Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 317.2. Порядок розгляду клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю

1. Прокурор розглядає клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю та постанову слідчого про порушення перед прокурором клопотання про укладення з підозрюваним або обвинуваченим досудового угоди про співпрацю протягом трьох діб з моменту його надходження. За результатом розгляду прокурор приймає одне з таких постанов:
1) про задоволення клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю;
2) про відмову в задоволенні клопотання про укладення досудового угоди про співпрацю.
2. Постанова про відмову в задоволенні клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю може бути оскаржене слідчим, підозрюваним або обвинуваченим, його захисником вищестоящому прокурору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 317.2. Порядок розгляду клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю "
 1. Стаття 317.1. Порядок заяви клопотання про висновків-нии досудового угоди про співпрацю
  1. Клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю подається підозрюваним або обвинуваченим у письмовому вигляді на ім'я прокурора. Це клопотання підписується також захисником. Якщо захисник не запрошений самим підозрюваним або об-виняемого, його законним представником або за дорученням підозрюваного або обвинуваченого іншими особами, то участь захисника забезпечується слідчим. 2.
 2. Стаття 317.4. Проведення попереднього следст-вия щодо підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю
  1. Попереднє слідство по виділеній в окреме виробництво відповідно до пункту 4 частини першої статті 154 на-вартого Кодексу кримінальній справі відносно підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про со-співробітництві, проводиться в порядку, встановленому главами 22 - 27 і 30 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. 2.
 3. Стаття 317.3. Порядок складання досудового Угоді про співробітництво
  1. Прокурор, прийнявши постанову про задоволення клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю, при-глашает слідчого, підозрюваного або обвинуваченого і його захисника. З їх участю прокурор складає досудову угоду про співпрацю. 2. У досудовому угоді про співпрацю мають бути зазначені: 1) дата і місце його складення; 2) посадова особа органу
 4. Стаття 317.9. Заходи безпеки, які застосовуються щодо підозрюваного або обвинуваченого, з яким за підключено досудову угоду про співпрацю
  1. При необхідності забезпечити безпеку підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, його близьких родичів, родичів і близьких осіб застосовуються заходи безпеки, передбачені статтею 11 і пунктом 4 частини другої статті 241 цього Кодексу. 2. На підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про
 5. Стаття 63.1. Призначення покарання в разі порушення досудового угоди про співпрацю
  Стаття 63.1. Призначення покарання в разі порушення досудового угоди про
 6. Стаття 317.5. Подання прокурора про особливий порядок проведення судового засідання і винесення судового рішення у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з кото-рим укладено досудову угоду про співпрацю
  1. Прокурор в порядку і строки, які встановлені статтею 221 цього Кодексу, розглядає надійшло від слідчого кримінальну справу щодо обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, а також матеріали, підтвер-ждающего дотримання обвинуваченим умов і виконання зобов'язань, передбачених цією угодою, та у разі затвердження обвинувального
 7. Стаття 317.6. Підстави застосування особливого порядку проведення судового засідання та винесення судового рішен-ня у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю
  1. Підставою для розгляду судом питання про особливий порядок проведення судового засідання і винесення судового рішення у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, є кримінальна справа, що надійшла до суду з поданням прокурора, зазначеним у статті 317.5 цього Кодексу. 2. Особливий порядок проведення судового засідання і
 8. Стаття 121. Строки розгляду клопотання
  Клопотання підлягає розгляду та вирішенню безпосередньо після його заяви. У випадках, коли негайне ухвалення рішення за клопотанням, заявленому в ході попереднього розслідування, неможливо, воно повинно бути дозволено не пізніше 3 діб з дня її
 9. Стаття 119. Особи, які мають право заявити клопотання
  1. Підозрюваний, обвинувачений, його захисник, потерпілий, його законний представник і представник, приватний обвинувач, експерт, цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники, представник адміністрації організації та інша особа, права і законні інтереси яких порушені в ході досудового чи судового провадження, вправі заявити клопотання про виробництво про-процесуальних дій
 10. 2. Порядок зміни і розірвання договору
  Порядок зміни (розірвання) договору залежить від застосовуваного способу зміни або розірвання договору. При зміні (розірвання) договору за угодою сторін повинен застосовуватися порядок укладання відповідного договору, а також вимоги, пропоновані до форми такого договору, оскільки форма угоди повинна бути ідентичною тій, в якій укладався договір (ст. 452 ЦК). Правда,
 11. Стаття 400. Розгляд клопотання про зняття судимості
  1. Питання про зняття судимості відповідно до статті 86 Кримінального кодексу Російської Федерації дозволяється за клопотанням особи, яка відбула покарання, судом або мировим суддею у кримінальних справах, віднесених до його підсудності, за місцем проживання даної особи. 2. Участь у судовому засіданні особи, щодо якої розглядається клопотання про зняття судимості, обов'язково. 3. У судовому
 12. Стаття 24.4. Клопотання
  1. Особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, мають право заявляти клопотання, що підлягають обов'язковому розгляду суддею, органом, посадовою особою, у виробництві яких перебуває дана справа. 2. Клопотання заявляється в письмовій формі і підлягає негайному розгляду. Рішення про відмову в задоволенні клопотання виноситься суддею, органом,
 13. Стаття 24.4. Клопотання
  1. Особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, мають право заявляти клопотання, що підлягають обов'язковому розгляду суддею, органом, посадовою особою, у виробництві яких перебуває дана справа. 2. Клопотання заявляється в письмовій формі і підлягає негайному розгляду. Рішення про відмову в задоволенні клопотання виноситься суддею, органом,
 14. Стаття 120. Заява клопотання
  1. Клопотання може бути заявлено в будь-який момент провадження у кримінальній справі. Письмове клопотання долучається до кримінальної справи, усне - заноситься до протоколу слідчої дії чи судового засідання. 2. Відхилення клопотання не позбавляє заявника права знову заявити
 15. Стаття 317.8. Перегляд вироку, винесеного щодо підсудного, з яким укладено досудове со-ошення про співробітництво
  Якщо після призначення підсудному покарання відповідно до положень цієї глави буде виявлено, що він навмисне повідомив неправдиві відомості або умисне приховав від слідства небудь істотні відомості, то вирок підлягає перегляду в порядку, встановленому розділом XV цього
© 2014-2022  yport.inf.ua