Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 167. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, їх представників

1. У підготовчій частині судового засідання обговорюються і вирішуються питання, пов'язані з неявкою учасників судочинства. При цьому неявка осіб, що у справі, відомості про повідомлення яких відсутні, є безумовною підставою для відкладення розгляду справи.
У разі неявки що у справі осіб, повідомлених у встановленому порядку про час і місце розгляду справи, суд повинен дослідити питання про причини неявки, маючи при цьому на увазі, що обов'язок повідомити про ці причини і представити докази їх поважності лежить на сторонах та інших особах, що у справі. Якщо суд визнає причини неявки поважними, він зобов'язаний відкласти розгляд справи. Судова практика в якості поважних причин неявки в засідання суду визнає хвороба, відрядження, аномальні погодні явища стихійного характеру і т.п.
2. Якщо суд має відомості про повідомлення що у справі осіб, які не з'явилися і не повідомили про причини неявки, або причини неявки визнані неповажними, він має право розглянути справу за їх відсутності. Дане правило можна застосувати і у випадках неявки сторін або будь-якої з них, однак у цьому випадку з урахуванням конкретних обставин справи слід прорахувати всі наслідки прийняття такого рішення, маючи при цьому на увазі і можливість використання передбачених законом альтернативних варіантів процесуальних дій суду.
Наприклад, при неявці кого-небудь з соистцов або співвідповідачів розгляд справи у звичайній процедурі без його відкладення може бути виправдано, а при неявці єдиного відповідача або всіх співвідповідачів у разі процесуального співучасті більш доцільним може виявитися розгляд справи в порядку заочного виробництва (див. ч. 7 коментаря до ст. 233 ЦПК). Слід враховувати також положення абз. 7 і 8 ст. 222 ЦПК, в яких говориться, що заява не може бути розглянуто у разі неявки в судове засідання по вторинному викликом обох сторін або одного позивача, не просили про розгляд справи в їх відсутність.
3. Сторони наділені правом звернутися з проханням до суду про розгляд справи в їх відсутність і напрямку їм копії рішення. На відміну від колишнього Кодексу (ст. 157) суд за наявності такого звернення не може визнати обов'язковою участь сторін у судовому засіданні, оскільки в змагальному процесі вони самі визначають обсяг особистої участі в захисті своїх прав.
Разом з тим на сторонах лежить обов'язок по доведенню тих обставин, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень (ч. 1 ст. 56 ЦПК). Розгляд справи за відсутності сторони може привести до винесення несприятливого для неї рішення, про що суддя зобов'язаний попередити сторони при підготовці справи (див. також коментар до ст. 12, 148, 150 ЦПК).
Правами сторони в процесі користуються треті особи та особи, що звернулися до суду на захист інтересів інших осіб (ст. 42, 43, 45, 46 ЦПК). Отже, вони також мають право звернутися до суду з проханням про розгляд справи в їх відсутність і висилці їм копії рішення.
Виключення з наведених правил передбачено для справ, що виникають з публічних правовідносин. При їх розгляді суд може визнати явку представника органу або посадової особи, дії чи рішення яких оскаржуються, обов'язковою (див. коментар до ст. 246 ЦПК).
4. Законним представникам, як і особам, бере участі у справі, повістка чи інший засіб повідомлення про час і місце судового засідання має бути вручена з таким розрахунком, щоб вони і їхні представники мали достатній термін для підготовки до справи і своєчасної явки в суд (ч. 3 ст. 113 ЦПК). Відповідно до ст. 52 ЦПК законні представники заміщають в процесі осіб, що у справі, і наслідки їх неявки в судове засідання такі ж, як для сторін та інших беруть участь у справі.
Справи організацій ведуть у суді їх органи (в ролі яких зазвичай виступають керівники) та їх представники (див. коментар до ст. 48 ЦПК). Отже, представляючи в процесі організацію, на адресу якої суд також зобов'язаний направити відповідне повідомлення, керівник наділяється всім комплексом процесуальних прав і обов'язків, яким володіє організація як сторона або інша особа, яка бере участь у справі.
Виходячи з положень ст. 113, 167 ЦПК сповіщення інших судових представників про час і місце судового засідання здійснюють самі що у справі особи, які перебувають з ними у відносинах представництва. Неявка такого представника не є підставою для відкладення розгляду справи, однак відповідно до ч. 6 ст. 167 ЦПК суд може відкласти розгляд справи за клопотанням особи, що у справі, у зв'язку з неявкою його представника з поважної причини. Зрозуміло, відкладення розгляду справи можливе і за клопотанням законного представника, який також може доручити ведення справи в суді іншій особі, обраній їм в якості представника (ч. 3 ст. 52 ЦПК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 167. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, їх представників "
 1. Стаття 45. Участь у справі прокурора
  1. У законодавство, що регламентує участь прокурора в судочинстві в цивільних справах, за останні роки внесені істотні зміни, які спрямовані на посилення змагальних і диспозитивних начал у цивільному процесі, забезпечення незалежності судової влади при здійсненні правосуддя. У новому ЦПК зроблено ще один крок у цьому напрямку. Зокрема, уточнені і
 2. Стаття 79. Призначення експертизи
  1. ЦПК дозволяє доручати проведення експертизи як державному судово-експертній установі, так і іншим особам незалежно від місця роботи останніх. Альтернатива вибору експерта, що володіє спеціальними знаннями, високої кваліфікації, краще заборон і обмежень. Однак не слід ототожнювати і змішувати порядок призначення експертизи, встановлений стосовно до дорученням на адресу
 3. Стаття 114. Зміст судових повісток та інших судових сповіщень
  1. Дотримання встановлених ч. 1 і 2 коментованої статті вимог до змісту судових повісток (у тому числі якими викликаються до суду свідки, експерти, спеціалісти і перекладачі) та інших сповіщень безпосередньо впливає на визначення того, чи було обличчя, використовується у справі, або інший учасник процесу належним чином повідомлений про судове засідання або скоєнні процесуальної дії.
 4. Стаття 150. Дії судді при підготовці справи до судового розгляду
  1. Передбачений в коментованій статті комплекс процесуальних підготовчих дій названий діями судді при підготовці справи до судового розгляду. Проте суддя не може при їх вчинення не взаємодіяти зі сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, їх представниками. У число учасників процесу у стадії підготовки справи можуть входити не тільки названі суб'єкти, але
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  Поняття усиновлення. Серед форм постійного влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, усиновлення (удочеріння) належить особливе місце * (399). Російське законодавство розглядає його в якості пріоритетної форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Усиновлення та удочеріння тягнуть одні й ті ж правові наслідки і підкоряються єдиним правилам, тому в
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 8. Глава 24 Формування нової системи права
  Основним джерелом права в період становлення абсолютної монархії залишалось Соборне Укладення 1649 р., чия правова сила неодноразово підтверджувалася указами . У першій чверті XVIII в. коло джерел суттєво змінився: він поповнився маніфестами, іменними указами, статутами, регламентами, установами, оголошеними указами (усними актами), затвердженими доповідями (резолюції монарха) і
 9. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  Протягом багатьох років в юридичній науці радянського періоду панувала думка, згідно з яким необхідним підставою цивільно - правової відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило,
 10. 7. Порядок укладення договору
  Цивільний кодекс не містить особливих вимог до порядку укладання договору доручення. Отже, договір повинен укладатися відповідно до загальних на зазначений рахунок нормами, які включені в гол. ГК 9 ("Угоди") і 28 ("Укладення договору"). Зокрема, це відноситься до виділення істотних умов договору. Ніяких спеціальних вказівок в гол. 49 ЦК немає, якщо не вважати що міститься
© 2014-2022  yport.inf.ua