Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

3) Розкрадання товарно-матеріальних цінностей, що належать підприємству-виробнику продукції або торгово-постачальницької фірмі шляхом використання фіктивних документів і підроблених банківських доручень.


Зміст аналізованого способу шахрайства, також як і два попередніх злочинних способів, також має трьохетапну структуру.
Підготовчий етап складається з наступних дій:
а) створення організованої злочинної групи, зазвичай нечисленної, що складається з двох-трьох, іноді до чотирьох-п'яти чоловік;
б) виготовлення або ж придбання підроблених документів: паспорта, службового посвідчення, довіреності від підприємства, в якому нібито працює шахрай - керівник організованої злочинної групи; лист цього ж підприємства, що гарантує оплату за придбані товари; фіктивні рахунки і банківські документи;
в) укладення договору поставки певної продукції. Найчастіше, це товари повсякденного попиту - масло, цукор, тютюнові вироби, винно-горілчана продукція, тканини, взуття, будівельні матеріали, холодильники і т.д. Продукцію, що має номерні позначення, шахраї, як правило, не викрадають.
У договорі поставки визначені номенклатура товарів, що поставляються, їх оплата, строки поставки і порядок вивозу товарів.
Етап безпосереднього розкрадання
У відповідності з договором поставки шахрай представляє в бухгалтерію фірми нібито сплачені рахунки за поставку закуплених товарів, приклавши підроблені банківські документи про нібито зроблених безготівкових розрахунках. Того ж дня шахрай вивозить отриманий ним товар на особистому транспорті (якщо викрадали продукція дорога і компактна) або ж на орендованих ним транспортних засобах (якщо обсяг вантажу, що вивозиться значний).
У випадках вивезення на особистому транспорті, що представляє менший ризик і здійснюється значно частіше, злочинці змінюють державні номери на автомашинах, оскільки номери вказані в пропусках і в документах на відпуск продукції (накладних, рахунках-фактурах, товарно-транспортних накладних і т.д.). Якщо ж викрадали продукція вивозиться на орендованих транспортних засобах, то вона спочатку доставляється на який-небудь нейтральний перевалочний пункт, а потім на власному транспорті за кілька рейсів перевозиться в торговельні підприємства для швидкої реалізації. Як правило, керівництво цих торговельних підприємств має тісні злочинні зв'язки з шахраями, отримуючи від проданих викрадених товарів гроші в розмірі від 30 до 50% від суми виручки. Інші гроші дістаються шахраям.
Етап укриття. Специфіка цього етапу полягає в тому, що дії по укриттю фактично розосереджені протягом всього процесу шахрайської діяльності і складаються, в основному, в маскування даних про особи злочинців, високопрофесійному виготовленні фіктивних документів, в максимальній маскування «перевалочних пунктів» (знаходження поза населених пунктів, нікому не належать будови, привезення товарів в нічний час і т.д.). Крім того, після скоєння шахрайської акції злочинці на деякий час припиняють свою кримінальну діяльність - «залягають на дно». До етапу укриття відноситься також вибір потерпілих організацій.
Всі три розглянутих способу шахрайства характеризуються загальною для них криміналістичної особливістю. Злочинці докладають основні зусилля не на приховування самого кримінального події, а на максимальну маскування дійсних даних про особи шахраїв, які дозволяли б скласти хоча б розподіл усіх уявлення про те, хто саме міг скоїти злочинне діяння, де і серед кого їх шукати, хто складає найближче оточення винних осіб.
Нижче будуть розглянуті способи вчинення шахрайства, які характеризуються другий криміналістичної особливістю, коли злочинці ретельно і вміло приховують сама подія кримінального діяння або ж намагаються надати йому правомірний вигляд, оскільки встановлення цього елемента криміналістичної характеристики злочину, дозволяє однозначно або ж з високим ступенем ймовірності визначити коло винних осіб, в силу їх матеріальної відповідальності, службових можливостей чи інших досить певних відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3) Розкрадання товарно-матеріальних цінностей, що належать підприємству-виробнику продукції або торгово-постачальницької фірмі шляхом використання фіктивних документів і підроблених банківських доручень. "
 1. Розкрадання предметів, що мають особливу цінність (ст. 164 КК).
  Розкрадання, виділений в спе-ціальний склад злочину з урахуванням специфіки предмета злочину - розкрадання предметів, що мають особливу цінність. Предметом даного виду розкрадання виступають предмети або документи, що мають особливу історичну, наукову, художе-ственную або культурну цінність. Це можуть бути старовинні рукописи, унікальні музейні експонати або твори мистецтва і будь-які
 2. Судово-економічна експертиза.
  Розкрадань. Ці методи обумовлені взаємодією виробничо-господарських процесів в діяльності підприємств. При вчиненні розкрадань взаємозв'язок і обумовленість економічних показників порушується. При цьому економічні показники бувають в тій чи іншій мірі видимими, незважаючи на прагнення і спроби злочинців ретельно їх законспірувати, або носять латентний, старанно
 3. 31.3 Особливості виробництва окремих слідчих дій
  розкраданнях, де документи стають основною доказової базою, своєрідним фундаментом процесу розслідування. Всебічно аналізуючи документи, слідчий приходить до обгрунтованих висновків, які при їх професійному використанні оптимізують виробництво допитів, очних ставок, перевірку показань на місці. Більше того, саме проведення досліджень матеріалів кримінальних справ про розкрадання
 4. Стаття 132. Підприємство
  товарні знаки, знаки обслуговування), та інші виключні права, якщо інше не передбачено законом або договором. (В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N
 5. Стаття 1488. Договір про відчуження виключного права на товарний знак
  товарний знак одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати в повному обсязі належне їй виняткове право на відповідний товарний знак щодо всіх товарів або щодо частини товарів, для індивідуалізації яких він зареєстрований, іншій стороні - набувачеві виключного права. 2. Відчуження виключного права на товарний знак за договором не 14.5. Договір продажу підприємства
 6. товарний знак, знак обслуговування), а також належні йому на підставі ліцензійних договорів права використання таких засобів індивідуалізації переходять до покупця, якщо інше не передбачено договором. Права продавця, отримані ним на підставі дозволу (ліцензії) на заняття відповідною діяльністю, не підлягають передачі покупцеві підприємства, якщо інше не встановлено законом або
  Стаття 19.33. Невиконання вимог про подання зразків продукції, документів або відомостей, необхідних для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері технічного регулювання
 7. виробника, виконавця (особи, що виконує функції іноземного виробника), продавця від подання зразків продукції, документів або відомостей, необхідних для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері технічного регулювання, за винятком випадків, передбачених статтею 8.23, частиною 2 статті 13.4, статтями 13.8 і 14.37 цього Кодексу, - тягне за собою накладення
  Стаття 559. Договір продажу підприємства
 8. товарний знак, знак обслуговування), а також належні йому на підставі ліцензійних договорів права використання таких засобів індивідуалізації переходять до покупця, якщо інше не передбачено договором. (П. 2 в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 231-ФЗ) 3. Права продавця, отримані ним на підставі дозволу (ліцензії) на заняття відповідною діяльністю, не підлягають
  52. Застава сільськогосподарських продукції, сировини і продовольства за участю держави
 9. товарних інтервенцій, формування державних продовольчих фондів і для інших цілей. Використання та реалізації зазначених сільськогосподарських продукції, сировини і продовольства визначається Урядом РФ. Застава сільськогосподарських продукції, сировини і продовольства без участі держави здійснюється відповідно до положень цивільного законодавства. Для стабілізації
  Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості
 10. товарного або касового чека, технічного паспорта чи іншого письмового документа). Продавець (виробник) зобов'язаний прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити відповідні його вимоги. Вимоги споживача задовольняються, якщо термін гарантії на товар не закінчився. Після закінчення гарантійного терміну споживач має право пред'явити вимогу виробника про
  Стаття 1333. Виробник бази даних
 11. належать: виключне право виробника бази даних; право на зазначення на примірниках бази даних і (або) їх упаковках свого імені або
  Стаття 660. Користування майном орендованого підприємства
 12. матеріальні цінності, що входять до складу майна орендованого підприємства, здавати їх у суборенду і передавати свої права та обов'язки за договором оренди щодо таких цінностей іншій особі за умови, що це не тягне зменшення вартості підприємства і не порушує інших положень договору оренди підприємства. Зазначений порядок не застосовується щодо землі та інших природних
  Дослідження матеріалів документів
 13. підприємству-виробнику експерту необхідно представити довідкові дані про всіх підприємствах, які виготовляють ці матеріали, і відповідні зразки продукції за оберіть наслідок
  Стаття 1481. Свідоцтво на товарний знак
 14. товарний знак, зареєстрований у Державному реєстрі товарних знаків, видається свідоцтво на товарний знак. 2. Свідоцтво на товарний знак засвідчує пріоритет товарного знаку і виключне право на товарний знак відносно товарів, зазначених у
  Судово-економічна експертиза.
 15. Товарно-матеріальних цінностей та послуг; - ознак нелегальних соціально-економічних відносин з використання державної, акціонерної, приватної та інших форм власності в корисливих інтересах; - правильності відображення у звітності реальних результатів економічної діяльності; - фактичної собівартості реалізованої продукції; - правильності утворення і використання бюджетних та
  Стаття 1245. Винагорода за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях
 16. матеріальних носіїв, які використовуються для такого відтворення. Перелік обладнання і матеріальних носіїв, а також розмір і порядок збору відповідних коштів затверджуються Урядом Російської Федерації. 2. Збір коштів для виплати винагороди за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях здійснюється акредитованою організацією
  Глава 21. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
 17. розкрадання. 3. Об'єктом розкрадання є відносини власності, тобто суспільні відносини у сфері розподілу матеріальних благ колективного або індивідуального користування. Розкрадання - майнове злочин, тому його предметом не можуть бути об'єкти інтелектуальної власності, а також електрична та теплова енергія. 4. Одним з обов'язкових ознак розкрадання є
  Стаття 1322. Виробник фонограми
 18. виробником фонограми визнається особа, ім'я або найменування якого зазначено звичайним чином на примірнику фонограми і (або) його
  изготовителем фонограммы признается лицо, имя или наименование которого указано обычным образом на экземпляре фонограммы и (или) его
© 2014-2022  yport.inf.ua