Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1, 1996 - перейти до змісту підручника

Глава 12. Основні риси афінського права

Афінське право являло собою найбільш розвинену в Стародавній Греції систему права, що зробила помітний вплив на правові системи інших полісів, особливо входили до складу Афінського морського союзу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 12. Основні риси афінського права "
 1. Афінське держава в V-IV ст. до н.е.
  У першу половину V ст. до н.е. Афіни перетворюються на одне з провідних держав грецького світу. Цьому сприяли перемога грецьких держав в греко-перських війнах, інтенсивний економічний розвиток Афін і зміцнення в них демократичного ладу. Утворений в ході греко-перських воєн союз грецьких держав був спочатку очолений Спартою. До 70-м рокам, коли військові дії
 2. Занепад афінської демократії.
  Формальне рівноправність афінських громадян поєднувалося з їх імухцественним нерівністю, яке різко зросло до кінця V ст. до н.е. Поряд з процвітанням невеликої групи великих (за масштабами Афін) землевласників і торгово-ремісничих багатіїв значно погіршилося становище основної маси громадян - дрібних землеробів, ремісників і люмпенів. Виросли суперечності і між афінянами і
 3. ГЛАВА 32. ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЯПОНІЇ
  ГЛАВА 32. ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ
 4. ГЛАВА 31. ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА СЕРЕДНЬОВІЧНОГО КИТАЮ
  ГЛАВА 31. ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА СЕРЕДНЬОВІЧНОГО
 5. ГЛАВА 33. ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ІНДІЇ
  ГЛАВА 33. ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ
 6. Контрольні питання
  : 1. Назвати основні інститути цивільного права феодальної Білорусі 2. Назвати основні інститути кримінального права Білорусі періоду феодалізму 3. Визначити суттєва відмінність таких понять як система права і галузь права 4. Перерахувати основні риси спадкового
 7. Суд.
  Вищим судовим органом Афін, як зазначалося, була геліея. Деякі судові функції зберіг ареопаг. Під головуванням архонта-базилевса він розглядав справи про умисне вбивство. За дорученням народного зборів ареопаг міг проводити розслідування справ про державні злочини. Справи про ненавмисних вбивствах розглядалися судом ефетов. Розбій, крадіжка та інші майнові
 8. ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
  Цивільне право як певна система правових норм регулює найбільш важливі суспільні відносини, що зачіпають інтереси всіх без винятку людей, що проживають на території Російської Федерації, інтереси суспільства і держави. Основу даних відносин складають відносини, що виникають у сфері виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних і духовних благ. З переходом
 9. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення страхування як економічної та правової ка тегории. 2. Які відносини у галузі страхування регулюються нормами фінансового і цивільного права? 3. Назвіть характерні риси страхування. 4. Які основні функції страхування? 5. У яких формах здійснюється страхування? 6. Що є об'єктом страхування? 7. Перерахуйте види страхування. 8.
 10. 14.1. Поняття, основні риси та види методів державного управління
  Методи державного управління способи, прийоми впливу суб'єкта управління на об'єкт управління в рамках управлінських відносин, які використовуються для досягнення цілей і завдань управління, реалізації функцій управління. Основні риси методів державного управління: 1) реалізуються в процесі управлінської діяльності; 2) органічно пов'язані з цільовим призначенням
 11. Контрольні питання по темі
  /. Які основні риси договору підряду та господарська сфера його примі нения? 2. Чим відрізняється договір підряду від договору особистого найму u договору купівлі-продажу майбутньої речі? 3. Які основні правила виконання підрядником роботи? 4. Які основні обов'язки замовника за договором? 5. Яка відповідальність підрядника за виконання своїх зобов'язань? 6. Які підстави
 12. Контрольні питання до розділу 9
  1. Статус глави держави. 2. Основні функції і повноваження глави держави. 3. Взаємовідносини глави держави із законодавчою і виконавчою владою. 4. Як обираються Президенти США, Франції, Індії? 5. Види права вето. 6. Інститут контрасігнатури. 7. Характерні риси та особливості статусу монарха. 8. Способи
 13. Контрольні питання
  : 1. Визначити поняття та основні ознаки етносу. 2. Що вивчають такі науки як етнографія, Етногеографія, етнолінгвістики, антропологія та ін 3. Назвати характерні риси етнічної території. 4. Які народи брали участь у формуванні білоруського етносу? 5. Нава концепції походження білоруського
 14. 19.5. Адміністративно-нормотворчий процес: поняття та риси
  Адміністративно-нормотворчий процес сукупність адміністративно-процесуальних норм і заснована на них діяльність органів виконавчої влади та їх посадових осіб щодо створення підзаконних нормативних правових актів з метою створення правової бази для реалізації законів. Спільні риси адміністративно-нормотворчого процесу: - є складовим елементом (частиною)
© 2014-2022  yport.inf.ua