Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Порядок зміни і розірвання договору

Порядок зміни (розірвання) договору залежить від застосовуваного способу зміни або розірвання договору. При зміні (розірвання) договору за угодою сторін повинен застосовуватися порядок укладання відповідного договору, а також вимоги, пропоновані до форми такого договору, оскільки форма угоди повинна бути ідентичною тій, в якій укладався договір (ст. 452 ЦК). Правда, законом, іншим правовим актом або договором можуть бути передбачені інші вимоги до форми угоди про зміну і розірвання договору. Інше може випливати і з звичаїв ділового обороту. Наприклад, договором, що містить умову про попередню оплату товарів, може бути передбачено, що оплата їх у меншій сумі, ніж передбачено договором, означає відмову від частини товарів, тобто зміна умови договору про кількість підлягають передачі товарів. У цьому випадку, незважаючи на те, що договір укладався в простій письмовій формі, підставою його зміни буде вважатися не письмова угода сторін, як того вимагає загальне правило, а конклюдентні дії покупця.
Обов'язковою умовою зміни або розірвання договору в судовому порядку на вимогу однієї із сторін є дотримання спеціальної досудової процедури врегулювання спору безпосередньо між сторонами договору. Істота процедури досудового врегулювання полягає в тому, що зацікавлена сторона до звернення до суду повинна направити іншій стороні свою пропозицію змінити чи розірвати договір. Позов до суду може бути пред'явлений тільки при дотриманні однієї з двох умов:
- або одержання відмови іншої сторони на пропозицію про зміну або розірвання договору;
- або неотримання відповіді на відповідну пропозицію в 30-денний термін, якщо інший строк не передбачено законом, договором або не містять в реченні змінити або розірвати договір.
У разі порушення встановленого досудового порядку врегулювання такого спору суд буде зобов'язаний повернути позовну заяву без розгляду.
При розірванні (зміну) договору внаслідок односторонньої відмови однієї із сторін від договору необхідне обов'язкове письмове повідомлення контрагента. Зазначена вимога повинна визнаватися дотриманим у разі доведення відповідного повідомлення до іншої сторони договору за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного чи іншого зв'язку, що дозволяє встановити, що документ виходить від сторони, що відмовилася від договору (від виконання договору).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Порядок зміни та розірвання договору "
 1. С
  порядок - С.п. зміни (розірвання) договору VIII, 39, § 2 (5) - с. 224 - 226 - С.п. звернення стягнення на заставлене майно VIII, 37, § 6 (9) - с. 150 - С.п. врегулювання розбіжностей при укладенні договору VIII, 39, § 1 (7) - с. 211 - 212 Істотна зміна обставин як підстава зміни (розірвання) договору VIII, 39, § 2 (7) - с. 230 - 232 Істотні порушення
 2. 5. Звичай, звичай ділового обороту, звичаю в правовому регулюванні договорів
  порядок вирішення зовнішньоторговельних спорів, а також деякі інші міжнародні акти. --- Див, зокрема, статтю VII ("Застосовне право") Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбітражі (приведена в кн.: Розенберг М.Г. Контракт Міжнародної купівлі - продажу. М.: Міжнародний центр фінансового економічного розвитку, 1996. С. 697.) Так, ст. 9 Конвенції
 3. 10. Припинення договору простого товариства
  порядок і наслідки припинення договору простого товариства визначені у ст. 1050 ЦК. У цій статті міститься сім підстав припинення договору. Певну їх угруповання запропонував, маючи на увазі цю статтю, А.Б. Савельєв: "Зазначені підстави припинення договору простого товариства можна умовно поділити на три групи: 1) підстави, пов'язані з правосуб'єктністю сторін (до них
 4. § 3. Окремі джерела муніципального права
  порядок їх діяльності, акти органів місцевого самоврядування та порядок їх прийняття). При регулюванні інших відносин місцевого самоврядування пріоритет може належати й іншим актам федерального законодавства. Так, при регулюванні муніципальних бюджетних, податкових відносин більшу юридичну силу повинні володіти відповідно БК РФ і НК РФ. Зрештою на регулювання
 5. § 2. Місцева адміністрація
  порядок її роботи визначаються положенням про колегії адміністрації, затвердженим головою місцевої адміністрації. Заступники голови місцевої адміністрації здійснюють керівництво окремими галузями місцевого господарства, діяльністю підпорядкованих їм відповідно до розподілу обов'язків структурних підрозділів адміністрації. Голова місцевої адміністрації визначає число своїх заступників,
 6. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  порядок їх визначення. Оскільки в основі укладання загальногромадянського договору взагалі та договору у сфері підприємництва зокрема, лежить принцип свободи договору, то загальним правилом є свобода сторін у визначенні умов договору. Умови договору формулюються сторонами на їх розсуд. Разом з тим дія принципу законності договору передбачає законодавче регулювання
 7. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  порядок визначення кількості товару. Якщо договір не дозволяє визначити кількість підлягає передачі товару, договір вважається неукладеним. Решта умов договору купівлі-продажу, які стосуються предмета (якість, асортимент, комплектність, тара і упаковка) - також можуть бути узгоджені в договорі. Якщо ці умови не передбачені договором, правила їх визначення встановлюються
 8. § 2. Оренда
  порядок, умови і строки внесення орендної плати. Коли договором оренди ці умови не визначені, вважається, що встановлені порядок, умови і терміни, зазвичай вживані при оренді аналогічного майна при порівнянних обставинах . Умова про орендну плату не відноситься до числа істотних. Виняток встановлено для договорів оренди будівель і споруд, для яких вимога про
 9. § 1. Підряд
  порядок передачі замовником підряднику у користування необхідних для будівництва будівель і споруд (як правило, складських приміщень, гаражів і т. д.), забезпечення тимчасової підведенням енергопостачання, водо-і паропроводу, забезпечення транспортування вантажів на адресу підрядника. Що стосується оплати таких послуг, то вона повинна бути передбачена в договорі будівельного підряду. З редакції даної
 10. § 2. Розрахунки і кредитування
  порядок і строки видачі грошей для виплати заробітної плати, порядок сподоби-Комерційне право. Ч . I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 320 Веренах прав розпорядження коштами, що знаходяться на рахунку, порядок видачі дозволів на право витрачання грошової виручки та ін Ці умови неможливо типізувати, вони індивідуалізуються по
© 2014-2022  yport.inf.ua