Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 294. Подача заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по них

1. Наявність в цивільному обороті цінних паперів на пред'явника (що мають високу оборотоздатність) і ордерних цінних паперів (що мають відносно високу оборотоздатність) створює у їх володарів юридично значущий інтерес у відновленні прав на дані документи у разі їх втрати.
Відновлення прав за даними цінних паперів пов'язане із значним об'ємом діяльності по збиранню, дослідженню та оцінці відповідних відомостей, оскільки закон, встановлюючи презумпцію законності прав власника цінних паперів, виходить з того, що він не повинен доводити правомірність володіння таким документом.
При розгляді та вирішенні цієї категорії справ основною метою судової діяльності в рамках зазначеного виробництва є захист юридично значущого інтересу шляхом відновлення суб'єктивних прав по втрачених документів.
2. За змістом п. 1 ст. 142 ГК цінним папером є документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можлива за загальним правилом тільки при пред'явленні. З передачею цінного папера переходять усі засвідчуються нею права в сукупності.
Залежно від того, яка особа є суб'єктом прав, засвідчених цінним папером, п. 1 ст. 145 ГК виділяє три види цінних паперів: 1) цінний папір на пред'явника (суб'єктом прав, засвідчених такого цінного папером, є будь-яка особа, яке виступить як її пред'явника), 2) іменний цінний папір (суб'єктом прав, засвідчених такого цінного папером, є особа, назване на даному документі), 3) ордерний цінний папір (суб'єктом прав, засвідчених такого цінного папером, є назване в даному документі особа, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу.
Для передачі іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред'явника, достатньо вручення зазначеного документа цій особі (п. 1 ст. 146 ЦК). Права за ордерним цінним папером передаються шляхом вчинення на цьому папері передавального напису - індосаменту. Індосант несе відповідальність не тільки за існування права, а й за його здійснення (п. 3 ст. 146 ЦК).
До представницькими цінних паперів відносяться депозитні і ощадні сертифікати на пред'явника, приватизаційні чеки (ваучери), пред'явницькі чеки, облігації на пред'явника і т.д.
До ордерним цінних паперів відносяться переказні векселі, ордерні чеки і т.д.
Глава 34 ЦПК не допускає визнання недійсною втраченої іменного цінного паперу і відновлення прав по ній. За загальним правилом у разі втрати іменного цінного паперу, її відновлення проводиться власником реєстру цінних паперів.
3. Втрата цінного паперу, як документа, що засвідчує майнові права , може відбутися двома способами.
По-перше, під втратою цінного паперу розуміється ситуація, при якій документ повністю відсутня в силу його фізичного знищення (наприклад, з причини землетрусу, пожежі, повені або іншого стихійного лиха) або в силу переходу в володіння іншої особи крім волі заявника (викрадено, загублено і т.п.). При останньому варіанті істотним є та обставина, що справа викличного виробництва може бути порушено, якщо особа, що втратила цінний папір, не знає фактичного держателя зазначеного документа.
По-друге, під втратою цінного паперу розуміється ситуація, при якій документ є в наявності у заявника, проте в силу своєї дефектності втратив ознаки платіжності внаслідок неналежного її зберігання або з інших причин . Документ може занепасти, обгоріти, порватися, може бути підмочений і т.д. Зокрема, на банківській ощадній книжці на пред'явника може не зберегтися запис номера рахунку, неповністю зберегтися запис залишку вкладу, може бути втрачений контрольний лист і т.п.
4. Для порушення справи викличного виробництва достатньо лише припущення щодо приналежності заявнику втраченого цінного паперу, що робить досить широким перелік осіб, які вправі звернутися з відповідною заявою до суду. Це будь-яка особа, яка вважає, що воно є правовласником за втраченою цінному папері або що документ знаходився в його володінні на законних підставах.
Чинне процесуальне законодавство незалежно від суб'єктного складу та характеру діяльності відносить розгляд і вирішення справ викличного виробництва тільки до підвідомчості федеральних судів загальної юрисдикції. Отже, в якості заявників у справах викличного виробництва можуть виступати як фізичні особи, так і юридичні особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 294. Подача заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по ним"
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  подачі позову до банку про спонукання укласти договір. Якщо відмова банку буде арбітражним судом визнаний необгрунтованим, суд зобов'язує банк укласти договір з позивачем на певних умовах, при цьому з банку можуть бути стягнуті збитки, завдані підприємцю необгрунтованим ухиленням банку від укладення договору та відкриття рахунку. На думку Л. Г. Єфімової, договір банківського рахунку є
 2. § 5. Амортизація цінних паперів
  294 ЦПК той, хто втратив пред'явницькі або ордерну цінний папір, може просити суд не тільки про визнання втраченого паперу недійсним, але і про відновлення прав по ній. Однак необхідність у відновленні права, посвідченого втраченої представницькою або ордерним цінним папером , існувала б лише в тому випадку, якби управомоченное по паперу особа в результаті втрати папери
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі з застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі -продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 5. 3. Договір перевезення вантажів
  стаття має на меті встановити виняток із загального правила про відповідальність перевізника за незбереження вантажу в тому сенсі, що за наявності певних обставин, які викликають припущення власної провини відправника, перевізник не зобов'язаний доводити, що незбереження вантажу мала місце дійсно в силу зазначених обставин. Таке виключення із загального правила, на думку
 6. 4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
  стаття знову ж, як звичайно в таких ситуаціях, виявилася "притягнутою за вуха", але ця обставина анітрохи не бентежило ні банкірів, ні їх численних впливових союзників в органах виконавчої та законодавчої влади, яким була потрібна лише видимість "легітимності" незаконної банківської практики. Розробники проекту ГК на спроби ввести в "правове поле" незаконну банківську
 7. Стаття 295. Зміст заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по них
  заяві мають бути зазначені відмітні, характерні ознаки втраченого документа, що дозволяють індивідуалізувати його. Викладені ознаки документа повинні забезпечити можливість публікації відомостей про нього згідно з ч. 1 ст. 296 ЦПК. Достовірність зазначених відомостей оцінюватиметься вже в ході судового розгляду справи викличного виробництва. Питання про необхідний перелік
 8. Стаття 296. Дії судді після прийняття заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по них
  заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по них суддя проводить підготовку справи до судового розгляду. При цьому він здійснює ряд необхідних загальних і спеціальних процесуальних дій, в сукупності спрямованих на забезпечення правильного та своєчасного вирішення справи викличного виробництва.
 9. Стаття 299. Розгляд заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по них
  заяви про права на документ, про втрату якого заявлено, суддя призначає справу до судового розгляду. При зверненні держателя документа з такою заявою після винесення суддею ухвали про призначення справи до судового розгляду, в тому числі в ході судового засідання, суд згідно з ч. 3 ст. 263 ЦПК повинен винести ухвалу про залишення заяви без розгляду. Слід
 10. Стаття 300. Рішення суду щодо заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по них
  стаття пред'являє до резолютивної частини рішення суду у справах цієї категорії і спеціальні вимоги. 2. Оскільки основне призначення викличного виробництва полягає в констатації юридичного стану цінного паперу і відновлення прав по ній, то не виникає необхідності у видачі виконавчого листа. Тому коментована стаття встановлює, що судове рішення у справах
© 2014-2022  yport.inf.ua