Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Розкрадання предметів, що мають особливу цінність (ст. 164 КК).

Закон передбачає особливий вид розкрадання, виділений в спе-ціальний склад злочину з урахуванням специфіки предмета злочину - розкрадання предметів, що мають особливу цінність.

Предметом даного виду розкрадання виступають предмети або документи, що мають особливу історичну, наукову, художе-ственную або культурну цінність. Це можуть бути старовинні рукописи, унікальні музейні експонати або твори мистецтва і будь-які інші предмети, а також документи, обла-дають не просто значною, а особливою цінністю, причому не по товарної вартості, а в силу унікальності та важливості для розвитку і спадкоємності культури або науки. Розкрадання перед-метов, що мають особливу цінність, має кваліфікуватися однаково незалежно від способу розкрадання.
Розкрадання особливо цінних предметів утворює кваліфікований-ний склад, якщо вона: скоєно групою осіб за поперед-ному змовою або організованою групою (п. «а» ч. 2 ст. 164 КК) або спричинило знищення , псування або руйнування предметів або документів, на які було спрямоване посягання.
Знищення предмета або документа означає припинення його фізичного існування.
Під руйнуванням предмета злочину слід розуміти заподіяння йому такої шкоди, при якому предмет перестає існувати як єдине ціле, але зберігаються його окремі фрагменти.
Псування предмета або документа означає заподіяння йому та-кого шкоди, яка вимагає серйозних зусиль по реставрації або ремонту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розкрадання предметів, що мають особливу цінність (ст. 164 КК). "
 1. 2. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність
  Досягнення встановленого Кримінальним кодексом РФ віку - одна із загальних умов притягнення особи до кримінальної відповідальності (ст. 19 КК). Необхідність встановлення в законі мінімального віку кримінальної відповідальності обумовлена насамперед тим, що ця обставина нерозривно пов'язано зі здатністю особи усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Залучення малолітнього до
 2. 9. Помилка та її кримінально-правове значення
  Помилка * (393) являє собою неправильну оцінку особою, яка вчиняє злочин, своєї поведінки, фактичних обставин скоєного, наслідків, умов протиправності і т.д. У кримінально-правовій літературі пропонувалися різні визначення помилки. Одні вчені визначають помилку як оману особи щодо фактичних і юридичних ознак вчиненого, інші - як невірне,
 3. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  У будь-якому кримінальному кодексі чимало норм, конкуруючих за змістом між собою. Вони відображають прийом законодавчої техніки абстрагування та диференціації норм, узагальнення та конкретизації опису складів злочинів. Існування конкуруючих норм об'єктивно і в цілому корисно * (51). А.А.Герцензон визначав конкуренцію норм як "наявність двох або декількох кримінальних законів, рівною мірою
 4. 3. Система злочинів проти власності за чинним законодавством
  Система норм про майнових злочинах за Кримінальним кодексом 1960 будувалася по-різному для злочинів проти соціалістичної власності та злочинів проти особистої власності громадян. У першому випадку центральне місце відводилося розкраданням як найбільш небезпечним злочинам. У злочинах ж проти особистої власності розкрадання спочатку не виділялися, оскільки в гол . 5 Особливої
 5. 12. Розкрадання предметів, що мають особливу цінність, і інші корисливі злочини проти власності (ст. 164-166 КК)
  Розкрадання предметів, що мають особливу цінність (ст. 164 КК). На відміну від ст. 158-163 КК, кожна з яких характеризує ту чи іншу форму розкрадання, що відрізняється способом дії, в ст. 164 КК виділяється особливий вид розкрадання по предмету посягання, а не за способом дії. У даній нормі встановлюється підвищена відповідальність за "розкрадання предметів чи документів, мають особливу історичну,
 6. 6. Злочини, що посягають на встановлений порядок зовнішньоекономічної діяльності
  Контрабанда (ст. 188 КК). Суспільна небезпека контрабанди визначається тим, що даним діянням завдається істотна шкода зовнішньоекономічної діяльності, що має важливе значення для розвитку економіки Російської Федерації. Крім того, контрабанда може завдати великої шкоди суспільній безпеці, моральності населення, життя і здоров'ю людини і іншим правоохоронюваним інтересам
 7. 5. Злочини проти громадської моральності
  Злочини проти громадської моральності можна умовно розділити на злочини, пов'язані: 1) з порушенням сексуальних засад суспільства: залучення до заняття проституцією (ст. 240 КК), організація або утримання притонів для занять проституцією (ст. 241 КК), незаконне розповсюдження порнографічних матеріалів або предметів (ст. 242 КК); 2) з аморальним ставленням до історії і культури
 8. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  У 1648 р. спалахнуло масове повстання в Москві. У цій складній ситуації був скликаний Земський собор, який продовжував свої засідання досить довго. У 1649 р. на ньому було прийнято знамените Соборне Укладення. Складанням проекту займалася спеціальна комісія, його цілком і по частинах обговорювали члени Земського собору ("по палатах") посословно. Надрукований текст був розісланий до наказів і на місця.
 9. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  Основним об'єктом злочинів, включених до глави 21 КК РФ, слід вважати відносини власності в широкому, економічному, сенсі цього терміну. Істота цих відносин визначається їх об'єктом - вони складаються з приводу привласнення та обігу матеріальних (точніше майнових, тобто оцінюваних грошима) благ. У термінології цивільного права ці відносини називають майновими.
 10. Стаття 164. Розкрадання предметів, що мають особливу цінність Коментар до статті 164
  Розкрадання предметів, що мають особливу цінність, є видом розкрадання. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки розкрадання розкриті в коментарі до ст. 158 КК РФ, форми розкрадання - у коментарі до ст. ст. 158 - 162 КК РФ. Розкрадання предметів, що мають особливу цінність, винесено в окрему статтю КК РФ (ст. 164). Для кваліфікації вчиненого за цією статтею особлива цінність повинна бути не майнової
© 2014-2022  yport.inf.ua