Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 149. Дії сторін при підготовці справи до судового розгляду

1. Якщо сформульовані в ст. 148 ЦПК процесуальні завдання служать нормативно закріпленим засобом для забезпечення правильного та своєчасного вирішення справи (див. також коментар до ст. 2 ЦПК), то таким же засобом для виконання самих завдань стадії підготовки будуть процесуальні підготовчі дії, перелік яких передбачено ст. 149, 150 ЦПК. У змагальному процесі своєчасність і повнота підготовчих дій повинні визначатися переважно активністю осіб, що у справі, їх представників, що і знаходить відображення в коментованій статті.
Сторони перед обличчям незалежного, об'єктивного і неупередженого суду зобов'язані довести ті обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, звертаючись в скрутних випадках за сприянням до суду для витребування необхідних доказів. Створення необхідних умов для всебічного і повного дослідження доказів, встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства передбачає, щоб уже в стадії підготовки справи сторони були добре обізнані про суть взаємних вимог і заперечень, про їх фактичне обгрунтуванні. Це є однією з необхідних умов для забезпечення правильного та своєчасного вирішення судом справи за участю даних сторін.
2. У коментованій статті суб'єктами процесуальних підготовчих дій названі сторони та їх представники. Проте в деяких випадках дії, які зазвичай здійснює позивач або його представник, можуть здійснювати інші особи, що у справі.
Насамперед, якщо в процесі поряд з позивачем бере участь третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, воно користується всіма правами і несе всі обов'язки позивача (ст. 42 ЦПК), зокрема, при підготовці справи до судового розгляду.
Крім того, в відступ від принципу диспозитивності у випадках, передбачених ЦПК і іншими федеральними законами, цивільна справа може бути порушена за заявою особи, що виступає від свого імені на захист прав, свобод і охоронюваних законом інтересів іншої особи (ст. 4 ЦПК). Відповідно до ст. 45 і 46 ЦПК ініціаторами порушення цивільної справи на захист чужих інтересів можуть бути прокурор, державні органи, органи місцевого самоврядування, організації або окремі громадяни, які користуються всіма процесуальними правами і виконують всі процесуальні обов'язки позивача, крім права на укладення мирової угоди і обов'язки зі сплати державного мита. Отже, поряд з особою, в інтересах якої розпочато справу і яке бере участь в ньому в якості позивача (ч. 2 ст. 38 ЦПК), у вчиненні передбачених ст. 149 ЦПК дій має брати участь і особа, що виступило ініціатором порушення справи.
3. За буквальним змістом коментованої статті сторони при підготовці справи повинні обмінятися всіма тими доказами, які вони представляють суду відповідно до вимог ч. 1 ст. 57 ЦПК. Насправді ж мова, по суті, йде про копії письмових доказів (див. коментар до ст. 71 ЦПК).
Водночас сторона повинна бути повідомлена іншою стороною про представлення суду тих доказів, які не можуть бути їй передані. Наприклад, про представлення речового доказу, з яким інша сторона (її представник) можуть бути ознайомлені за місцем його зберігання (див. коментар до ст. 74 ЦПК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 149. Дії сторін при підготовці справи до судового розгляду "
 1. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  статтях, з відповідними нормами Федерального закону 1995 р., не можна не відзначити, що багато в чому вони перетинаються, і в обох Законах поряд з господарськими питаннями до питань місцевого значення відносяться і соціальні питання (забезпечення житлом, бібліотечна справа, транспорт), і питання забезпечення безпеки громадян (попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, заходи
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 3. Форма договору позики
  стаття включала в себе норму, яка не допускає спору про безгрошовість позикового акта, посвідченого нотаріусом, але при подальших обговореннях проекту дана норма була виключена. --- --- Див: Там же. Проект ГУ так і не став чинним законом, а діюче правило про неприпустимість спору про безгрошовість кріпосного позикового листи не виключало можливості
 4. Глава 8 Тактика призначення судової експертизи
  статтями 166 і 167 цього Кодексу, за винятком вимоги про участь понятих. 2. При отриманні зразків для порівняльного дослідження не повинні застосовуватися методи, небезпечні для життя і здоров'я людини або принижують його честь і гідність. 3. Про отримання зразків для порівняльного дослідження слідчий виносить постанову. У необхідних випадках отримання зразків
 5. Стаття 39. Зміна позову, відмова від позову, визнання позову , мирову угоду
  дії сторін можуть бути реалізовані і процесуально закріплені при підготовці справи до судового розгляду у попередньому судовому засіданні (ч. 1 ст. 152 ЦПК), тим більше що примирення сторін в даний час є однією з основних завдань даної стадії цивільного процесу. Порядок процесуального оформлення відмови від позову, визнання позову і мирової угоди, а також правові
 6. Стаття 41. Заміна неналежного відповідача
  чинним цивільним процесуального законодавства при незгоді позивача на заміну неналежного відповідача суд не має права за своєю ініціативою залучити належного позивача в якості співвідповідача. При підтвердженні в судовому засіданні факту пред'явлення позовних вимог до неналежного відповідача суд виносить рішення про відмову в
 7. Стаття 59. Належність доказів
  стаття адресована насамперед суду. Проте вона є важливим орієнтиром для сторін та інших беруть участь у справі при виявленні, збиранні та поданні ними доказів. Правило належності доказів безпосередньо пов'язане з предметом доказування , в який повинні включатися лише факти, що мають значення для правильного вирішення справи (див. коментар до ст. 55 ЦПК). Після включення
 8. Стаття 62. Судові доручення
  дій щодо їх забезпечення, витребуванню і дослідженню в порядку судового доручення іншим судом. 2. У порядку судового доручення може проводитися, зокрема, опитування сторін та інших осіб, що у справі, допит свідків, огляд і дослідження письмових і речових доказів, прослуховування аудіозаписів , перегляд відеозаписів. Якщо є реальна можливість доставки
 9. Стаття 65. Заява про забезпечення доказів
  дії. Якщо дії щодо забезпечення доказів повинні бути вироблені іншим судом, одночасно позивач зобов'язаний заявити прохання про направлення судового доручення до належного суду (див. коментар до ст. 62 ЦПК). Відповідну заяву може бути подано також безпосередньо до іншого суду, в районі діяльності якого повинні бути вчинені процесуальні дії щодо забезпечення
 10. Стаття 69. Свідчення свідків
  стаття дає підстави для виділення наступних видів імунітету свідків: 1) абсолютний і відносний; 2) повний і частковий; 3) споріднений і службовий. Залежно від характеру волевиявлення імунітет поділяється на абсолютний і відносний. Перший поєднує право свідка відмовитися від дачі показань з законодавчою забороною допиту її як свідка. Для цієї
© 2014-2022  yport.inf.ua