Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 317.3. Порядок складання досудового Угоді про співробітництво

1. Прокурор, прийнявши постанову про задоволення клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю, при-глашает слідчого, підозрюваного або обвинуваченого і його захисника. З їх участю прокурор складає досудову угоду про співпрацю.
2. У досудовому угоді про співпрацю мають бути зазначені:
1) дата і місце його складення;
2) посадова особа органу прокуратури, яка укладає угоду з боку обвинувачення;
3) прізвище, ім'я та по батькові підозрюваного або обвинуваченого, заключающего угоду з боку захисту, дата і місце його ро-ждения;
4) опис злочину із зазначенням часу, місця його вчинення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню у відповідності з пунктами 1 - 4 частини першої статті 73 цього Кодексу;
5) пункт, частина, стаття Кримінального кодексу Російської Федерації, що передбачають відповідальність за даний преступле -ня;
6) дії, які підозрюваний чи обвинувачений зобов'язується вчинити при виконанні ним зобов'язань, зазначених у досудеб-ном угоді про співробітництво;
7) пом'якшувальні обставини і норми кримінального законодавства, які можуть бути застосовані відносно підозрюваного або обвинуваченого при дотриманні останнім умов та виконанні зобов'язань, зазначених у досудовому угоді про сотрудничест-ве.
3. Досудове угоду про співпрацю підписується прокурором, підозрюваним або обвинуваченим, його захисником.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 317.3. Порядок складання досудового Угоді про співпрацю "
 1. Стаття 317.4. Проведення попереднього следст-вия щодо підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю
  досудову угоду про со-співробітництві, проводиться в порядку, встановленому главами 22 - 27 і 30 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. 2. Клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю, постанову слідчого про порушення перед проку-Рором клопотання про укладення з підозрюваним або обвинуваченим досудового угоди про співпрацю,
 2. Стаття 317.1. Порядок заяви клопотання про висновків-нии досудового угоди про співпрацю
  досудового угоди про співпрацю подається підозрюваним або обвинуваченим у письмовому вигляді на ім'я прокурора. Це клопотання підписується також захисником. Якщо захисник не запрошений самим підозрюваним або об-виняемого, його законним представником або за дорученням підозрюваного або обвинуваченого іншими особами, то участь захисника забезпечується слідчим. 2. Підозрюваний чи обвинувачений
 3. Стаття 317.8. Перегляд вироку, винесеного щодо підсудного, з яким укладено досудове со-ошення про співробітництво
  Якщо після призначення підсудному покарання відповідно до положень цієї глави буде виявлено, що він навмисне повідомив неправдиві відомості або умисне приховав від слідства небудь істотні відомості, то вирок підлягає перегляду в порядку, встановленому розділом XV цієї
 4. Стаття 317.9. Заходи безпеки, які застосовуються щодо підозрюваного або обвинуваченого, з яким за підключено досудову угоду про співпрацю
  досудову угоду про співпрацю, його близьких родичів, родичів і близьких осіб застосовуються заходи безпеки, передбачені статтею 11 і пунктом 4 частини другої статті 241 цього Кодексу. 2. На підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, поширюються всі заходи державного захисту потерпілих, свідків та інших учасників
 5. Стаття 63.1. Призначення покарання в разі порушення досудового угоди про співпрацю
  досудового угоди про
 6. Стаття 317.5. Подання прокурора про особливий порядок проведення судового засідання і винесення судового рішення у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з кото-рим укладено досудову угоду про співпрацю
  досудову угоду про співпрацю, а також матеріали, підтвер-ждающего дотримання обвинуваченим умов і виконання зобов'язань, передбачених цією угодою, і в разі затвердження обвинувального висновку виносить уявлення про особливий порядок проведення судового засідання і винесення судового рішення по даній кримінальній справі. У поданні зазначаються: 1) характер і межі
 7. Стаття 317.6. Підстави застосування особливого порядку проведення судового засідання та винесення судового рішен-ня у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю
  317.5 цього Кодексу. 2. Особливий порядок проведення судового засідання і винесення судового рішення у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, застосовується, якщо суд упевниться, що: 1) державний обвинувач підтвердив активне сприяння обвинуваченого слідству в розкритті та розслідуванні злочину, викритті та кримінальному
 8. Стаття 303. Складання вироку
  складанню вироку. Він викладається на тій мові, на якому проводилося судовий розгляд, і складається з вступної, описово-мотивувальної та резолютивної частин. 2. Вирок повинен бути написаний від руки або виготовлений за допомогою технічних засобів одним із суддів, що беруть участь в його по-становленні. Вирок підписується всіма суддями, в тому числі і суддею, що залишився при окремій думці. 3.
 9. Стаття 78. Розірвання трудового договору з Угоді сторін
  ошення сторін трудового
 10. Стаття 7. Страхова сума
  порядок врегулювання спорів у випадках заподіяння шкоди в результаті ДТП не є обов'язковим, а суми, що перевищують максимальний розмір страхової виплати у 120 тис. руб. при одному потерпілому, встановлений Законом про ОСАГО, можуть бути стягнуті з заподіювача шкоди (Постанова ФАС СЗО від 15 березня 2005 р. у справі N А13-9327/04-20). Коментар Висновки, зроблені окружним судом по
 11. Стаття 76. Показання підозрюваного
  досудового виробництва відповідно до вимог статей 187 - 190 цього
© 2014-2022  yport.inf.ua