Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Наслідки зміни і розірвання договору

Наслідки зміни або розірвання договору полягають у тому, що:
- по-перше, змінюються або припиняються зобов'язання, що виникли з цього договору;
- по-друге, визначається доля виконаного за договором до моменту його розірвання (зміни);
- по-третє, вирішується питання про відповідальність сторони, яка допустила істотне порушення договору , яке послужило підставою його розірвання або зміни.
У разі розірвання договору зобов'язання, з нього виникли, припиняються, якщо ж мова йде про зміну договору, то зобов'язання сторін зберігаються в зміненому вигляді (п. п. 1 і 2 ст. 453 ЦК), що може означати як їх зміна, так і часткове припинення. Наприклад, у випадках, коли постачальник і покупець досягають угоди з питання про зменшення обсягу поставки, це означає, що зміна договору призвело до часткового припинення зобов'язань.
Момент, з якого зобов'язання вважаються зміненими або припиненими, залежить від того, як здійснено зміну або розірвання договору:
- за угодою сторін;
- за рішенням суду (на вимогу однієї із сторін);
- внаслідок односторонньої відмови від виконання договору у випадках, передбачених законом або договором.
У першому випадку виникли з договору зобов'язання вважаються зміненими або припиненими з моменту укладення угоди сторін про зміну або розірвання договору. У свою чергу, цей момент повинен визначатися за правилами, встановленими стосовно моменту укладення договору (ст. 433 ЦК). Дане положення носить диспозитивний характер: з угоди сторін або характеру зміни договору може випливати інше (наприклад, в самій угоді сторін про розірвання договору може бути вказана дата, з якої зобов'язання сторін визнаються припиненими). Так, сторони можуть досягти угоди про зміну договору поставки щодо наступних або попередніх періодів поставки. Очевидно, що в даному випадку зобов'язання не можуть вважатися зміненими з моменту укладення подібної угоди.
У випадку, коли зміна або розірвання договору проводиться за рішенням суду, діє імперативне правило про те, що зобов'язання вважаються зміненими або припиненими з моменту вступу рішення в законну силу.
Якщо договір був розірваний або змінений внаслідок відмови однієї із сторін від договору (від виконання договору), зобов'язання, що виникли з такого договору, вважаються припиненими або зміненими з моменту отримання контрагентом повідомлення про відмову від договору (від виконання договору).
Що стосується долі виконаного за договором (переданого майна, виконаної роботи, наданої послуги тощо), то сторони позбавлені права вимагати повернення того, що було ними виконано до зміни або розірвання договору (п . 4 ст. 453 ЦК). Дана норма носить диспозитивний характер - законом або угодою сторін доля виконаного за зобов'язаннями може бути вирішена по-іншому. Наприклад, якщо вимога про розірвання договору пред'явлена покупцем у зв'язку з передачею йому продавцем товару неналежної якості, покупець має право також, повернувши товар продавцеві, вимагати від нього повернення сплаченої за нього суми (ст. 475 ЦК).
Розірвання або зміна договору може супроводжуватися пред'явленням однієї зі сторін іншій стороні вимоги про відшкодування завданих цим збитків. Проте задоволення судом такого вимоги можливо лише у випадку, коли підставою для розірвання або зміни договору послужило істотне порушення цією стороною (відповідачем) умов договору (ст. 450 ЦК).
Особливий випадок являє собою розірвання або зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин, наслідки якого визначає суд (п. 3 ст. 451 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Наслідки зміни і розірвання договору "
 1. П
  наслідки виконання зобов'язання П. VIII, 37, § 4 (5) - с. 98 - 100 - припинення П. VIII, 37, § 4 (6) - с. 100 - 102 - суб'єкти П. VIII, 37, § 4 (1) - с. 87 - сутність зобов'язання П. VIII, 37, § 4 (3) - с. 92 - 95 - форма договору П. VIII, 37, § 4 (1) - с. 88 Порядок - П. укладення договору VIII, 39, § 1 (2) - с. 197 - 198 - П. зміни (розірвання) договору VIII, 39, § 2
 2. § 5. Зміна і розірвання договору
  наслідки, що виникають у зв'язку з порушенням договору, включаючи не тільки майнові втрати, а й утиск немайнових інтересів потерпілого * (1180). В окремих випадках законом можуть передбачатися інші критерії суттєвості порушення. Наприклад, істотним порушенням вимог до якості проданого товару Цивільний кодекс визнає виявлення непереборних недоліків,
 3. 2. Зміна і розірвання договору
  наслідки зміни і розірвання договору визначаються ст. 452 і 453 ЦК. В силу першої з них сторона звертається до контрагента з відповідною пропозицією. За згодою цього останнього договір визнається таким, що припинив свою дію або чинним в зміненому вигляді. І тільки тоді, коли на пропозицію розірвати або змінити договір не послідує відповіді у строк, вказаний у пропозиції,
 4. 46. Зміна і розірвання договору
  наслідки. При зміні договору зобов'язання сторін зберігаються в зміненому вигляді. При розірванні договору зобов'язання сторін припиняються (ст. 453 ГК РФ). Виключне право на зміну або розірвання договору (якщо це не передбачено законом або умовами угоди) належить суду. На вимогу однієї із сторін договір може бути змінений або розірваний за рішенням суду в
 5. § 2. Місцева адміністрація
  наслідків стихійних лих; розглядає звернення громадян та юридичних осіб, приймає по них необхідних заходів, веде прийом громадян та представників організацій з питань, віднесених до її відання; здійснює в установленому порядку зовнішньоекономічну діяльність. За рішенням міської Ради адміністрація може здійснювати інші повноваження, не віднесені до компетенції інших органів
 6. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  наслідками. Особливе значення це правило має в країнах, законодавство яких не має самого переліку торговельних угод, зокрема в Росії. Історично російське торговельне законодавство не містило ні системи, ні навіть перерахування торговельних угод. Разом з тим з метою визначення області застосування спеціальних торгових законів у процесуальних питаннях - визначення кола справ,
 7. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  наслідків порушення. До учасників торгової угоди також пред'являються особливі вимоги. Якщо учасники загальногромадянської угоди повинні володіти загальногромадянської правосуб'екгностью, то учасники торгової угоди - підприємницької правосуб'єктність. Вони повинні Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 197 бути
 8. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  наслідки можуть передбачатися договором купівлі-продажу. Відповідно до п. 1 ст. 474 ГК продавець і покупець зобов'язані перевіряти якість товару у випадках, якщо такий обов'язок передбачений законом, іншими правовими актами, обов'язковими вимогами державних стандартів або договором. У випадках, коли порядок перевірки якості товару встановлюється законом, іншими правовими
 9. § 1. Підряд
  наслідки консервації будівництва (ст. 752 ЦК). Таким чином, можливості сторін щодо визначення умов договору будівельного підряду значно вужче, ніж у багатьох інших, з передбачених ГК, видах договорів, які регулюються значно більшою кількістю диспозитивних норм. Поняття і зміст договору будівельного підряду. За договором будівельного підряду підрядник
 10. § 8. Довірче управління майном
  наслідки досягаються за допомогою нового для нашого цивільного права інституту довірчого управління. Цікаво відзначити, що, народившись у сфері цивільного обороту за участю громадян, часто використовується в благодійних цілях, довірче управління міцно завоювало позиції і в сфері комерційного обороту, у підприємницькій діяльності. (Наприклад, щось схоже відбувається
© 2014-2022  yport.inf.ua