Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 3. Особливості проведення окремих слідчих дій по справах про хабарництво

Допит. При розслідуванні хабарництва допитуються заявники, підозрювані, свідки. У різних слідчих ситуаціях заявник буде мати різний процесуальний статус: свідка, якщо йому стало відомо про вчинений злочин або злочин; потерпілого, якщо у нього вимагають хабар під загрозою порушення його законних інтересів. Важливою особливістю розслідування цих справ є те, що часто свідками виступають громадяни, які перебувають в хороших відносинах з злочинцем і тому зацікавлені в результаті справи. Вони можуть приховувати правду. Не виключено і те, що у них неприязні стосунки з посадовою особою і вони обумовлюють його. Тому до допиту кожного свідка необхідно ретельно готуватися.
Перед викликом на допит важливо вивчити особистість свідка. Для цього можна використовувати допомогу оперативних працівників. При плануванні допитів потрібно визначити їх черговість, форму виклику, місце допиту і тактичні прийоми. Необхідно вжити заходів, щоб не допустити впливу злочинців на свідків.
У ході допиту підлягають встановленню наступні обставини: 1) чи мав місце факт дачі-одержання хабара; 2) який предмет хабара (які предмети, речі, цінності були передані взяткополучателю, їх індивідуальні особливості), зможе Чи заявник впізнати предмет хабара та осіб, що беруть участь у злочині; 3) час, місце спосіб передачі хабара; 4) за виконання яких дій (бездіяльності) була дано хабар або її вимагають передати; 6) чи були виконані ці дії.
У ситуації вимагання хабара важливо не тільки отримати і перевірити інформацію - необхідно прийняти рішення про можливість проведення тактичної операції "затримання на місці злочину". Тому на допиті слід з'ясувати психічний стан заявника, його готовність брати участь в операції.
Допит підозрюваного вимагає ретельної підготовки, яка складається з вивчення його особистості, з'ясування його взаємин з товаришами по службі, виявлення покровителів і знайомих, вивчення його минулої діяльності, продумування черговості пред'явлення доказів, використання інформації, отриманої від заявника, посередника. У допиті важливо використовувати спеціальні знання в галузі професійної діяльності посадової особи. Цього можна досягти шляхом вивчення нормативних актів, посадових інструкцій, з'ясування специфіки роботи взяткополучателя.
Слідчий огляд. При розслідуванні кримінальних справ даної категорії проводяться різні огляди: огляд місця події, документів, предмета хабара, фонограми та ін Для точної фіксації обстановки, при якій відбувалася передача хабара, з метою виявлення слідів злочину і предметів - речових доказів необхідно провести огляд місця події з дотриманням розроблених криміналістикою рекомендацією і тактичних прийомів.
Особливу увагу слід приділити огляду документів. Важливим доказом у справах про хабарництво є такі документи: положення, накази, інструкції, статути та інші акти, що регулюють порядок діяльності та повноваження посадових осіб, а також усі документи, в яких відображаються виконані посадовою особою дії (бездіяльність) на користь хабародавця. При виявленні документів їх ретельно оглядають, а при необхідності консультуються з фахівцями (співробітниками податкової інспекції, аудиторами).
Оглядом документів можна встановити: порядок оформлення тієї чи іншої операції; законність виконання посадовою особою службового дії чи утримання від нього в інтересах хабародавця; правильність і черговість проходження документа по канцелярії, відділам, інстанціям (для цього важливо звертати увагу на дати, реєстраційні номери, штампи, візи та інші відмітки посадових осіб). З метою виявлення підроблених документів при огляді варто звертати увагу на дотримання встановленої форми, наявність усіх реквізитів, зміст документа, ознаки, які можуть свідчити про можливі підробки. Для виявлення підробки треба зіставити цей документ з іншими документами, що відображають аналогічні факти, порівняти почерки виконавців, шрифти, якими виконані документи, відбитки печаток, штампів.
Якщо порівнюються документи, які повинні виконуватися власноруч, наприклад заяву, автобіографія, екзаменаційна робота, слід звернути увагу, одним чи почерком вони виконані, чи немає яких виправлень, особливих відміток, за якими одержувач хабара дізнається документ. При можливості необхідно вилучити і оглянути чорнові варіанти документів. При огляді сумнівних документів застосовуються засоби криміналістичної техніки (лупа, мікроскоп, ультрафіолетові освітлювачі, інфрачервоні перетворювачі).
Огляд предмета хабара проводиться або до проведення тактичної операції "затримання на місці злочину", з чіткою фіксацією в протоколі хімічних речовин, яким він оброблений, або після виявлення у підозрюваного предмета хабара.
Обшук. Метою обшуків за місцем роботи, проживання підозрюваних є виявлення предметів хабара, записників, чеків, листів, фотографій, які підтверджують факти знайомства підозрюваного і посередника, а також вказують на дії, за які отримано хабар. При використанні в процесі розслідування хабарництва інформації, отриманої органами дізнання негласним шляхом, слідчий зобов'язаний вжити заходів, що виключають можливість розголошення її джерела. Він не повинен обмежуватися обшуком лише того місця, де згідно оперативно-розшуковим даними хабарник обладнав схованку для зберігання грошей або цінностей, щоб не видати свою обізнаність.
Основними тактичними вимогами проведення обшуку у справах про хабарництво є: ретельна підготовка і розстановка сил, раптовість, одночасність проведення у всіх учасників злочину, застосування технічних засобів для виявлення схованок, правильний підбір понятих. При підготовці до обшуку слід дізнатися, чи не можуть предмети хабара зберігатися у родичів, знайомих. По закінченні обшуку необхідно накласти арешт на майно хабарників.
Контроль і запис переговорів. При розслідуванні злочинів про хабарництво слідчий може доручати відповідним органам проведення контролю і запису переговорів. Недоліком даної слідчої дії є відсутність у слідчого права безпосередньо бути присутніми при контролі і запису переговорів. При передачі хабара слідчому необхідно особисто прослухати розмову, що відбулася, щоб швидко відреагувати на ситуацію шляхом прийняття відповідного процесуального рішення.
Слідчий експеримент. Проведення цієї слідчої дії дозволяє перевірити можливість: побачити факт передачі хабара з певного місця і за певних умов, почути розмову про передачу хабара, розмістити певну кількість предметів, у тому числі пачок грошей, у портфелі, кейсі. Слідчий експеримент може допомогти з'ясувати питання про те, чи їздив хабародавець додому за грошима на вимогу посадової особи, чи мав їх на цей час або вже прийшов до нього грошима.
Судові експертизи. У справах про хабарництво проводяться різні експертизи - судово-бухгалтерська, дактилоскопічна, судово-почеркознавча та ін Особливо слід виділити судово-бухгалтерську і судово-економічну експертизи, які дають можливість встановити розмір шкоди, заподіяної злочином, обгрунтованість списань товарно-матеріальних цінностей, відповідність господарських операцій правилами бухгалтерського обліку, обгрунтованість з економічної точки зору прийнятих рішень щодо укладання договорів, передачі коштів з фондів.
Призначаються також товарознавчі експертизи, що дозволяють встановити вартість предмета хабара, місце його виготовлення. З криміналістичних експертиз найбільш часто зустрічаються: почеркознавча, фізико-хімічна, технічна експертиза документів, трасологічна, ототожнення цілого вроздріб, експертиза фотознімків, фонограм.
Об'єктами почеркознавчої експертизи можуть бути вилучені у підозрюваних документи, листи, записники, щоденники, написи, що збереглися на предметах хабара. Експертним дослідженням почерку можна вирішити питання про виконавця тексту, підпису. При наявності експертизи почерку особлива увага повинна бути приділена отриманню зразків для порівняльного дослідження.
Технічне дослідження документів здійснюється у випадках, коли необхідно відновити знищені записи, вирішити питання про спосіб і давності виготовлення документа, про внесені після його виготовлення змінах, використаних для цього речовинах, барвниках. Дактилоскопічна експертиза призначається для виявлення і дослідження слідів пальців рук на документах і предметах, до яких доторкалися хабародавець, посередник, взяткополучатель. Фізико-хімічним дослідженням можуть бути виявлені мікрочастинки речовини, перенесені з предмета хабара на одяг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Особливості проведення окремих слідчих дій у справах про хабарництво "
 1. Тактика слідчих дій
  проведення слідчих дій з метою пошуку, отримання, дослідження та фіксації доказової
 2. Слідча ситуація
  окремих слідчих
 3. § 3. Особливості виробництва окремих слідчих дій
  окремих слідчих
 4. Слідчий огляд
  слідча дія, засноване на безпосередньому сприйнятті та аналізі різних матеріальних об'єктів з метою виявлення, дослідження та фіксації слідів злочину та інших речових доказів, значущих для розслідуваної кримінальної
 5. Слідчий експеримент
  слідча дія, що полягає в дослідному встановленні можливості або неможливості сприйняття особою яких- або фактів, вчинення ним певних дій, існування явищ і т.п. в умовах, максимально схожих з тими, при яких було скоєно злочин, з метою з'ясування обставин розслідуваної злочинного діяння, перевірки наявних доказів у справі і заснованих на них
 6. О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник, 2003
  окремих слідчих дій. Книга призначається для наукових співробітників, викладачів, студентів та працівників органів кримінальної
 7. § 3. Тактика виробництва окремих слідчих дій
  окремих слідчих
 8. Глава 29. Основи методики розслідування хабарництва
  хабарництва
 9. Суд.
  Слідчому судді по кримінальних справах, який за своїм чиновницькому рангу прирівнювався до повітовому начальнику. Справи, пов'язані з тяжкими злочинами - вбивством, великим розкраданням, хабарництвом, надходили в область або провінцію, де діяли особливі судово-урядові органи: "управа адміністративних справ", що здійснювала контроль за правильним виконанням адміністративних справ;
 10. 19.2.2.2. Причинно-наслідковий зв'язок
  наслідковий зв'язок означає, що наступ негативних наслідків викликане діями злочинця. Ці наслідки мають визначатися тим, що раніше зробило обличчя. Причому для притягнення до кримінальної відповідальності необхідно довести не передбачувану (нехай навіть вельми ймовірну), а безперечний зв'язок наслідки з тими вчинками, які інкримінуються
© 2014-2022  yport.inf.ua