Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.Ю. Абрамов, Ю.Б. Фогельсон. Коментар судової практики до Федерального закону про ОСАГО, 2006 - перейти до змісту підручника

Стаття 7. Страхова сума

Коментар до статті 7
Судова практика.
Суд вказав, що досудовий порядок врегулювання спорів у випадках заподіяння шкоди в результаті ДТП не є обов'язковим, а суми, що перевищують максимальний розмір страхової виплати у 120 тис. руб. при одному потерпілому, встановлений Законом про ОСАГО, можуть бути стягнуті з заподіювача шкоди (Постанова ФАС СЗО від 15 березня 2005 р. у справі N А13-9327/04-20).
Коментар
Висновки, зроблені окружним судом за обставинами справи, що розглядається, підтвердили непорушність максимального розміру страхової суми - 120 тис. руб., Яка підлягає виплаті по кожному страховий випадок, що одному потерпілому. Однак слід пам'ятати, що за наявності декількох потерпілих загальна сума, що підлягає виплаті всім потерпілим, обмежена не 120 тис. руб., А 160 тис. руб.
У коментованому судовій справі викликає правовий інтерес також і інша обставина, яке послужило основним аргументом для подання скарги ТОВ "Таксі-Сервіс і К". Йдеться про порушення процедури досудового врегулювання спору, передбаченої законом, зокрема ст. 797 ГК РФ, за договорами перевезення. Але оскільки у винної особи настали позадоговірні зобов'язання, а саме зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди, то для задоволення вимог потерпілого немає необхідності в дотриманні порядку попереднього досудового претензійного врегулювання виниклого зобов'язання. Наведені висновки судової колегії надалі скорегують правозастосовчу практику з аналогічних спорах, яка часто реалізовувалася абсолютно інакше.
Разом з тим слід зазначити, що при виникненні позадоговірних зобов'язань не відкидається можливість попереднього - досудового врегулювання збитку між винною особою та потерпілим. Однак подібне врегулювання, як у письмовій, так і в усній формі, жодним чином не є обов'язковим, недотримання якого позбавляло б потерпілого можливості захистити свої майнові права в судовому порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 7. Страхова сума "
 1. Стаття 10. Страхова сума, страхове відшкодування, страхове забезпечення
  Коментар до статті 10 § 1. Правила щодо страхової суми, страхової вартості і величини відшкодування регулюються в ГК набагато докладніше, ніж у Законі. Тому тут ці правила не коментуються (див. відповідні коментарі до ст. 947 - 952 ЦК). Однак у ст. 10 містяться два правила, відсутні в ЦК. По-перше, введено імперативне правило, за яким розмір страхового внеску
 2. § 4. Страхування
  Поняття, порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  Договір роздрібної купівлі-продажу та кваліфікуючі його ознаки. За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю (п. 1 ст. 492 ЦК). Даний договір має наступні
 6. § 7. Розрахункові зобов'язання
  Поняття розрахунків і розрахункових зобов'язань. У господарському обороті часто виникає необхідність передачі грошових коштів. Вона може викликатися виконанням публічно-правового обов'язку або грошового зобов'язання, пов'язаного з відшкодуванням шкоди, оплатою наданого товару, виконаних робіт або наданих послуг і т.п. Дії, що здійснюються господарюючими суб'єктами з приводу здійснення
 7. § 2. Страхове правовідношення
  Поняття договору страхування. Страхове правовідношення в переважній більшості випадків спирається в своєму виникненні на договір страхування. Під договором страхування розуміється заснований на ризику договір, за яким одна особа (страхувальник) зобов'язується внести іншій особі (страховику) обумовлену плату (страхову премію), а страховик зобов'язується при настанні передбаченого
 8. Короткий перелік латинських виразів, використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 9. 2. Договірні умови
  Договірні умови являють собою спосіб фіксації взаємних прав та обов'язків. З цієї причини, коли говорять про зміст договору в його якості правовідносини, мають на увазі права і обов'язки контрагентів. На відміну від цього зміст договору - угоди складають договірні умови. Їх фіксаціонная роль дозволила протягом певного часу широко використовувати в законодавстві та
 10. 3. Форма договору та його державна реєстрація
  Норми, що регулюють форму договорів, знаходяться в Кодексі на трьох щаблях: вони поміщені в гол. 9 ("Угоди"), в гол. 28 ("Укладення договору"), а також у різних розділах ГК, присвячених видам (типам) договорів. Відповідні норми можуть виявитися в будь-якому, але прийнятому неодмінно на рівні закону акті, який відноситься до даного типу (виду) договорів. Правове регулювання форми договорів
© 2014-2022  yport.inf.ua