Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 186. Контроль і запис переговорів

1. За наявності достатніх підстав вважати, що телефонні й інші переговори підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб можуть містити відомості, що мають значення для кримінальної справи, їх контроль і запис допускаються при провадженні у кримінальних справах про злочини середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинах на підставі судового рішення, що приймається в порядку, встановленому статтею 165 цього Кодексу.
(В ред. Федеральних законів від 29.05.2002 N 58-ФЗ, від 24.07.2007 N 211-ФЗ)
2. При наявності загрози вчинення насильства, вимагання та інших злочинних дій щодо потерпілого, свідка або їх близьких родичів, родичів, близьких осіб контроль і запис телефонних та інших переговорів допускаються за письмен-ному заявою зазначених осіб, а при відсутності такої заяви - на підставі судового рішення.
3. У клопотанні слідчого про виробництві контролю і запису телефонних та інших переговорів зазначаються:
1) кримінальну справу, при виробництві якого необхідне застосування даної міри;
2) підстави, за яким проводиться дана слідча дія;
3) прізвище, ім'я та по батькові особи, чиї телефонні й інші переговори підлягають контролю і запису;
4) строк здійснення контролю і запису ;
5) найменування органу, якому доручається технічне здійснення контролю і запису.
4. Постанова про виробництво контролю і запису телефонних та інших переговорів направляється слідчим для виконання у відповідний орган.
5. Виробництво контролю і запису телефонних та інших переговорів може бути встановлено на термін до 6 місяців. Воно припиняється за постановою слідчого, якщо необхідність у такого заходу відпадає, але не пізніше закінчення попереднього розслідування по даній кримінальній справі.
6. Слідчий протягом всього терміну виробництва контролю і запису телефонних та інших переговорів вправі у час ис-вимагати від органу, їх здійснює, фонограму для огляду і прослуховування. Вона передається слідчому в опечатаному вигляді з супровідним листом, в якому повинні бути зазначені дати і час початку і закінчення запису зазначених переговорів і короткі характеристики використаних при цьому технічних засобів.
7. Про результати огляду і прослуховування фонограми слідчий за участю спеціаліста (при необхідності), а також осіб, чиї телефонні й інші переговори записані, складає протокол, в якому повинна бути дослівно викладена та частина фонограми, яка, на думку слідчого, має відношення до даного кримінальній справі. Особи, які беруть участь в огляді та прослуховуванні фонограми, має право в тому ж протоколі або окремо викласти свої зауваження до протоколу.
(В ред. Федерального закону від 04.03.2013 N 23-ФЗ)
8. Фонограма в повному обсязі долучається до матеріалів кримінальної справи на підставі постанови слідчого як вещест-венное доказ і зберігається в опечатаному вигляді в умовах, що виключають можливість прослуховування і тиражування фоно-грами сторонніми особами та забезпечують її збереження і технічну придатність для повторного прослуховування, в тому числі в судовому засіданні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 186. Контроль і запис переговорів "
 1. Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необ-Дімою для ведення колективних переговорів і здійснення ня контролю за дотриманням колективного договору, злагоди-шення
  Представники сторін, які ухиляються від участі в колективних переговорах щодо укладення, зміни колективного договору, угоди або неправомірно відмовилися від підписання узгодженого колективного договору, угоди, піддаються штрафу в розмірі та порядку, що встановлені федеральним законом. Особи, винні в ненаданні інформації, необхідної для ведення колективних
 2. Прослуховування телефонних переговорів
  Прослуховування телефонних переговорів - сукупність дій по конспіративних слухового контролю за допомогою технічних засобів переговорів, що ведуться по лініях телефонного зв'язку, або односторонніх повідомлень і їх фіксації для виявлення відомостей про злочинну діяльність особи - об'єкта оперативної зацікавленості, виявлення його зв'язків, отримання іншої інформації, корисної для вирішення
 3. Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  Коментар до статті 1. КоАП передбачена відповідальність за ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення, зміну або доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами
 4. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  Ненадання роботодавцем або особою, його представляють, у строк, встановлений законом, інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 5. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  Ненадання роботодавцем або особою, його представляють, у строк, встановлений законом, інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів. (В ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ,
 6. Стаття 36. Ведення колективних переговорів
  Представники працівників і роботодавців беруть участь у колективних переговорах з підготовки, укладення чи зміни колективного договору, угоди і мають право виявити ініціативу з проведення таких переговорів. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Представники сторони, що отримали пропозицію в письмовій формі про початок колективних переговорів, зобов'язані вступити в
 7. Стаття 1279. Вільна запис твору організацією ефірного мовлення в цілях короткострокового користування
  Організація ефірного мовлення має право без згоди автора або іншого правовласника та без виплати додаткової винагороди робити запис в цілях короткострокового користування того твору, щодо якого ця організація отримала право на повідомлення в ефір, за умови, що такий запис робиться організацією ефірного мовлення за допомогою її власного обладнання і для власних
 8. Стаття 77. Аудіо-та відеозаписи
  Стаття, що встановлює загальне правило про обов'язковість зазначення часу виробництва аудіо-та відеозаписи, що здійснив цю запис особи і умов, за яких вона була зроблена, як при поданні такого запису як доказ у цивільній справі, так і при заяві клопотання про її витребування. Водночас для кожного із зазначених випадків ця інформація має
 9. Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудових спорів працівників релігійних організацій
  Коментар до статті Спори, що виникають між працівником і релігійною організацією, повинні бути врегульовані шляхом переговорів. Якщо в ході таких переговорів сторони не досягли домовленості, розгляд спору в установленому законом порядку переноситься в
 10. Стаття 38. Врегулювання розбіжностей
  Якщо в ході колективних переговорів не прийнято узгоджене рішення по всіх або окремих питань, то складається про-токола розбіжностей. Врегулювання розбіжностей, що виникли в ході колективних переговорів щодо укладення або зміни колектив-ного договору, угоди, проводиться в порядку , встановленому цим
 11. Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  1. У коментованій статті перераховані види правопорушень у сфері соціального партнерства, коло суб'єктів, якими вони можуть бути вчинені, і заходи їх юридичної відповідальності, встановлені федеральним законом. У числі правопорушень дана стаття вказує: а) ухилення роботодавця або його представника від участі в колективних переговорах щодо укладення, зміни колективного
 12. Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
  Ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення, про зміну або про доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі
© 2014-2022  yport.inf.ua