Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 317.1. Порядок заяви клопотання про висновків-нии досудового угоди про співпрацю

1. Клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю подається підозрюваним або обвинуваченим у письмовому вигляді на ім'я прокурора. Це клопотання підписується також захисником. Якщо захисник не запрошений самим підозрюваним або об-виняемого, його законним представником або за дорученням підозрюваного або обвинуваченого іншими особами, то участь захисника забезпечується слідчим.
2. Підозрюваний чи обвинувачений має право заявити клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю з моменту початку кримінального переслідування до оголошення про закінчення попереднього слідства. У цьому клопотанні підозрюваний чи обви-няемие вказує, які дії він зобов'язується вчинити з метою сприяння слідству у розкритті та розслідуванні злочину, викритті та кримінальному переслідуванні інших співучасників злочину, розшуку майна, добутого в результаті злочину.
3. Клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю представляється прокурору підозрюваним або обвинуваченим, його захисником через слідчого. Слідчий, отримавши зазначене клопотання, протягом трьох діб з моменту його надходження або направляє його прокурору разом з узгодженим з керівником слідчого органу мотивованою постановою про порушення перед прокурором клопотання про укладення з підозрюваним або обвинуваченим досудового угоди про співпрацю, або виносить постанову про відмову в задоволенні клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю.
4. Постанова слідчого про відмову у задоволенні клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю може бути оскаржене підозрюваним або обвинуваченим, його захисником керівнику слідчого органу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 317.1. Порядок заяви клопотання про висновків-нии досудової угоди про співпрацю "
 1. Стаття 317.9. Заходи безпеки, які застосовуються щодо підозрюваного або обвинуваченого, з яким за підключено досудову угоду про співпрацю
  укладено досудову угоду про співпрацю, його близьких родичів, родичів і близьких осіб застосовуються заходи безпеки, передбачені статтею 11 і пунктом 4 частини другої статті 241 цього Кодексу. 2. На підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, поширюються всі заходи державного захисту потерпілих, свідків та інших
 2. Стаття 317.5. Подання прокурора про особливий порядок проведення судового засідання і винесення судового рішення у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з кото-рим укладено досудову угоду про співпрацю
  укладено досудову угоду про співпрацю, а також матеріали, підтвер-ждающего дотримання обвинуваченим умов і виконання зобов'язань, передбачених цією угодою, і в разі затвердження обвинувального висновку виносить уявлення про особливий порядок проведення судового засідання і винесення судового рішення по даній кримінальній справі. У поданні зазначаються: 1) характер і
 3. Стаття 63.1. Призначення покарання в разі порушення досудового угоди про співпрацю
  досудового угоди про
 4. Стаття 317.6. Підстави застосування особливого порядку проведення судового засідання та винесення судового рішен-ня у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю
  317.5 цього Кодексу. 2. Особливий порядок проведення судового засідання і винесення судового рішення у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, застосовується, якщо суд упевниться, що: 1) державний обвинувач підтвердив активне сприяння обвинуваченого слідству в розкритті та розслідуванні злочину, викритті та кримінальному
 5. Стаття 121. Строки розгляду клопотання
  заяви. У випадках, коли негайне ухвалення рішення за клопотанням, заявленому в ході попереднього розслідування, неможливо, воно повинно бути дозволено не пізніше 3 діб з дня її
 6. Стаття 317.8. Перегляд вироку, винесеного щодо підсудного, з яким укладено досудове со-ошення про співробітництво
  Якщо після призначення підсудному покарання відповідно до положень цієї глави буде виявлено, що він навмисне повідомив неправдиві відомості або умисне приховав від слідства небудь істотні відомості, то вирок підлягає перегляду в порядку, встановленому розділом XV цього
 7. Стаття 120. Заява клопотання
  заявлено в будь-який момент провадження у кримінальній справі. Письмове клопотання долучається до кримінальної справи, усне - заноситься до протоколу слідчої дії чи судового засідання. 2. Відхилення клопотання не позбавляє заявника права знову заявити
 8. Стаття 271. Заява та дозвіл клопотань
  заявлене клопотання і задовольняє його або виносить ухвалу чи постанову про відмову в задоволенні клопотання. 3. Особа, якій судом відмовлено у задоволенні клопотання, має право заявити його знову в ході подальшого судового розгляду тва. 4. Суд не вправі відмовити у задоволенні клопотання про допит в судовому засіданні особи як свідка або спеціаліста,
 9. Стаття 119. Особи, які мають право заявити клопотання
  клопотання про виробництво про-процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень для встановлення обставин, що мають значення для кримінальної справи, забезпечення прав і законних інтересів особи, заявив клопотання, чи експонованих їм особи або організації. (Частина 1 в ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 143-ФЗ) 2. Клопотання заявляється дізнавачу, слідчому або до суду. (У
 10. Стаття 29.12. Визначення у справі про адміністративне правопорушення
  заяви, клопотання, матеріалів справи; 3) відомості про особу, яка подала заяву, клопотання або стосовно якого розглянуто матеріали справи; 4) зміст заяви, клопотання; 5) обставини, встановлені при розгляді заяви, клопотання, матеріалів справи; 6) рішення, прийняте за результатами розгляду заяви, клопотання, матеріалів справи. 2. Визначення по
 11. Стаття 29.12. Визначення у справі про адміністративне правопорушення
  заяви, клопотання, матеріалів справи; 3) відомості про особу, яка подала заяву, клопотання або стосовно якого розглянуто матеріали справи; 4) зміст заяви, клопотання; 5) обставини, встановлені при розгляді заяви, клопотання, матеріалів справи; 6) рішення, прийняте за результатами розгляду заяви, клопотання, матеріалів справи. 2. Визначення по
 12. Стаття 296. Повернення заяви або подання
  стаття доповнена положенням, що розширює підстави для повернення заяви чи подання. Так, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 296 АПК РФ заяву або подання може бути повернуто, якщо при вирішенні питання про прийняття його до виробництва буде встановлено, що пропущено встановлений у ст. 292 Кодексу строк для звернення, клопотання про його відновлення відсутній або у відновленні
 13. Стаття 176. Порядок звернення з клопотанням про помилування
  клопотанням про помилування. Клопотання про помилування засуджений подає через адміністрацію установи або органу, виконуючого
 14. Стаття 214. Вимоги до заяви про стягнення обов'язкових платежів і санкцій
  порядок врегулювання спору про стягнення обов'язкових платежів і санкцій. Згідно п. 1 зазначеної статті після винесення рішення про притягнення платника податків (іншої особи) до відповідальності за вчинення податкового правопорушення відповідний податковий орган звертається з позовною заявою до суду про стягнення з особи, яка притягається до відповідальності за вчинення податкового правопорушення,
 15. Стаття 141. Розгляд заяви про забезпечення позову
  порядок розгляду заяви про забезпечення позову в день її надходження до суду без повідомлення відповідача та інших що у справі осіб спрямований в тому числі і на попередження можливості для вчинення відповідачем дій, що перешкоджають виконанню ухвали про забезпечення позову: відчуження або приховування майна, вилучення грошових коштів з вкладу або з банківського рахунку і т.п. 2. Особи,
 16. Стаття 219. Дозвіл клопотання
  порядок оскарження даного
© 2014-2022  yport.inf.ua