Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально -процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

8.3. Діагностичні та автороведческие дослідження


Потреби слідчої практики диктують необхідність подальшого розширення можливостей дослідження почерку і письмовій мові, ознаки яких, відбиваючись у тексті, містять цінну інформацію про автора в діагностичному плані. Це дані про соціально-біологічній характеристиці автора, яка нерідко виявляється дуже істотною для слідства і дозволяє звузити коло осіб, підозрюваних у складанні або виконанні тексту.
Фізіологічні, антропометричні та психологічні особливості виконавця відображаються в почерку, а отже, є можливість отримати деякі відомості про виконавця. Діагностичні дослідження дозволяють встановити факт навмисного спотворення почерку і письмовій мові, незвичайне психофізіологічний стан писав (сп'яніння, втома, хвороба), незвичність зовнішніх умов у момент складання тексту, рідна мова або місце формування мовних навичок, освітній рівень, стать, вік і ряд інших особливостей особистості.
На наявність тісного зв'язку між характером листи і психічним станом пише звертають увагу фахівці різних областей знання. Дослідження психологів, педагогів, криміналістів, судових медиків показують, що порушення діяльності відділів нервової системи призводять до певних змін письма: зниження загального рівня грамотності, частішають виправлень букв, нестійкості нахилу, погіршення координації. Приватні ознаки при цьому майже не мають суттєвих відхилень. Причинами, що викликають зазначені зміни, є алкогольне сп'яніння, захворювання центральної нервової системи, фізична втома, однак для кожного з цих станів характерні різні рівні впливу на ознаки почерку.
На підставі деяких ознак, що характеризують діалект, говір, наріччя, можна встановити місце тривалого проживання особи, за допомогою модифікації визначити рідну мову писав. Явища модифікації грунтуються на тому, що пише непомітно для себе привносить в текст закономірності рідної мови.
У криміналістиці розроблені методики визначення статевої приналежності виконавця. У почерках не міститься ознак, які фігурували б тільки в рукописах, виконаних чоловіками або жінками. Однак цілий ряд ознак найчастіше зустрічається або в рукописах чоловіків, або жінок, що вказує на стійкий зв'язок ряду ознак почерку з підлогою. Частота народження цих ознак в рукописах чоловіків і жінок не тільки не однакова, але й щодо стійка. За коефіцієнтами, що відображає частоту народження ознак почерку в рукописах чоловіків і жінок, можна встановити стать виконавця.
Нерідкі випадки, коли особа пише під диктовку або переписує текст з оригіналу, тому в судовій і слідчій практиці часто виникає необхідність у встановленні не тільки виконавця, а й автора того чи іншого документа. Найважливіше значення встановлення автора набуває при дослідженні машинописних текстів.
Наукову основу судово-автороведческой експертизи становить система знань про умови і закономірності мовної поведінки людини, визначають індивідуальність його письмової мови, і про методи дослідження авторства.
Об'єктом автороведческой експертизи стають тексти документів, що відносяться до побутового, публіцистичного та офіційно-діловому стилям мови.
До компетенції судово-автороведческой експертизи належить встановлення конкретного автора тексту і з'ясування фактів неидентификационного характеру.
При вирішенні першого завдання встановлюється справжній або виключається передбачуваний автор; констатується факт створення документів одним або різними авторами; з'ясовується той факт, що автор або виконавець не одне і те ж обличчя. Друге завдання полягає у встановленні статі, віку автора, його освітнього рівня, професії та інших соціальних ознак, а також фактів навмисного спотворення письмової мови інших обставин, що відносяться до умов створення тексту документа.
Текст документа - це завжди єдність двох основних сторін: смисловий (зміст) і формально-мовної. Зміст документа виражається мовними засобами, однак регулюється не нормами мови, а в основному соціально-психологічними факторами. Звідси по тексту завжди можна зробити висновок про ту реальному середовищі, що оточує автора (соціальної, етичної, професійної), і певною мірою про ті знання, якими він володіє. Це має велике значення для органів розслідування в їх пошукової діяльності. Особливості мовної організації (синтаксичні, морфологічні та ін.) індивідуальні для кожної людини, а тому грають істотну роль при ототожненні особистості.
Ряд питань неидентификационного плану (психічні розлади, незвичайні психофізіологічні стану) можуть бути вирішені лише при комплексному дослідженні за участю фахівців у галузі психіатрії або невропатології.
Методика експертного дослідження грунтується на аналізі лінгвістичних, логіко-психологічних, психологічних та інших методик.
Специфіка дослідження писемного мовлення, що проводиться з метою встановлення автора анонімного документа, обумовлює необхідність дотримання ряду умов, майже тих же, що і при призначенні почеркознавчих експертиз.
Успіх дослідження залежить від якості й обсягу порівняльного матеріалу. Записи окремих слів не можуть бути розглянуті в якості зразків, обсяг яких повинен містити не менше 500 слів. Не можуть бути використані твори, курсові роботи і подібні тексти.
Вільні зразки повинні відповідати досліджуваного тексту з мови викладу, виконавчі і станом автора. Це особливо важливо для осіб молодого віку, бо в міру становлення особистості змінюються її інтереси, соціальна, національна, професійна та інша середу. Дані вимоги відносяться і до осіб похилого віку, коли можуть бути допущені зміни, що виражаються у спрощенні і порушенні смислової і мовних структур. Ознаки письмової мови людей середнього віку характеризуються більш високою стійкістю.
Експертові повинні бути повідомлені відомості про вік, освіту, професії особи, що перевіряється; використанні ним певного функціонального стилю мови. Зразки повинні бути виконані в рамках того ж функціонального стилю (побутового, офіційно-ділового, публіцистичного) і в тій же формі письмової мови.
Непридатні як зразки публікації в журналах, газетах, збірниках, оскільки в результаті редакторської і коректорської правки зникають властиві їм ознаки.
Експериментальні зразки краще одержувати у вигляді самостійного викладу, пояснення, автобіографії. Обсяг експериментальних зразків повинен бути великим, щоб у експертів могло скластися думка про письмовій мові підозрюваного.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.3. Діагностичні та автороведческие дослідження "
 1. Запитання діагностичного характеру:
  дослідження холодною зброєю? - До якого тину, виду та зразку холодної зброї відноситься даний об'єкт дослідження? - Чи є дана зброя заводським, кустарним або саморобним? - Які інструменти та обладнання використовувалися при виготовленні даного екземпляра холодної зброї? - З яких вихідних матеріалів виготовлено даний холодну
 2. § 4. Загальні положення криміналістичної діагностики
  діагностичних розглядають дослідження з визначення властивостей і стану об'єкта; з'ясування обставин події, що відбулася; встановленню причинно-наслідкових зв'язків між фактами. Діагностичні дослідження дозволяють з'ясувати фактичний стан об'єкта (наприклад, визначити, чи справний механізм детонатора, що не піддавалася Чи пломба повторному обтиску після розтину), встановити
 3. Основні питання діагностичного характеру:
  1. Чи є на поверхні об'єкта будь-які сліди зовнішнього впливу? 2. Визначити механізм і послідовність виникнення цих слідів? 3. До якого типу (виду) відносяться знаряддя, зброя, інструменти, що залишили сліди? 4. Володіло чи особа, яка застосовує це зброя професійними
 4. Запитання ідентифікаційного характеру:
  дослідження фрагмент деталлю даного холодної зброї? - Не використовувалися чи дані інструменти та обладнання для виготовлення представленого для дослідження холодної зброї? - Не знаходилося чи дана зброя в представленому для дослідження чохлі або
 5. § 1. Поняття морського наукового дослідження
  дослідження - фундаментальні або прикладні дослідження і проводяться для цих цілей експериментальні роботи, спрямовані на отримання знань з усіх аспектів природних процесів, що відбуваються на морському дні та в його надрах, у водному товщі і атмосфері. Стаття 238 Конвенції 1982 р. встановлює, що всі держави, незалежно від їх географічного положення, і компетентні міжнародні
 6. Техніко-криміналістичне дослідження документів
  дослідження документів - галузь криміналістичної техніки , що вивчає закономірності виникнення і руху інформації про матеріальних носіях будь-яких відомостей, засобах, методах і прийомах їх дослідження з метою встановлення обставин, що мають значення для розкриття, розслідування та попередження
 7. а) Судово-балістична експертиза .
  Діагностичні питання, що мають найважливіше доказове і тактико-ориентирующее
 8. Стаття 165. Поновлення дослідження доказів
  дослідження всіх доказів головуючий у судовому засіданні з'ясовує у осіб, що у справі, чи не бажають вони чим-небудь доповнити матеріали справи. За відсутності таких заяв головуючий у судовому засіданні оголошує дослідження доказів закінченим, і суд переходить до судових дебатів. Якщо ж особи, що у справі, заявляють клопотання про розгляд
 9. Основні питання діагностичного характеру:
  дослідження патрони, кулі, картеч і дріб? 5. Визначити вид, тип, систему зброї, з якої вистріляли дані кулі і гільзи? 6. Чи не пробивала чи дана куля будь перепони? Чи не рекошетіровала вона від якого-небудь предмета (перешкоди)? Які причини деформації кулі і гільзи? 7. Чи не відбулася чи осічка при стрільбі? 8. Встановити черговість стрільби з одного екземпляра зброї по
 10. в) Призначення і виробництво пожежно-технічної експертизи
  діагностичного характеру: 1) Де знаходиться осередок пожежі і які ознаки вказують на встановлене експертизою місце? 2) Який механізм утворення вогнища пожежі? 3) чи не мали кілька вогнищ пожежі? 4) Які шляхи поширення вогню з вогнища пожежі? 5) Що сталося раніше: пожежа або вибух? 6) Чи є ознаки виникнення пожежі внаслідок підпалу? 7) Чи могли предмети, виявлені на
 11. § 2. Криміналістичне дослідження писемного мовлення
  діагностичні та классификационно-діагностичні задачі, а також ідентифікувати автора. Залежно від рівня освіти, умов навчання, культурного рівня, практики листи, характеру трудової діяльності, оточення, впливу телебачення, кіно, театру, радіо у людини виробляється словниковий запас, своєрідна манера вираження думок, специфічність використання мовних
 12. 2. Огляд, виїмка і дослідження документів.
  Дослідження документів. І дійсно, огляд документів, супроводжуваний їх дослідженням, дозволяє визначити ті з них, які необхідно вилучити і піддати у випадках необхідності подальшого експертному дослідженню. Для того, щоб огляд і виїмка документів були ефективні, необхідно участь в їх виробництві висококваліфікованих фахівців. Залежно від характеру
© 2014-2022  yport.inf.ua