Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Судово-бухгалтерська експертиза.


До числа основних завдань бухгалтерської експертизи належить встановлення:
- правильності оформлення бухгалтерських операцій;
- кількість матеріальних цінностей і грошових коштів, знаходяться на матеріальну відповідальність певних осіб;
- обставин виникнення недостач, надлишків і пересортиць;
- правильності методів проведення документальних ревізій і висновків ревізорів;
- розміру і структури матеріального збитку (шкоди), періоду його освіти;
- стану бухгалтерського обліку та контролю за рухом матеріальних та грошових коштів.
У процесі бухгалтерської експертизи досліджуються такі групи документів:
- облікові бухгалтерські документи (первинні, зведені, матеріали механізованого обліку);
- облікові (рахункові) регістри (книги, журнали-ордери, відомості, картки, магнітні та інші носії), систематизовано відображають господарські операції в грошовому вираженні;
- звітні документи (звіти касирів, товарні звіти і т.д.);
- інвентаризаційні матеріали (інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, протоколи інвентаризаційних комісій, пояснення матеріально відповідальних осіб, висновок головного бухгалтера).
- Інші матеріали, в тому числі напівофіційні документи та чорнові записи.
Перелік питань, які слідчий ставить на вирішення експертів досить різноманітний і пов'язаний з отриманням відповідей для вирішення перерахованих вище основних завдань бухгалтерської експертизи. Типові питання спрямовані, головним чином, на отримання експертних висновків за наступними напрямками:
- визначення правильності оформлення операцій з матеріальними цінностями та грошовими коштами;
- визначення відповідності бухгалтерських операцій вимогам бухгалтерського обліку та у випадках порушення нормативних положень встановлення законних, або підзаконних актів, які були порушені конкретними посадовими чи матеріально-відповідальними особами;
- встановлення кількості (обсягів) певних видів матеріальних цінностей;
- виявлення факторів, що ведуть до утворення недостач, надлишків і пересортиць;
- встановлення правильності висновків раніше проведеної ревізії;
- визначення розмірів і структури заподіяної матеріальної шкоди та відповідальних за нього осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Судово-бухгалтерська експертиза. "
 1. 4. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи (ст. 52 Основ).
  Судово-медичної експертизи, залученими для виробництва експертизи, на підставі постанови особи, яка провадить розслідування, або ухвали суду. Судово-психіатрична експертиза проводиться в призначених для цієї мети установах державної системи охорони здоров'я. Громадянин або його законний представник мають право клопотати перед органом, що призначив
 2. Стаття 198. Права підозрюваного, обвинуваченого, по-терпів, свідка при призначенні і проведенні доль-ної експертизи
  судової експертизи підозрюваний, обвинувачений, його захисник має право: 1) знайомитися з постановою про призначення судової експертизи; 2) заявляти відвід експерту або клопотати про виробництво судової експертизи в іншому експертній установі; 3) клопотати про залучення в якості експертів зазначених ними осіб або про виробництві судової експертизи в конкретній експертній установі; 4)
 3. Стаття 15.11. Грубе порушення правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності
  бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності, а також порядку та строків зберігання облікових документів - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці. Примітка. Під грубим порушенням правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності розуміється: спотворення сум
 4. Стаття 15.11. Грубе порушення правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності
  бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності, а також порядку та строків зберігання облікових документів - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двох тисяч до трьох тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) Примітка. Під грубим порушенням правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності
 5. Стаття 200. Комісійна судова експертиза
  судова експертиза проводиться не менш як двома експертами однієї спеціальності. Комісійний характер експертизи визначається слідчим або керівником експертної установи, якому доручено виробництво судової експер-тизи. 2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів з поставлених питань збігаються, то ними складається єдиний висновок. У разі
 6. Стаття 82. Комплексна експертиза
  судових експертиз може бути доручено органом або особою, що їх призначили, декільком установам (міжвідомча комісійна або міжвідомча комплексна судові експертизи). Організація і виробництво зазначених судових експертиз покладаються на керівника СЕУ або на керівників декількох судово-експертних установ. Керівник СЕУ, організуючий її діяльність, може
 7. Стаття 283. Виробництво судової експертизи
  судову експертизу. 2. У разі призначення судової експертизи головуючий пропонує сторонам подати у письмовому вигляді питання експерту. Поставлені питання повинні бути оголошені і по них заслухані думки учасників судового розгляду. Розглянувши зазначені питання, суд своєю ухвалою або постановою відхиляє ті з них, які не відносяться до кримінальної справи або
 8. Виробництво судових експертиз.
  Судовими експертизами у кримінальних справах є: Судово-бухгалтерська експертиза призначається: - при необхідності перевірки результатів бухгалтерських ревізій та аудиторських перевірок; - при виявленні фактів протиріччя висновків ревізії (перевірок) матеріалами кримінальної справи; - у випадках задоволення клопотань обвинуваченого або його захисника; - на розсуд слідчого або вказівкою прокурора. На
 9. Стаття 197. Присутність слідчого при виробництві судової експертизи
  судової експертизи, отримувати роз'яснення експерта з приводу проведених ним дій. 2. Факт присутності слідчого при виробництві судової експертизи відбивається у висновку
 10. Стаття 201. Комплексна судова експертиза
  судової експертизи, зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожен експерт, який брав участь у виробниц-стве комплексної судової експертизи, підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї
 11. Стаття 283. Призначення експертизи для визначення психічного стану громадянина
  судового розгляду справи суддя повинен прийняти рішення про необхідність призначення судово-психіатричної експертизи для визначення психічного стану громадянина. Без проведення такої експертизи прийняття рішення про визнання громадянина недієздатним неприпустимо. Таке рішення буде незаконним і необгрунтованим і підлягає безумовною скасування. Разом з тим призначення
 12. Стаття 203. Приміщення в медичний або психіатрі-річескій стаціонар для виробництва судової експертизи
  судово-медичної або судово-психіатричної експертизи виникає необхідність у стаціонарному обстеженні підозрюваного або обвинуваченого, то він може бути поміщений в медичний або психіатричний стаціонар. 2. Підозрюваний чи обвинувачений, що не утримується під вартою, поміщається в медичний або психіатричний стаціонар для виробництва судово-медичної або судово-психіатричної
 13. Стаття 195. Порядок призначення судової експертизи
  судової експертизи, слідчий виносить про це постанову, а у випадках, передбачених пунктом 3 частини другої статті 29 цього Кодексу, порушує перед судом клопотання, в якому зазначаються: 1) підстави призначення судової експертизи; 2) прізвище, ім'я та по батькові експерта або найменування експертної установи, в якій повинна бути проведена судова експертиза; 3) питання,
 14. Стаття 204. Висновок експерта
  судової експертизи; 2) підстави виробництва судової експертизи; 3) посадова особа, що призначила судову експертизу; 4) відомості про експертну установу, а також прізвище, ім'я та по батькові експерта, його освіта, спеціальність , стаж роботи, вчений ступінь і (або) вчене звання, посада; 5) відомості про попередження експерта про відповідальність за дачу завідомо неправдивого
 15. г) Судово-медична експертиза
  судово-медичної експертизи у справах про захоплення заручників, найчастіше, перед дослідниками ставляться питання, пов'язані із заподіянням смерті і поранень вогнепальною та холодною
 16. Стаття 207. Додаткова і повторна судові експертизи
  судова експертиза, виробництво якої доручається-ється того ж або іншому експерту. 2. У випадках виникнення сумнівів в обгрунтованості висновку експерта або наявності протиріч у висновках експерта або експертів з тих же питань може бути призначена повторна експертиза, виробництво якої доручається іншому експерту. 3. Додаткова і повторна судові експертизи призначаються і
 17. Стаття 199. Порядок направлення матеріалів карного справи для провадження судової експертизи
  судової експертизи в експертній установі слідчий направляє керівнику відповідного екс-експертної установи постанову про призначення судової експертизи та матеріали, необхідні для її виробництва. 2. Керівник експертної установи після отримання постанови доручає виробництво судової експертизи конкретному експерту або декільком експертам з числа працівників даної
© 2014-2020  yport.inf.ua