Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

14.2. ПІДГОТОВКА ДО СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ


Підготовчий етап слідчого експерименту ділиться на дві стадії: до виїзду до місця проведення і після прибуття до нього.
Підготовка до виїзду до місця проведення слідчого експерименту починається з визначення цілей і завдань, які передбачається досягти. Постановка цілей і завдань, перш за все дозволяє, ще раз переконатися в необхідності виробництва слідчого експерименту. Для цього слідчий повинен вирішити питання про те, чи не можна досягти поставлених цілей за допомогою інших процесуальних дії: перевірки показань на місці, судових експертиз і т.д. Оскільки експеримент являє собою складне, трудомістке дію, рекомендується проводити його тільки в тих випадках, коли неможлива заміна іншим слідчим дією.
Далі необхідно визначити, чи існують можливості для проведення слідчого експерименту. Перш за все, необхідно встановити, чи можуть бути дотримані вимоги, пропоновані до його проведення. У законі (ст. 181 КПК) вказується, що виробництво слідчого експерименту допустимо тільки у разі, якщо на створюється небезпека для здоров'я що у ньому осіб. Думається, що експеримент не може проводитися і у випадках, коли існує реальна загроза заподіяння шкоди життю та здоров'ю оточуючих.
Іншою важливою вимогою є виробництво слідчого експерименту в умовах, максимально наближених до обстановки, в якій протікали перевіряються дії, явища, події. Успіх слідчого експерименту багато в чому визначається правильністю вибору місця його проведення.
Назване слідча дія проводиться в місці розслідуваної події, якщо його умови мають істотне значення реалізації перевіряються можливостей, можуть бути відтворені штучно (реконструйовані), а також якщо це не суперечить вимогам чинного закону.
Коли приймається рішення про проведення експерименту в місці, де відбувалися розслідуються події, необхідно переконатися, чи не змінилася там обстановка. У цих цілях слідчому рекомендується особисто побувати на вказаному місці, а іноді й оглянути його, щоб зафіксувати незмінність обстановки або навпаки зміни, що виникли після закінчення події або початкового місця події.
Крім того, доцільно допитати про умови обстановки, що існували в зацікавив наслідок момент свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених.
Якщо по справі проводився огляд місця події, рекомендується вивчити їх протоколи, долучені до них плани, схеми, фототаблиці, відеозапису і кіноматеріали.
Проведені заходи сприяють вирішенню питання про існування чи відсутності необхідності реконструкції місця проведення експерименту.
У ситуаціях, коли потрібна повна або часткова реконструкція, визначається які елементи обстановки вимагається відтворити і в якому обсязі, хто і за допомогою яких засобів буде це робити. Нерідко для відтворення окремих елементів обстановки необхідна допомога фахівців, яким дається відповідне доручення і надаються необхідні кошти.
Не менш важливим є і вибір часу проведення розглянутого слідчої дії. З зволікаємо іноді прямо пов'язане виконання вимоги про подібність умов експерименту і дійсно мали місце подій. Так, перевірка можливості чути певні звуки, що доносяться через перешкоди, вимагає виробництва експерименту в місці, де знаходився свідок і інші учасники розслідуваної події. Розрахувати силу звукових хвиль, що проходять через різні перешкоди, що відбиваються від них практично неможливо. Тому і проводити експеримент слід у вказаному місці.
При визначення часу виробництва експерименту не можна забувати і про те, що закон забороняє виробництво слідчих дій у нічний час.
У деяких ситуаціях час обирається з урахуванням відвідуваності або використання передбачуваного місця проведення експерименту. У багатолюдних місцях, на ділянках дороги з інтенсивним рухом краще проводити експеримент в період, коли там буває менше відвідувачів, потік автомобілів і т.д.
Найбільш важливим моментом підготовчого етапу є розробка сценарію слідчого експерименту, планування дії, складових його зміст, прийомів їх виконання. При цьому враховуються цілі експерименту, умови обстановки його проведення та можливі варіанти зміни ситуації безпосередньо в ході виробництва дослідів.
У найбільш складних випадках рекомендується складати письмовий план слідчого експерименту, що дозволяє наочно уявити собі зміст виконуваних операцій, визначити послідовність і прийоми їх виконання. Слідчий зобов'язаний передбачити можливість як сприятливого, так і несприятливого розвитку ситуації в процесі проведення слідчого експерименту. Відповідно до цього мають бути обрані різні тактичні прийоми цієї слідчої дії.
Далі визначається коло учасників слідчого експерименту. Якщо до його проведення залучаються учасники провадження у кримінальній справі, вони повинні бути своєчасно викликані, а заарештовані, затримані вчасно доставлені до місця збору.
У більшості випадків у слідчому експерименті беруть участь спеціалісти, які надають допомогу в його проведенні та фіксації. Видається, що з ними повинні проводитися попередні консультації, що дозволяють більш чітко спланувати проведення досвідчених дій, засоби і прийоми додаткової фіксації. У ході спільного планування фахівець повинен отримати чітке уявлення про свою роль, місце розташування, операціях, які виконуватиме як він, так і інші учасники слідчого експерименту.
У ряді ситуацій до проведення експерименту залучаються виконавці дослідів або як їх ще називають дублери, які не брали участь в розслідуваного подію. В їх завдання входить безпосереднє виконання досвідчених дій. При їх підборі враховуються цілі експерименту, зміст планованих дослідів. До початку слідчого експерименту виконавці (дублери) повинні бути докладно проінструктовані про зміст операцій, які вони повинні здійснити, про сигнали, за якими вони повинні почати діяти або припиняти свої маневри, змінювати послідовність і темп виконуваних дії. У деяких випадках такого роду учасників доцільно ознайомити зі схемою місця проведення експерименту, показати на ній його позиції на різних стадіях виробництва дослідів і т.д. Природно, що ці учасники можуть залучатися до участі в розглянутому процесуальному дії тільки після отримання їх згоди.
Відповідно до ст. 170 КПК РФ у проведенні слідчого експерименту обов'язково участь понятих, за винятком випадків, коли він виробляється у важкодоступній місцевості, за відсутності належних засобів зв'язку. Про запрошення понятих бажано подбає заздалегідь. Коли планований експеримент передбачає розташування учасників на значній відстані один від одного або їх пересування на великі відстані можливе запрошення більше двох понятих. У цих випадках потрібно заздалегідь передбачити, скільки понятих, де будуть розташовуватися.
На цій стадії важливе значення має підготовка технічних засобів, серед яких виділяються кошти додаткової фіксації ходу і результатів слідчого експерименту. Питання про те, які це мають бути кошти і як їх слід застосовувати заздалегідь обговорюється з фахівцями. У тих випадках, коли здійснюється фотографія і відеозапис потрібно визначити точки, з яких буде вестися зйомка, кут і масштаб зображення.
При виробництві експерименту можуть знадобитися кошти додаткового або спеціального освітлення, страхувальні пристосування, різні матеріали, інструменти, предмети. Слідчий повинен особисто вжити заходів до їх підготовки або доручити зробити це фахівцеві (експерту), представнику органу дізнання.
Заздалегідь визначається місце і час збору учасників експерименту, послідовність і засоби їх доставки до мету проведення досвідчених дій.
У пункті збору, якщо він не збігається з місцем проведення експериментальних дії слідчий переконується, що всі учасники прибули і починає їх інструктаж в тій послідовності, в якій вони повинні доставлятися до робочої майданчику. Всім учасникам роз'яснюються їх права та обов'язки, а також які ролі вони повинні виконувати. Виконавці дослідів ще раз інструктуються про те, де вони повинні розташовуватися, по якому сигналу і коли повинні починати, змінювати або припиняти виконання доручених ним дій. Першими до місця проведення відправляються виконавці досвідчених дій, хід чи результат яких повинні сприймати перевіряються суб'єкти. У деяких ситуаціях, наприклад, коли перевіряється можливість певних осіб бачити на певній відстані, або в складних умовах, суб'єкти, здібності яких перевіряються не повинні знати виконавців, час, порядок, початок виконання ними досвідчених дій.
Прибувши до місця проведення експериментальних дій следоваель повинен переконатися у незмінності обстановки або точності виробленої реконструкції. Якщо є необхідність внести зміни в обстановку, доповнити її або прибрати якісь елементи, потрібно зробити це. Іноді, умови обстановки вимагають доставки додаткової апаратури, технічних засобів, залучення учасників, допомога яких до цього не передбачалася.
Потім починається розстановка учасників експерименту. У деяких ситуаціях (таких, як вищевказані), свідки, потерпілі, підозрювані, обвинувачені не повинні бачити, де і як розташовуються виконавці досвідчених дій. У цей момент учасникам можна нагадати, хто з них і що повинен зробити. У фахівців, які виробляють досліди або додаткову фіксацію, з'ясовується їх готовність. Таке ж питання може бути заданий і виконавцям. На цьому закінчується підготовчий етап і починається експериментальний.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.2. ПІДГОТОВКА ДО слідчий експеримент "
 1. Стаття 288. Слідчий експеримент
  слідчий експеримент у відповідності з вимогами статті 181 цього
 2. Слідчий експеримент
  слідча дія, що полягає в дослідному встановленні можливості або неможливості сприйняття особою будь-яких фактів, вчинення ним певних дій, існування явищ і т.п. в умовах, максимально схожих з тими, при яких було скоєно злочин, з метою з'ясування обставин розслідуваної злочинного діяння, перевірки наявних доказів у справі і заснованих на них
 3. Стаття 181. Слідчий експеримент
  слідчий екс-перімент шляхом відтворення дій, а також обстановки або інших обставин певної події. При цьому перевіряється можливість сприйняття будь-яких фактів, вчинення певних дій, настання якої-небудь події, а також виявляються послідовність події події і механізм утворення слідів. Виробництво слідчого експерименту допускається,
 4. Глава 7 Тактика слідчого експерименту та перевірки показань на місці
  слідчий експеримент шляхом відтворення дій, а також обстановки або інших обставин певної події. При цьому перевіряється можливість сприйняття будь-яких фактів, вчинення певних дій, настання якої-небудь події, а також виявляються послідовність події події і механізм утворення слідів. Виробництво слідчого експерименту допускається, якщо
 5. § 1. Слідчий експеримент: поняття і види
  підготовці та проведенні досвідчених дій). Суб'єктом виконання досвідчених дій може бути підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий та статист (стороння особа, спеціально запрошений для цього слідчим). Причому підозрюваний, обвинувачений і статист залучаються до слідчого експерименту тільки з їхньої згоди. В охороні місця слідчого експерименту можуть бути задіяні
 6. Глава 20. Тактика слідчого експерименту
  слідчого
 7. Глава 14. Тактика слідчого експерименту
  слідчого
 8. § 3. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту, їх оцінка
  слідчого експерименту, передбаченого ст. 166 КПК РФ. У його вступній частині вказується, де, коли, з якою метою проводився слідчий експеримент, хто в ньому брав участь, які предмети (реквізити) були використані для проведення досвідчених дій. В описовій частині протоколу відображаються умови, в яких проводилися досліди, які підготовчі дії по реконструкції обстановки
 9. § 2. Підготовка до слідчого експерименту і тактичні прийоми його проведення
  підготовки до слідчого експерименту до виїзду на місце його виробництва слідчий повинен: 1) визначити мету експерименту і можливості його проведення; 2) усвідомити умови виробництва експерименту: оптимальне місце , час і обстановку, а також зміст досвідчених дій і їх послідовність; 3) провести реконструкцію тієї частини обстановки, яка пов'язана з проведенням дослідів,
 10. Слідчий огляд
  слідча дія , засноване на безпосередньому сприйнятті та аналізі різних матеріальних об'єктів з метою виявлення, дослідження та фіксації слідів злочину та інших речових доказів, значущих для розслідуваної кримінальної
 11. Друга типова ситуація.
    слідчої групи контртерористична операція, в основному, завершена: заручники повністю або частково звільнені, терористи знищені або затримані. У цій ситуації слідча група здійснює свою діяльність з більш традиційною схемою, проводячи: - огляд місця події; - огляд трупів; - огляд живих осіб (терористів і потерпілих); - допити підозрюваних; -
© 2014-2022  yport.inf.ua