню або відбуває покарання за інший злочин на території Російської Федерації, її видача може бути відстрочена до припинення карного переслідування, звільнення від покарання за будь-якої законної підстави або до виконання вироку. 2. Якщо відстрочка видачі може спричинити закінчення строку давності кримінального переслідування або завдати шкоди рас-слідування
 7. Стаття 28.1. Припинення кримінального переслідування у справах про злочини у сфері економічної діяльності
  статтями 198 - 199.1 Кримінального кодексу Російської Федерації, за наявності підстав, передбачених статтями 24 і 27 цього Кодексу або частиною першою статті 76.1 Кримінального кодексу Російської Федерації, у разі, якщо до призначення судового засідання збиток, причи-ненний бюджетній системі Російської Федерації в результаті злочину, відшкодовано в повному обсязі. 2. В цілях цієї статті
 8. Стаття 212. Підстави припинення кримінальної справи та кримінального переслідування
  статтями 24 - 28.1 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 29.12.2009 N 383-ФЗ) 2. У випадках припинення кримінальної справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 24 та пунктом 1 частини першої статті 27 цього Кодексу, слідчий або прокурор вживає передбачені главою 18 цього Кодексу міри з реабілітації особи. (В ред. Федерального закону від
 9. Стаття 134. Визнання права на реабілітацію
  кримінальне переслідування, право на реабілітацію. Одночасно реабілітованому направляється повідомлення з роз'ясненням порядку відшкодування шкоди, пов'язаної з кримінальним переслідуванням. (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. За відсутності відомостей про місце проживання спадкоємців, близьких родичів, родичів або утриманців померлого реабілітованого повідомлення направляється їм
 10. Стаття 14
  переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком. 2. Це право не може бути використане в разі переслідування, яке в дійсності грунтується на вчиненні неполітичного злочину або діяння, що суперечить цілям і принципам Організації Об'єднаних
 11. Стаття 24. Підстави відмови в порушенні кримінальної справи або припинення кримінальної справи
  залучення в якості обвинуваченого однієї з осіб, зазначених у пунктах 1 і 3 - 5 частини першої статті 448 цього Кодексу . (в ред. Федеральних законів від 29.05.2002 N 58-ФЗ, від 18.07.2009 N 176-ФЗ) Частина друга статті 24 в її конституційно-правовому тлумаченні, що витікає з зберігають свою силу постанов Кон-ституционного Суду РФ, не перешкоджає суду розглянути по суті знаходиться
 12. О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник, 2003
  кримінального переслідування та професійного захисту від нього. У запропонованій читачеві першій частині цієї роботи розглянуто комплекс науково-практичних проблем криміналістичної тактики в цілому і слідчої тактики зокрема. Детально досліджені питання слідчих версій і планування розслідування злочинів, а також, на основі детального аналізу КПК РФ, тактика виробництва окремих
 13. Стаття 213. Постанова про припинення кримінально-го справи та кримінального переслідування
  стаття Кримінального кодексу Російської Федерації, що передбачають злочин, за ознаками якого було порушено кримінальну справу; 5) результати попереднього слідства з вказівкою даних про осіб, щодо яких здійснювалося кримінальну переслідується-вання; 6) застосовувалися запобіжного заходу; 7) пункт, частина, стаття цього Кодексу, на підставі яких припиняються кримінальну справу і (або)
 14. Стаття 65. Документи, що подаються при висновків-нии трудового договору
  кримінального переслідування або про припинення кримінального переслідування за реабілітуючими підставами, видану в порядку та за формою, що встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфе-ре внутрішніх справ, - при вступі на роботу, пов'язану з діяльністю, до
 15. Стаття 29
  заяву про те, що зазначені організації діють у сфері зовнішньої торгівлі в якості покупця або продавця, так що всі ці організації або деякі зазначені у такій заяві організації не розглядаються для цілей застосування подп. б пункту 2 та пункту 4 ст. 13 в якості представників в їх відносинах з іншими організаціями, що мають свої комерційні підприємства в тому ж
 16. Стаття 171. Порядок притягнення як обвинуваченого
  стаття Кримінального кодексу Російської Федерації, що передбачають відповідальність за даний преступле-ня; 6) рішення про притягнення особи як обвинуваченого у кримінальній справі. 3. При обвинуваченні особи у вчиненні кількох злочинів, передбачених різними пунктами, частинами, статтями Кримінального кодексу Російської Федерації, в постанові про притягнення його як
 17. Стаття 427. Припинення кримінального переслідування із застосуванням примусового заходу виховного воздей-наслідком
  кримінальної справи про злочин невеликої або середньої тяжкості буде встановлено, що виправлення неповнолітнього обвинуваченого може бути досягнуто без застосування покарання, то слідчий за згодою ру-ника слідчого органу, а також дізнавач за згодою прокурора вправі винести постанову про припинення кримінального переслідування і порушення перед судом клопотання про застосування до
 18. § 4. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів прокуратури, попереднього слідства та дізнання по здійсненню кримінального переслідування
  кримінальної
© 2014-2022  yport.inf.ua