Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність, 2000 - перейти до змісту підручника

Загальні питання вчення про конституції. Принципи, функції і основні риси конституцій

Авакьян С.А. Конституція Росії: природа, еволюція, сучасність. - М.: Російський Юридичний Видавничий Дім. 1997.
Байніязов Р.С. Конституція і сучасне правосвідомість. - Конституційне розвиток Росії: Межвуз. науч. СБ: Вип. 2. - Саратов: 1996.
Бомба І. Юридична функція конституції соціалістичної держави (за матеріалами СРСР і ПНР): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М.: 1987.
Єдина конституційна система Російської Федерації. - М.: Республіка. 1994.
Еллінек Г. Конституції, їх історія і значення в сучасному праві. - СПб.: 1906.
Єременко Ю.П. Норми радянських конституцій. - Саратов: 1968.
Иванищева Н.П. Основні риси конституцій зарубіжних соціалістичних країн. - Саратов: Изд-во Сарат. державної реєстрацiї. ун-та. 1973.
Иванищева Н.П. Сутність, зміст і форма конституцій соціалістичних держав / / Деякі філософські проблеми держави і права: Вип. 3. - Саратов: 1979.
Іллінський І.П. Конституції миру і соціалізму. - М.: 1967.
Кашкін С.Ю. Зміна цивілізацій і конституція: формування її глобального ідеалу / / Держава і право. - 1992. N 11.
Кирієнко В.В. Особливості програмних положень Радянської Конституції / / Вісник Ленінгр. ун-та: N 23. Економіка, філософія, право: Вип. 4. - Л.: 1979.
Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: БЕК. 1994.
Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: Фонд "Правова культура". 1996.
Конституційні ідеї Андрія Сахарова / Упоряд. Л.М.Баткін. - М.: Новела. 1990.
Конституція, закон, підзаконний акт. - М.: Юрид. літ. 1994.
Конституція Російської Федерації: Коментар. - М.: Юрид. літ. 1994.
Конституція Російської Федерації: Науково-практичний коментар / За ред. і з вступить. статтею Б.Н.Топорніна. - М.: Юристь. 1997.
Конституція СРСР: Політико-правовий коментар / За ред. Б.Н.Пономарева - М.: Политиздат. 1982.
Копейчиков В.В. Конституція розвиненого соціалізму: теоретичні основи, сутність, функції. - Київ: Вища школа. 1979.
Котляревський С.А. Юридичні передумови російських основних законів. - М.: 1912.
Лассаль Ф. Про сутність конституції. Мова, вимовлена в одному берлінському бюргерському окружному зборах в 1862 році. - СПб.: 1906. / / Конституційне право: Загальна частина. Учеб. посібник: Частина II. Хрестоматія: 2-е вид. / Авт. вступ. ст. і упоряд. Н.А.Богданова. - М.: 1996.
Ленін В.І. Як соціалісти-революціонери підводять підсумки революції і як революція підвела підсумки соціалістам-революціонерам / / І.. зібр. соч.: т. 17.
Лучин В.О., Мишкін А.В. Функції Радянської Конституції / / Конституційна система розвиненого соціалізму. - М.: 1980.
Лучин В.О. Конституція Росії: аналіз нормативного складу / / Конституційний лад Росії: Вип. III. - М.: 1996.
Матузов Н.І. Конституційні норми і общерегулятівние правовідносини / / Конституційне розвиток Росії: Межвуз. науч. СБ: Вип. 2. - Саратов: 1996.
Миронов О.О. Конституційне регулювання в розвиненому соціалістичному суспільстві. - Саратов: Изд-во Сарат. державної реєстрацiї. ун-та. 1982.
Михальова Н.А. Поняття і система принципів соціалістичної конституції / / Правознавство. - 1977. N 6.
Михальова Н.А. Поняття і система принципів соціалістичної конституції / / Актуальні проблеми державно-правової науки в розвиненому соціалістичному суспільстві: Праці ВЮЗІ: т. 48. - М.: 1977.
Михальова Н.А. Ленінське вчення про конституцію: методологічні аспекти / / Сік. держава і право. - 1977. N 10.
Михальова Н.А. Конституції зарубіжних соціалістичних країн. - М.: 1978.
Михальова Н.А. Соціалістична конституція (Проблеми теорії). - М.: Юрид. літ. 1981.
Михальова Н.А. Теоретичні проблеми соціалістичної Конституції (сутність, зміст, форма). Автореф. дис. докт. юрид. наук. - М.: 1984.
Михальова Н.А. Сутність і юридична природа конституцій соціалістичних країн (Порівняльно-правова характеристика): Учеб. посібник. - М.: ВЮЗИ. 1985.
Морозова Л.А. Конституційне регулювання в СРСР. - М.: Юрид. літ. 1985.
Загальні початку теорії соціалістичної конституції. - М.: Наука. 1986.
Пертцік В.А., Шмайлова Л.П. Реалізація конституційних норм / / Рад. держава і право. - 1979. N 5.
Румянцев О.Г. Функції Конституції в сьогоднішній і завтрашній Росії / / Конституційний вісник. - 1994. N 1.
Рянжін В.А. Співвідношення нормативних та програмних почав в Радянській Конституції / / Правознавство. - 1963. N 3.
Рянжін В.А. Конституція як особливий правовий акт Радянської держави / / Актуальні проблеми Радянської держави і права в період будівництва комунізму. - Л.: Вид-во Ленінгр. ун-та. 1967.
Рянжін В.А. Про сутність фактичної та юридичної конституції / / Актуальні теоретичні проблеми розвитку державного права і радянського будівництва. - М.: 1976.
Спасів Б. Конституція і народне представництво в Народній Республіці Болгарії. - М.: 1977.
Спекторский Є.В. Що таке конституція? - М.: 1917.
Сталін І.В. Про проект Конституції СРСР: Доповідь на Надзвичайному VIII З'їзді Рад Союзу РСР / / Сталін І.В. Питання ленінізму: 11-е вид. - М.: 1952.
Степанов І.М. Конституція СРСР: політика і право / / Рад. Держава і право. - 1982. N 10.
Степанов І.М. Конституція і політика. - М.: Наука. 1984.
Степанов І.М. Політичні закони соціалізму і Конституція (філософсько-правовий нарис) / / Рад. держава і право. - 1984. N 1.
Степанов І.М. Уроки і парадокси російського конституціоналізму. - М.: Манускрипт. 1996.
Теоретичні основи Радянської конституції. - М.: Наука. 1981.
Тиунова Л.Б. Право. Конституція. Правова держава: Автореф. дис. докт. юрид. наук. - СПб: 1992.
Тихомиров Ю.А. Проблеми теорії соціалістичної конституції / / Рад. держава і право. - 1978. N 2.
Топорнин Б.Н. Конституція СРСР 1977 року - Основний Закон загальнонародної держави / / Конституція СРСР: проблеми державознавства і радянського будівництва. - М.: 1980.
Топорнин Б.Н. Теоретичні питання розвитку радянської конституційної системи / / Конституційна система розвиненого соціалізму. - М.: 1980.
Фарбер І.Є. Юридичні властивості Радянської Конституції / / XXVI з'їзд КПРС і актуальні проблеми радянської юридичної науки і практики. - Саратов: Изд-во Сарат. державної реєстрацiї. ун-та. 1982.
Шеремет К.Ф. Програма КПРС і Радянська Конституція / / Сік. держава і право. - 1986. N 5.
Шмайлова Л.П. Значення програмних положень в соціалістичних конституціях / / Сб. Учений. праць Свердла. юрид. ін-ту. - 1975. Вип.36.
Шмайлова Л.П. Про поняття програмних положень соціалістичних конституцій / / Наукові праці Свердл. юрид. ін-ту. Вип. 43; Актуальні теоретичні проблеми політичної організації суспільства. - Свердловськ: 1975.
Шмайлова Л.П. Про правову природу програмних положень соціалістичних конституцій / / Правознавство. - 1975. N 3.
Ебзеев Б.С. Сутність радянської Конституції у світлі нового політичного мислення / / Рад. держава і право. - 1990. N 12.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальні питання вчення про конституції. Принципи, функції і основні риси конституцій "
 1. Додаток Бібліографія з питань Конституції
  загальні питання, окремі
 2. Контрольні запитання до розділу 2
  конституції. 2. Співвідношення конституції і конституціоналізму. 3. Основні риси конституцій зарубіжних країн. 4. Класифікація конституцій по різних підставах. 5. Поняття конституції юридичної й фактичної. 6. "Жива" Конституція. 7. Принципові відмінності і схожість писаної і неписаної конституцій. 8. Плюси і мінуси жорсткості конституцій. 9. Референдум як спосіб прийняття
 3. 1.4. Основні риси конституції
  конституції характеризують її зв'язок як політико-юридичного документа з суспільним розвитком, її витоки, специфіку впливу суспільних відносин на характер конституції і впливу конституції на суспільні відносини, роль конституції в реальних процесах життя країни. Основними рисами Конституції РФ можна назвати основоположний характер, народність, реальність, стабільність.
 4. 1.2. Функції конституції
  конституцій. При цьому слід враховувати, що функції конституції - різні прояви її призначення. Вони відображають роль основного закону в політиці, житті суспільства та громадян, здійсненні завдань держави. Будь конституції - незалежно від соціальної системи - властиві такі функції: установча, організаторська, зовнішньополітична, ідеологічна,
 5. Глава Основи вчення про конституцію
  вчення про
 6. 1.5. Юридичні властивості конституції
  загальні положення теми з Конституцією
 7. Контрольні питання до розділу 13
  питань оподаткування. 4. Вимоги, що пред'являються конституціями до бюджету. 5. Особливості конституційно-правового статусу центральних банків. 6. Критерії незалежності центральних банків. 7. Механізми економічної інтеграції у федеративних
 8. 1.2.4. Ідеологічна функція
  питання) і націлена на те, щоб на її основі форміроовалісь відповідні погляди кожного члена
 9. 1.2.3. Зовнішньополітична функція
  конституції полягає в тому, що основний закон звернений не тільки до внутрішнього життя країни, він одночасно є фундаментом зовнішньополітичної діяльності держави. Це може бути виражене включенням до конституції спеціальних глав про зовнішню політику й оборону (так робили, наприклад, Конституція СРСР 1977 р., Конституція РРФСР 1978 р.). Але в принципі наявність таких глав зовсім не обов'язково
 10. С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність, 2000

 11. 1.2.5. Юридична функція
  загальні ідеї та окремі положення конституції. Сказане повною мірою відноситься до діючої Конституції РФ. Вона є "заголовним" документом створюваної в Росії правової системи, для деталізації Конституції потрібні близько 600 нормативних актів, частково прийнятих, але у своїй більшості все-таки поки підготовлюваних. Досить актуальна і завдання забезпечення прямої дії Конституції:
 12. Глава V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  загальні норми відсутні. Саме цим і пояснюється включення до Закону даної глави. В даний час необхідність в ній
 13. Контрольні питання до розділу 15
  конституції. 2. Основи конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних державах. 7. Інститут президентської влади. 8.
 14. 6. Конституції та питання міжнародного права
  конституцій стало розширення блоку конституційних норм, які відображають розвиток інтеграційних процесів. В окремі конституції включені положення про можливість передачі частини суверенних прав держави міжнародним наднаціональним організаціям. Практично всі конституції визнають обов'язковий характер загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та необхідність приведення
 15. 4.1. Проблеми дії (реалізації) Конституції
  Вельми актуальне значення в нашій державі має проблема забезпечення дії Конституції. На жаль, в суспільстві поширена думка про Конституцію РФ як про своєрідну декларації. Реальне дію Конституції пов'язують не з нею самою, а з втіленням положень Конституції у відповідних актах, розвивають її
 16. Конституція Російської Федерації і міжнародне право
  питання міжнародного права у зв'язку з Конституцією РФ / / Держава і право. - 1998. N 3. Тихомиров Ю.А. Міжнародне і внутрішнє право: динаміка співвідношення / / Правознавство. - 1995. N
 17. 1.2.2. Організаторська функція
  конституції полягає в тому, що вона не тільки оформляє досягнуте і ставить нові завдання перед суспільством і державою, а й стимулює політичну активність, націлює державні органи і громадські об'єднання, усіх громадян на діяльність у дусі нового основного закону. Інакше кажучи, після прийняття конституції не повинне бути такого положення, що про неї відразу забули, а люди
 18. Контрольні питання
  конституціоналізму БССР в передвоєнний період. Загальна характеристика Конституцій 1927 і 1937
 19. Конституція та інші правові акти
  питання співвідношення конституції і закону / / Конституційна система розвиненого соціалізму. - М.: 1Шульженко Ю.Л. Самоохорони Конституції Російської Федерації. - К.: Ін-т державної реєстрацiї. і права РАН.
 20. 5.2. Інформаційно-правові норми Конституції Російської Федерації
  конституційних законів, умови їх застосування та дії, по суті встановлює регламент «виробництва і розповсюдження таких актів (ч. 3 ст. 90, ст. 102, 103, 104 , 105, 106, ч. 2 ст. 108, ст. 114,
© 2014-2022  yport.inf.ua