Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

32.3. Початковий етап розслідування


Зміст ситуацій початкового етапу розслідування багато в чому обумовлюється результатами до службової перевірки. Так, у разі кваліфікованого затримання посадової особи на місці злочину можливе формування, як простих, так і проблемно-конфліктних ситуацій. Останні виникають, якщо при виробництві затримання на гарячому допускаються певні похибки. Деякі затримані встигають позбутися від отриманого предмета підкупу і заявляють, що його підкинули. У таких ситуаціях допитуються особи передавали незаконну винагороду, а також всі учасники операції із затримання на місці злочину. У них з'ясовуються обставини підготовки і деталі проведення затримання: готувався чи до передачі предмет виявлений на місці затримання, як він був упакований, які спеціальні мітки на нього наносилися, виявлений чи на місці затримання саме цей, схожий на нього або зовсім інший об'єкт, чи бачив опитуваний як затриманому передавався предмет і що він при цьому говорив, де був виявлений предмет і як він там опинився, чи проводилася в момент затримання відеозапис і відтворювалася вона після затримання.
Передавав предмет гранично ретельно оглядається, як і всі місце події. При цьому ретельно фіксуються його приватні ознаки, нанесені на нього до передачі спеціальні мітки, а так же стан упаковки і виявлення сліди. У ході огляду місця події докладно описуються всі елементи обстановки, включаючи документи на службовому столі, посуд і закуски в житловому приміщенні, якщо затримання передувала спільна трапеза, та інші об'єкти, на яких могли залишитися сліди контакту затриманого і суб'єкта, що передавав незаконну винагороду, документи за оформлення або вилучення, передачу яких здійснювалась оплата, а так само відображення операцій, що свідчать про присвоєння затриманим переданих йому об'єктів.
Затриманий повинен бути оглянутий з метою виявлення у нього на тілі та одязі барвника, яким був оброблений передавався предмет.
Виявлені сліди направляються на експертизу для ідентифікації речовини, нанесеного на предмет, що підлягав передачі.
Призначається і проводиться також дактилоскопічна експертиза для ідентифікації слідами рук суб'єкта, який одержував незаконну винагороду. У ситуаціях, коли такі особи заявляють, що йому були підкинуті гроші або інші цінності, на дозвіл дактилоскопічної експертизи ставиться питання про те, в результаті якого захоплення утворилися виявлені сліди рук.
У випадках порушення кримінальної справи за заявами громадян про факти корупції, що мали місце в минулому, розслідування починається з допиту заявника. У нього з'ясовуються ті ж питання, що і при опитуванні на стадії порушення кримінальної справи. Якщо у нього залишилися які-небудь документи, що підтверджують його контакти з чиновником, відвідування установи, звернення з проханням, заявою проводиться їх виїмка. Аналогічне слідча дія має проводитися і для виявлення та вилучення документів, що зберігаються в установі, в якому працює передбачуваний корупціонер. При виявленні шуканих об'єктів необхідно звертати увагу на умови їх зберігання: чи були підшиті, зброшуровані з іншими аналогічними документами, розташовувалися чи є серед них відповідно з порядковим реєстраційним номером або ж перебували окремо, в НЕ підшитому вигляді або окремій папці і т.д. При виявленні відхилень від порядку зберігання, рекомендується провести слідчий огляд всієї папки, в якій були знайдені шукані документи і зафіксувати в протокол виявлення якісні обставини.
Оглянуто повинні бути і самі документи, з метою виявлення можливих слідів матеріального чи інтелектуальної підробки або порушень термінів і порядку розгляду, а також прийняття по них рішення.
Важливе значення має допит свідків, які можуть бути розділені на кілька груп. До першої з них відносяться особи, які можуть підтвердити факт контактів заявника та чиновника. До них відносяться знайомі, товариші по службі заявника, знаючі з його слів про зустрічі з зазначеним суб'єктом, працівники відділів перепусток, вахтери, гардеробники установи, в якій відбувалися зустрічі, секретарі, референти, підлеглі посадової особи, безпосередньо котрі розглядали подані заявником документи, або брали участь у їх обговоренні. Якщо зустрічі відбувалися не в службових приміщеннях, а в громадських місцях, то в якості свідків можуть бути допитані інші відвідувачі, обслуговуючий персонал і т.д.
Всі вони допитуються про обставини зустрічей, які вони спостерігали. Необхідно зауважити, що деякі свідки з числа товаришів по службі посадових осіб ухиляються від дачі достовірних показань, посилаючись на забудькуватість, неможливість запам'ятати більшу кількість відвідувачів і т.д. При підготовці до допиту таких свідків, слід вивчити їхні відносини з цікавлять слідство посадовою особою, а також виявити властивості особистості допитуваного, які обумовлюють дачу необ'єктивних свідчень. У деяких ситуаціях допит таких осіб слід проводити так, щоб про це не стало відомо за місцем їх роботи. Для цього вони можуть бути запрошені в службовий кабінет слідчого в неробочий для них час, допитані за місцем проживання або в іншому зручному для цього приміщенні.
Для подолання чиниться протидії доцільно пред'являти документи, що підтверджують приховувані факти. Найбільш сильний вплив надає пред'явлення документів, складених самим допитуваним. Наприклад, секретарю посадової особи може бути пред'явлений пропуск, в якому допитуваним проставлено час відвідування заявником передбачуваного суб'єкта корупційного злочину.
Свідки категорично заперечують факт свого знайомства з заявником, можуть бути пред'явлені йому для впізнання. Надалі можливе проведення між ними очної ставки.
При допиті свідків дійсно забув доцільне використання прийомів пожвавлення асоціативних зв'язків, пред'явлення вище названих документів та ін
До іншої групи належать свідки, виконання посадової чи службової дії на користь заявника. Серед них у першу чергу виділяються безпосередні виконавці цієї дії, особи, що у узгодженні документів заявника, візувати, що консультували їх, що прийняли участь в обговоренні та прийнятті по них рішення.
Ці особи також можуть давати необ'єктивні свідчення під впливом посадових осіб, свого безпосереднього керівництва або з почуття солідарності. Тому бажано провести якісну підготовку до проведення допиту таких осіб в теж час, не відкладаючи його надовго. На стадії підготовки особливо уважно повинні бути вивчені документи, у складанні, обговоренні, узгодженні яких брав участь допитуваний. Вони вивчаються не тільки з позиції перевірки обгрунтованості прийнятого щодо них рішення, а й дотримання встановлених порядку проходження і процедури розгляду питання. Відомо, що в ряді випадків терміни ухвалення рішення за поданими документами порушуються у зв'язку з тим, що прохача схиляють до дачі хабара посилаючись на відсутність у нього необхідних підстав, документів, підтверджень і т.д. При отриманні, ж незаконної винагороди час розгляду поданих документів не тільки різко скорочується, але і опускається ряд підстав, передбачених нормами права або традиційно прийнятих в даній установі. Іноді документи візуються, затверджуються не всіма уповноваженими особами, або неправомірно уповноваженими, або без обов'язкової процедури перевірки, обговорення і т.д.
Виявлення названих порушень вимагає вивчення не тільки офіційних документів, що відображають виконання посадових і службових дій, а й регламентують підстави та процедуру їх вчинення. Це нормативні акти федеральних органів державної та виконавчої влади, а також прийняті в їх розвиток установами суб'єктів федерації і муніципальних утворень, а також локальні, видавані безпосередньо в організаціях і установах, де сталося розслідувана подія.
У пошуку перерахованих документів можуть допомогти фахівці з числа співробітників контрольно - ревізійних відомств і підрозділів, працівників відповідної галузі та навчальних закладів. Вони можуть бути допитані в якості спеціалістів або просто запрошені для консультації. У деяких випадках посилання на відповідні норми містяться в актах документальних перевірок.
Зміст ініціалізіруемих норм вивчається за текстами публікуються в офіційних виданнях з яких робляться виписки, що завіряються підписом слідчого і підрозділу в якому він працює.
Деякі акти окремих відомств, а також органи суб'єктів федерації і муніципальних утворень не публікуються в офіційних виданнях та підлягають копіюванню за місцем їх прийняття.
Зміст текстів, які вивчені особисто слідчим у ряді ситуацій повинні порівнюватися з документами, що зберігаються в установі, де виконувалося посадова дію.
У деяких випадках слідчий вправі витребувати з органу, що прийняв нормативний акт, роз'яснення з приводу виниклих у нього неясностей, колізій у тлумаченні та застосуванні.
Локальні акти, які видаються безпосередньо в організаціях де відбувалося досліджуване подія, вивчаються безпосередньо за місцем їх формування. При цьому рекомендується огляд цього документа з фіксацією не тільки змісту, а й умов його зберігання: в окремому журналі, зброшурованому збірнику, папці, поряд з іншими документами і т.д. У практиці зустрічаються випадки, коли цікавить слідство текст замінювався вже після виявлення фактів корупції. У зв'язку з цим рекомендується звертати увагу на те, чи збігається тимчасова послідовність і нумерація зброшурованих разом документів, що не відрізняються вони за кольором і формату, чи не виступають із загальної маси листи на яких виконаний шуканий документ, збігаються його реквізити з аналогічними ознаками аналогічних текстів, підшитих поруч.
Локальні акти можуть вилучатися в ході виробництва виїмки. Слідчого повинен, перш за все, цікавити примірник, з яким ознайомлений суб'єкт імовірно що зробив корупційний злочин. У деяких випадках, для порівняння може вилучатися також перший або контрольний примірник.
Всі вилучені документи підлягають огляду. При виявленні ознак підроблення вони піддаються експертизі з метою виявлення фактів підробки, встановлення розмножувальних приладів за допомогою яких вони виготовлялися, ідентифікації виконавців наявних в документі підписів, що застосовувалися при цьому пишучих приладів і барвників. Для цього проводяться техніко - криміналістичні експертизи документів, а так само почеркознавські експертні дослідження.
У ході огляду зазначених документів не виключена можливість виявлення слідів рук, для вивчення яких проводиться дактилоскопічна експертиза.
У ситуаціях, коли до порушення кримінальної справи проводилася документальна перевірка, розслідування починається з огляду зазначених в акті перевіряючих документів. Якщо вони не були прикладені до акта перевірки або на попередній стадії кримінального судочинства, проводиться їх виїмка.
У будь-якому випадку обов'язково вивчається акт перевірки. Як правило, в ньому констатуються факти порушень встановленого порядку виконання посадових або службових дій, фіксуються недостачі або надлишки товарно - матеріальних цінностей, недотримання правил їх передачі у власність іншим особам і т.д. Висновків про наявність в діях конкретних осіб складу злочину в такого роду документах не міститься. Тому вони вивчаються слідчими на предмет обгрунтованості викладених суджень з точки зору повноти проведеної перевірки, бездоганності використаних методик, логіки і аргументації проміжних і остаточних висновків.
У практиці розслідування нерідко виникає завдання додання результатами перевірки статусу процесуальних доказів. У цих цілях у справах про розкрадання скоєних з використанням посадового або службового становища деякі слідчі відразу ж призначають судово - бухгалтерські експертизи, виробництво яких вимагає значного часу. Слід нагадати, що підставами проведення таких експертиз традиційно є взаємовиключні висновки містяться в декількох актах документальних перевірок чи відомості про причетність перевіряючих до розслідуваного злочину. У разі відсутності таких підстав призначаються додаткові або повторні документальні перевірки за підсумками яких виходять висновки фахівців.
При підготовці цих перевірок необхідно визначити вид перевіряються діяльності, операцій, а також час їх виконання. Для проведення цих перевірок необхідно надати необхідні документи, що відображають виконання зазначених операцій, а також регламентують процедуру їх виконання. Крім цього, фахівцем перевіряються матеріали попередніх перевірок, протоколи допитів осіб їх виробляли, суб'єктів вказуються в якості винуватців виявлених порушень і свідків, мають інформацію про виконання перевіряються дій.
Аналогічним чином здійснюється підготовка до проведення судово - бухгалтерських, фінансово - економічних, товарознавчих експертиз.
Слід підкреслити, що перераховані експертизи перевірки відносяться до числа невідкладних слідчих дій, що вимагає негайного їх призначення і виробництва.
Відразу ж після порушення кримінальної справи необхідно вирішити питання про необхідність їх призначення, зібрати і вивчити всю потрібну для цього документацію.
 При встановленні факту виконання певної дії конкретним суб'єктом, необхідно з'ясувати чи вчинено воно з використанням посадового або службового становища. Для цього також вивчаються документи, в яких встановлюється статус вищевказаних осіб. Серед них також можуть бути виділені документи, видані федеральними органами, а також акти установ суб'єктів федерації та місцевої влади. До них належать нормативні акти регулюють окремі види діяльності і в зв'язку з цим визначають деякі види посадових (службових) повноважень, а також типові положення про ряд посад. Перераховані документи вилучаються і долучаються до матеріалів кримінальної справи як і інші нормативні акти, які видаються організаціями подібного рівня.
 Зміст цих документів порівнюється з локальними актами (положеннями, посадовими інструкціями) організацій, установ, в яких працює корумпований чиновник. Ці документи повинні вилучатися в оригіналах разом з наказом або рішенням колективного органу, якими він введений в дію. У деяких ситуаціях доцільна виїмка декількох екземплярів, наявних, як у посадової особи, так і в підрозділах забезпечують тиражування, зберігання аналізованих документів, а також дотримання містяться в них норм.
 Крім того виїмці підлягають оригінали наказів про призначення передбачуваного корупціонера на посаду, його контракт, а також розпорядчі, облікові, звітні та інші документи, що містять відомості про права та обов'язки цих осіб. При огляді рекомендується звертати увагу на наявність або відсутність відмітки про ознайомлення зазначених суб'єктів з вилучаються документами, наявність їх розпису і дати ознайомлення, отримання копії і т.д.
 Про те, що суб'єкт реально виконував певні посадові чи службові повноваження можуть свідчити накази про його заохочення, покарання за якість виконуваних обов'язків, а також документи про оплату праці (нарахування надбавок, преміювання, оплата за суміщення посад і т.п.).
 Певною специфікою відрізняється і допит підозрюваних у вчиненні корупційних злочинів. Вибір і реалізація прийомів цієї слідчої дії в значній мірі визначається об'ємом і якістю інформації, що послужила фактичними підставами для процесуального підозри, а також про властивості особистості допитуваного.
 У слідчій практиці кримінальні справи аналізованої категорії нерідко порушуються щодо конкретних осіб, у зв'язку із затриманням їх на гарячому. У таких випадках, підозрюваних рекомендується допитувати відразу після порушення кримінальної справи. У цих умовах наслідок, як правило не розташовує достатнім часом, для скільки-небудь повного вивчення особистості підозрюваного. Проте мінімальні характеризують допитуваного відомості можуть бути отримані в процесі підготовки затримання на гарячому, вже в ході його проведення та безпосередньо в процесі допиту підозрюваного, а також при проведення інших слідчих дій за його участю. Незважаючи здавалося б на безперечність відомостей, що підтверджують факт корупційного злочину, деякі із затриманих заявляють, що ніякого злочину вони не скоювали, а мала місце провокація з боку правоохоронних органів і сприяють їм фізичних осіб.
 У подібних ситуаціях можливо пред'явлення не тільки протоколу затримання на гарячому, але і матеріалів відео-звукозапису. При цьому доцільно звертати увагу на ті частини записи, зображення дій і переговорів, які свідчать про попередню змову їх учасників. Допитуваному можуть бути пред'явлені документи, що свідчать про необгрунтоване затягування вирішення питання на користь заявника, про контакти з ним перед затриманням на місці злочину. Одночасно можливе застосування тактичних прийомів виявлення протиріч у показаннях підозрюваного і вказівки на них допитуваному. Крім того, йому можуть бути пред'явлені дані свідчать про отримання незаконної винагороди - зафіксовані в протоколі затримання відомості про те, що на тілі та одязі допитуваного маються фарбувальні речовини, яким був позначений предмет хабара; що на упаковці переданого об'єкта були виявлені сліди рук затриманого що свідчили про тому, що він розкривав її, виконував інші дії, що підтверджують присвоєння одержаного.
 У ситуаціях, коли фактичні підстави для підозри з'являються через тривалий час після вчинення злочину, підозрювані теж нерідко роблять протидію. Необхідно відзначити, що іноді воно починається не тільки до початку допиту як підозрюваного, але ще й до порушення кримінальної справи. Підозрюваний вважаючи, що чиниться протидія досить ефективно, продовжує його в цілях повного або часткового ухилення від відповідальності.
 Деякі з них, заперечують контакти з заявником, розраховуючи, що слідству не вдасться довести зворотне. У цих ситуаціях доцільно пред'явлення документів, що свідчать про виконання досліджуваних посадових чи службових дій: візування заяв, клопотань, дозволів, підготовка розпоряджень, у тому числі письмових, прийнятті рішення особисто допитуваним чи іншими суб'єктами за його вказівкою. Ці документи можуть бути умовно розділені на дві групи: що містять прохання заявника, на які накладена резолюція підозрюваного; спеціально складені і підписані підозрюваним.
 Контакт із заявником, як правило, заперечується в тих випадках, коли підозрюваний не візував вступників документів, а давав усні розпорядження про їх перевірку. Підписання ж документів з рішенням на користь певних осіб пояснюється тим, що його ввели в оману підлеглі, роз'ясненнями яких допитуваний повірив на слово.
 У цих ситуаціях можливо пред'явлення документів, що відображають відвідування заявником установи, в якій працював підозрюваний: корінців і копій перепусток, записів у журналах їх видачі та здачі, книгах обліку та реєстрації осіб, які приймалися допитуваним і т.п. Корисно також витребувати дані в управляючих компаніях мобільного зв'язку про переговори як підозрюваного, так і заявника. Отримані таким чином відомості про контакти можуть бути пред'явлені підозрюваному в ході допиту.
 Доводи підозрюваного можуть бути спростовані і свідченнями свідків з числа інших відвідувачів місць, де відбувалися контакти, а також його товаришів по службі, які брали участь у виконанні посадової чи службової дії.
 Підозрюваному, отрицающему зустріч у його службових або особистих приміщеннях, можуть бути також пред'явлені протокол огляду названих місць, показання свідків, які підтверджують знання заявником обстановки в яких відбувалися контакти з посадовою особою.
 Підозрювані, які давали письмові вказівки, зазвичай заперечують незаконний характер виконуваних дій і яку - або особисту зацікавленість у їх вчиненні. Таким допитуваним можуть бути пред'явлені документи, що встановлюють правила, всупереч яким виконувалися посадові чи службові дії. Крім того, підозрюваним займає подібну позицію пред'являються документи свідчать про відступи від процедури виконання досліджуваних операцій, в порівнянні з аналогічними діями з розгляду клопотань інших осіб.
 Найбільшу складність представляє доведення корисливої або іншої особистої зацікавленості підозрюваного. Факт отримання незаконної винагороди зазвичай встановлюється показаннями суб'єкта його передавав, свідків знаючих про це зі слів інших осіб, оглядом і дослідженням документів, в яких фіксуються передача у власність допитуваного визначеного майна, виробництво незаконних виплат (премій, надбавок і т.д.), а також про утворення нестач цінностей, що знаходилися на підзвіті підозрюваного чи про незаконну передачу його у власність інших осіб.
 Крім цього, підозрюваному можуть бути пред'явлені документи, що свідчать про вироблюваних матеріальних витратах, що перевищують його легальні доходи. Застосування цього прийому особливо ефективно, коли вдається встановити одержання допитуваним нелегальних доходів саме в період вчинення ним інкримінованого злочину.
 При виробництві обшуків і виїмок у підозрюваних можуть бути виявлені незаконно отримані від заявників або викрадені гроші і предмети, або упаковка від них. Деякі корупціонери ведуть власний таємний облік вступників доходів, відзначаючи задолжности окремих осіб або необхідність передачі частини прибутку співучасникам. Такі записи, виявлені і вилучені при обшуку, виїмці, також можуть бути пред'явлені підозрюваному.
 Оскільки як уже зазначалося, корупційні злочини частіше здійснюються групами осіб, при підготовці та проведенні допиту доцільно використання протиріч між інтересами підозрюваних. Так при визначенні послідовності допитів кількох підозрюваних в криміналістичній літературі рекомендується спочатку допитати суб'єктів, які є слабкою ланкою у злочинній групі. Це не обов'язково особа, що займало більш низьке положення в корупційному об'єднанні. Першим бажано допитувати підозрюваних, схильних до дачі правдивих показань, незадоволених своїм становищем у злочинній групі, що зазнають негативні емоції у зв'язку з участю у корупційній діяльності. Відомості про таких осіб можуть бути отримані при виробництві не тільки слідчих, але й оперативно - розшукових дій.
 У період попереднього розслідування частина суб'єктів, корупційних злочинів, особливо з числа займають серйозне службове становище, намагаються чинити тиск на заявників, сумлінних свідків і своїх співучасників, схиляючи їх до надання протидії розслідуванню. У зв'язку з цим доцільно проведення контролю телефонних та інших переговорів підозрюваних, встановлення оперативного спостереження за ними.
 Для викриття підозрюваних при їх допиті рекомендується використовувати відомості свідчать про існуючі між ними конфліктних відносинах, нерівномірному розподілі доходів від злочинної діяльності, а також прийомів прояву більшої поінформованості слідчого. Природно, що застосування цих прийомів, має здійснюватися з дотриманням вимог закону і тактичних критеріїв допустимості.
 При допиті підозрюваних у корупції не виключається використання тактичних прийомів поводження до якостей допитуваного, приведення протидіючим суб'єктам негативних прикладів надання протидії і позитивних його припинення тощо
 Слід зазначити, що для подолання протидії підозрюваних у корупції нерідко потрібна неодноразове проведення допитів цих осіб у поєднанні з іншими слідчими та оперативно - розшуковими діями в рамках тактичних операцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "32.3. Початковий етап розслідування"
 1.  23.2. Початковий етап розслідування
    етап
 2. РОЗДІЛ П'ЯТИЙ Глава перша. ПЕРІОД неписані правила ПОВЕДІНКИ - JUS NON SCRIPTUM
    етапу в розвитку римських норм поведінки. Перший етап відноситься до періоду до виникнення держави, коли ще не існувало класового розшарування римського суспільства. Тоді норми поведінки не мали правового значення, а були звичайними правилами поведінки. Другий (правовий) етап розпочався з класовим розшаруванням римського суспільства і появою держави. Цей етап відповідає періоду римського
 3. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
    розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці. Державний інспектор праці проводить розслідування в таких випадках: - при виявленні прихованого нещасного випадку; - при вступі скарги, заяви потерпілого (його законного представника); - при незгоді особи, яка була на утриманні померлого або родича загиблого (їх законного представника) з
 4. Методика розслідування окремих видів злочинів
    розслідування окремих видів злочинів - розділ криміналістики, що вивчає загальні закономірності організації та розслідування злочинів, розробляє на їх основі з урахуванням вимог кримінального та кримінально-процесуального законодавства науково-методичні рекомендації з виявлення, розкриття та розслідування злочинів певного виду, групи, а також окремих злочинів із урахуванням
 5.  Глава 12. Організація і планування розслідування. Створення системи взаємодії в процесі розкриття та розслідування злочинів
    розслідування. Створення системи взаємодії в процесі розкриття та розслідування
 6. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
    розслідування нещасних випадків, коментована стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів, які можуть бути використані в ході розслідування, в т.ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем. Конкретний перелік матеріалів розслідування
 7. Організація розслідування злочинів
    розслідування злочинів - це система загальних наукових положень, спрямованих на впорядкування правоохоронної діяльності уповноважених на її ведення відомств; категорія, що об'єднує комплекс науково-правових приписів, що регулюють діяльність з розслідування злочинів у рамках боротьби із злочинністю на загальнодержавному
 8. § 1. Методика розслідування злочинів як розділ науки криміналістики
    первинні і наступні; - визначення оптимальної послідовності слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів; - визначення комплексів слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів для вирішення приватних завдань розслідування; - динамічність процесу розслідування, пов'язана із змінами слідчої ситуації; - побудова приватних методик з урахуванням
 9. Початковий етап розслідування крадіжок
    початковому етапі розслідування крадіжок, як правило, виникають наступні типові слідчі ситуації: 1) повна відсутність інформації про осіб, які вчинили крадіжку, 2) особи, підозрювані у скоєнні крадіжки, не затримані, але про них є певні відомості; 3) підозрювані особи затримані на місці злочину. Виходячи зі змісту слідчої ситуації висуваються загальні версії: крадіжка
 10. Планування розслідування
    етапного рішення кримінально-процесуальних і тактичних завдань у ході перевірки висунутих у справі
 11. Стаття 161. Неприпустимість розголошення даних попереднього розслідування
    розслідування не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті. 2. Слідчий або дізнавач попереджає учасників кримінального судочинства про неприпустимість розголошення без соот-відповідне дозволу стали їм відомими даних попереднього розслідування, про що у них береться підписка з предупреж-дением про відповідальність у
 12. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
    розслідування нещасного випадку, кваліфікованого як нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом (в т.ч. групового нещасного випадку, важкого нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним результатом), комісія складає акт про розслідування відповідного нещасного випадку за встановленою формою у двох примірниках, що володіють рівної юридичної силою, які підписуються
 13. Класифікація прав і обов'язків сторін
    початкові та поточні права та обов'язки. Перші являють собою, як правило, разові дії, які необхідно вчинити на першому етапі співробітництва сторін, на який лягає основне навантаження по "запуску" підприємства. Відкриття нового підприємства і перші місяці його роботи - найбільш складний етап для підприємця, оскільки він повинен адаптувати наявні ресурси, організувати
 14. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
    розслідування нещасного випадку (про його причини, осіб, винних у допущених порушеннях, обліку, кваліфікації тощо), рішення приймається більшістю голосів членів комісії. При цьому члени комісії, не згодні з прийнятим рішенням, підписують акти про розслідування з викладенням свого аргументованого особливої думки, яке долучається до матеріалів розслідування нещасного випадку. Особливе
 15. Криміналістична характеристика
    розслідування, висунення та перевірку слідчих версій для вирішення конкретних завдань
 16. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
    розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких тілесних ушкоджень розслідування
 17. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
    розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представником) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку, складанні відповідного акту та ін розглядаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших
 18. Початковий етап розслідування вимагань
    При зверненні потерпілого до правоохоронних органів із заявою про скоєний відносно нього невідомими особами вимаганні потрібна попередня перевірка. За підсумками її проведення можуть бути отримані відомості, що вимагають здійснення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення осіб вимагачів. Оперативно-розшукові заходи орієнтуються на докладний опитування заявника,
 19. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
    розслідування нещасного випадку, а також при отриманні відомостей, об'єктивно свідчать про порушення порядку розслідування, проводить додаткове розслідування нещасного випадку відповідно до требо-ваниями цієї глави незалежно від терміну давності нещасного випадку. Додаткове розслідування проводиться, як правило, із залученням профспілкового інспектора праці, а при
 20. Стаття 1494. Пріоритет товарного знака
    первісної заявки), встановлюється за датою подання до федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності заявки, і за наявності права на більш ранній пріоритет за первісною заявці - за датою цього пріоритету, якщо на дату подання виділеної заявки первісна заявка не відкликана і не визнана відкликаною і виділена заявка подана до прийняття рішення по
© 2014-2022  yport.inf.ua