Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криминалистика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

За наявності травм (поранень), заподіяних гострими предметами (холодною зброєю), ставляться такі основні питання:


1. Які ушкодження є у потерпілого? заподіють вони гострими знаряддями?
2. Визначити давність пошкодження?
3. Визначити ознаки травмуючого зброї (знаряддя)?
4. чи не завдано ушкодження екземплярами холодної зброї, представленого для дослідження?
5. Одним або декількома знаряддями заподіяно ушкодження?
6. Визначити послідовність заподіяння ушкоджень?
7. Чи не завдамо пошкодження конкретним екземпляром знаряддя (холодної зброї)?
8. Яке взаємне положення потерпілого і нападника?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " При наявності травм (поранень), заподіяних гострими предметами (холодною зброєю), ставляться такі основні питання: "
 1. г) Судово-медична експертиза
  заподіянням смерті і поранень вогнепальною і холодним
 2. Запитання діагностичного характеру:
  при виготовленні даного екземпляра холодної зброї? - з яких вихідних матеріалів виготовлено даний холодну
 3. Основні ідентифікаційні питання:
  заподіяні пошкоджень на одязі? Одними або різними знаряддями вони нанесені? 3. Нанесені чи пошкодження на одязі даними зброєю (знаряддям, предметом)? 4. Залишилася чи сліди (мікрочастинки) на предметі (знарядді , зброю) матеріалом
 4. § 3. Криміналістичне дослідження холодної і метальної зброї
  ознаками холодної і метальної зброї є: а) наявність елемента (частини), спеціально призначеного для нанесення ушкодження, б) наявність пристосування для утримання зброї у руці й огородження її від самоушкодження; в) достатня механічна міцність конструкції, що дозволяє заподіяти пошкодження за рахунок м'язового зусилля або механічного пристрою. Метальним вважається
 5. б) Судова експертиза холодної зброї
  застосовують кинджали, ножі, багнети, кортики, кастети, нунчаки та інші види холодної зброї. Терористи використовують холодну зброю не тільки при захопленні заручників, а й згодом при їх насильницькому утриманні, при припиненні спроб втечі чи інших форм відходу з-під злочинного
 6. Стаття 349. Порушення правил поводження зі зброєю і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих Коментар до статті 349
  припасами, радіоактивними матеріалами, вибуховими чи іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих. Вимоги, що пред'являються до цього порядку, містяться у відповідних нормативних актах - законах, інструкціях, настановах, інструкціях, наказах і т.п. Правила поводження з окремими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для
 7. Запитання ідентифікаційного характеру:
  холодної зброї? - Не використовувалися чи дані інструменти та обладнання для виготовлення представленого для дослідження холодної зброї? - Не знаходилося чи дана зброя в представленому для дослідження чохлі або
 8. 3. Військово-лікарська експертиза (ст. 51 Основ).
  Призову на військову службу, що надходять на військову службу за контрактом, встановлює у військовослужбовців і звільнених з військової служби причинний зв'язок захворювань, поранень, травм з військовою службою, визначає види, обсяг і строки здійснення медико-соціальної допомоги військовослужбовцям та їх реабілітації. Громадянам надається право на виробництво незалежної військово-лікарської експертизи.
 9. Порушення правил поводження зі зброєю і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих (ст. 349 КК).
  Припаси, ра-радіоактивні матеріали, вибухові або інші речовини і перед-мети, що представляють підвищену небезпеку для оточуючих. Об'єктивна сторона злочину полягає в порушенні правил поводження зі зброєю, боєприпасами, радіоактивними матеріалами, вибуховими чи іншими речовинами і предмета-ми, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих, якщо це спричинило по необережності
 10. Стаття 349. Порушення правил поводження зі зброєю і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих Коментар до статті 349
  припаси, радіоактивні, вибухові речовини та інші предмети, які становлять підвищену небезпеку. Зброя - це пристрої і предмети, конструктивно призначені для ураження живої або іншої цілі, подачі сигналів. --- Див: ст. 1 Федерального закону від 13 грудня 1996 р. N 150-ФЗ "Про зброю" / / Відомості Верховної. 1996. N 51. Ст. 5681. Таким чином, поняття предмета
 11. § 1. Загальні положення
  принципи дії та конструктивні рішення різних видів зброї, специфіку взаємодії з навколишнім середовищем, що протікають при цьому процесів відображення, а також розробляє методи і засоби криміналістичного дослідження цих об'єктів в цілях отримання доказової і орієнтує інформації для розслідування та попередження злочинів. Предметом криміналістичного оружиеведения
 12. Стаття 223. Незаконне виготовлення зброї Коментар до статті 223
  припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв), див. коментар до ст. 222 КК РФ. Під комплектуючими деталями вогнепальної зброї стосовно до ст. ст. 223 і 226 КК РФ слід розуміти як основні частини вогнепальної зброї (ствол, затвор, барабан, рамку, ствольну коробку, ударно-спусковий і замикаючий механізми), так і інші деталі, конструктивно призначені забезпечувати нормальне
 13. Стаття 223. Незаконне виготовлення зброї Коментар до статті 223
  припасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв. Предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 223 КК РФ, є вогнепальна зброя, комплектуючі деталі до нього, боєприпаси, вибухові речовини і вибухові пристрої. Предмет злочину, передбаченого ч. 4 ст. 223 КК РФ, - газову, холодну, у тому числі метальна, зброю. Поняття зазначених предметів дано стосовно до ст.
 14. Водо-, теплопостачання та водовідведення
  заподіяної його майну, житловому приміщенню, та шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання послуг; - усунення виконавцем виявлених недоліків у надання послуги протягом строку, встановленого договором; - несплату вартості послуг, які не надаються понад строку, встановленого договором, а також на отримання неустойки (пені) та облік її
 15. § 5. Злочини проти порядку поводження з військовим майном, зброєю, джерелами підвищеної небезпеки, використання та експлуатації військової техніки
  зброєю, джерелами підвищеної небезпеки, ис-користування та експлуатації військової техніки, встановлений общевоинскими статутами Збройних Сил РФ, а також іншими нормативними правовими
 16. Стаття 339. Зміст питань присяжним засе Датель
  причинах, в силу яких діяння не було доведено до кінця, ступінь і характер співучасті кожного з підсудних у вчиненні злочину. Допустимі питання, що дозволяють встановити винність підсудного у вчиненні менш тяжкого злочину, якщо цим не погіршується становище підсудного і не порушується його право на захист. (В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 4. У разі визнання
 17. Стаття 338. Дезертирство Коментар до статті 338
  визнається закінченим з моменту фактичного залишення частини або нез'явлення на службу. З суб'єктивної сторони дезертирство здійснюється з прямим умислом і з метою зовсім ухилитися від проходження служби. 3. Суб'єктами злочину можуть бути будь військовослужбовці. 4. У ч. 2 ст. 338 передбачена підвищена відповідальність за дезертирство зі зброєю, довіреним по службі, а також вчинене групою
 18. Незаконне виготовлення зброя (ст. 223 КК).
  Припасів, вибухових речовин і вибухових уст-ройств. До предмета аналізованого злочину належать: вогнепальна зброя, комплектуючі деталі до нього, боепріпа-си, вибухові речовини і вибухові пристрої. Об'єктивна сторона полягає в незаконному виготовленні нии або ремонті вогнепальної зброї та комплектуючих дета-лей до нього або в незаконному виготовленні боєприпасів, вибух-частих
© 2014-2020  yport.inf.ua