Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і види обліків, містять криміналістично значиму інформацію

Розслідування злочинів часто вимагає швидкого отримання відомостей про об'єкти, що потрапляють в сферу кримінального судочинства. Чим більше інформації, що дозволяє індивідуалізувати цей об'єкт, опиниться в розпорядженні слідчого, тим успішніше буде просуватися розслідування. Для отримання такої інформації і служать інформаційно-пошукові системи, що утворюють у своїй сукупності сучасну криміналістичну реєстрацію.
Початок організації системи криміналістичної реєстрації в тому вигляді, в якому вона в основному збереглася і понині, було покладено в 1918 р. з введенням правил, що регламентують порядок фотографування і дактилоскопування осіб, що представляють оперативний інтерес. У 1919 р. було створено Центральне реєстраційно-дактилоскопічних бюро, з 1922 р. на всій території РРФСР впроваджується єдина централізована система дактилоскопічної реєстрації, обов'язкового фотографування і прізвищами обліку злочинців, з 1924 р. (вже в масштабах СРСР) - централізована реєстрація невпізнаних трупів і безвісти зниклих осіб та дещо пізніше - інші види реєстрації.
Криміналістична реєстрація сьогодні - це галузь криміналістичної техніки, що вивчає ознаки об'єктів і розробляє систему наукових положень і технічних засобів для обліку, накопичення та організованого використання інформації про об'єкти, що потрапляють в сферу судочинства, з метою розслідування та попередження злочинів.
Сутність криміналістичної реєстрації полягає у визначенні: а) об'єктів, які треба ставити на облік, б) найбільш істотних ознак і системи опису об'єктів, поставлених на облік; в) способів збору, розміщення та видачі відповідної інформації правоохоронним органам. Поряд з цим проводиться аналітична робота з вивчення динаміки і причин злочинності, особи злочинців та дієвості заходів по боротьбі зі злочинністю.
В даний час обліки, що містять криміналістично значиму інформацію, можуть бути класифіковані на види за наступними найбільш істотних підставах:
- за функціональною ознакою (призначенням) - на оперативно- довідкові, розшукові та криміналістичні обліки (на окремий вид обліку виділений централізований облік правопорушень і злочинів, скоєних на території Російської Федерації іноземними громадянами та особами без громадянства, а також щодо них);
- по об'єктового ознакою (об'єктами обліку) - на обліки фізичних та юридичних осіб, злочинів (правопорушень) і предметів (слідів);
- за ступенем централізації - на федеральні, регіональні і місцеві обліки;
- за способом фіксації інформації, використовуваному в реєстраційних масивах, - на описовий, дактилоскопічний, фотографічний, колекційний, на магнітних носіях, інших носіях для ЕОМ і змішані обліки;
- за формою ведення обліків - картотеки (фотокартотекі), журнали (фотоальбоми), відеотеки, фонотеки, колекції, автоматизовані банки даних (АБД) на основі ЕОМ і змішані форми.
Оперативно-довідкові обліки - це обліки з великим обсягом масивів при відносно короткому (довідковому) описі що враховуються. Оперативно-довідкові обліки призначені для попередження, розкриття і розслідування злочинів; попередження та виявлення адміністративних правопорушень; підтвердження наявності (або відсутності) відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, судимості, реабілітації, час і місце відбування покарання, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; встановлення особи людини по непізнаних трупах та осіб, що приховують анкетні дані; встановлення особи громадян, нездатних за станом здоров'я або віком повідомити свої дані.
Розшукові обліки містять набагато більше відомостей про об'єкт обліку, виконуючи поряд з оперативно-довідкової функцію порівняння не тільки настановних даних, але і східних зовнішніх описів.
Криміналістичні обліки призначені для діагностичних та ідентифікаційних цілей за індивідуальними прикметами та іншими ознаками об'єктів, коли установчі дані невідомі або ховаються.
Кожен правоохоронний орган, у складі якого є слідчі підрозділи або підрозділу дізнання, оперативно-розшукові та експертно-криміналістичні служби, формує та веде свої криміналістичні обліки. Але оскільки ці підрозділи досить нечисленні, підслідність їх також включає, як правило, кілька складів злочинів, то за місцем зосередження обліки можуть бути поділені на: 1) обліки, здійснювані Головним інформаційно-аналітичним центром МВС Росії (ДІАЦ МВС Росії) та його підрозділами на місцях; 2) обліки, здійснювані Експертно-криміналістичним центром МВС Росії (ЕКЦ МВС Росії) та його підрозділами на місцях. У формуванні цих обліків беруть участь слідчі Слідчого комітету при Генеральній прокуратурі Російської Федерації, слідчі органів внутрішніх справ, оперативно-розшукові та експертно-криміналістичні служби МВС Росії і деякі інші відомства.
Федеральні обліки ведуться в масштабі Російської Федерації, регіональні обліки - в суб'єктах Федерації або на території декількох суб'єктів Федерації. На рівні міст і районів ведуться місцеві обліки. Дана класифікація досить умовна, оскільки формування інформації йде з низових, як правило, районних підрозділів правоохоронних органів, де накопичується до 70% всієї інформації, що циркулює в органах внутрішніх справ та інших правоохоронних органах. Складання облікових документів для формування банків даних здійснюється слідчими (дізнавачами), працівниками оперативних та експертно-криміналістичних підрозділів, у провадженні яких перебувають відповідні справи або матеріали. Тому коли йдеться про федеральних або регіональних обліках, то мова йде в основному про їх верхніх рівнях.
Централізовані обліки ДІАЦ МВС Росії є міждержавним інформаційним банком для держав ближнього зарубіжжя. Угоду про це укладено Міністерствами внутрішніх справ цих держав 3 серпня 1992
Крім того, з 1990 р. Росія має доступ до обліками Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол). Інтерпол ставить на облік тільки ту інформацію, яка зачіпає інтереси двох і більше держав. На облік ставляться особи, організації, події, предмети і документи, пов'язані із злочинами міжнародного характеру. Банк інформації формується на основі запитів міжнародного характеру.
Основною формою ведення обліків є картотека, що складається з ідентифікаційних або інформаційних карт встановленої форми, яка визначається МВС Росії. Збір, обробка та зберігання інформації проводяться за допомогою універсальних автоматизованих банків даних (АБД) і спеціалізованих інформаційно-пошукових систем (ІПС), у тому числі автоматизованих (АІПС, АІС). Автоматизоване ведення картотек не допускається без забезпечення спеціальними засобами архівування, контролю та захисту від несанкціонованого доступу до облікових даних.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і види обліків, містять криміналістично значиму інформацію "
 1. Криміналістична техніка
  Криміналістична техніка - сукупність теоретичних положень та рекомендацій для розробки і застосування технічних засобів з метою виявлення , фіксації, вилучення, дослідження, накопичення та переробки криміналістично значимої інформації про розслідуваних злочинах, а також технічних засобів і способів попередження злочинних
 2. Криміналістична характеристика
  Криміналістична характеристика - система відомостей (інформації) про криміналістично значущих ознаках злочинів даного виду (групи), що відображає закономірні зв'язки між ними, що сприяє діагностиці слідчих ситуацій, визначення напрямів розслідування, висунення та перевірку слідчих версій для вирішення конкретних завдань
 3. Криміналістична тактика
  Криміналістична тактика - розділ науки криміналістики, в рамках якого вивчаються закономірності взаємодії слідчого з учасниками процесу і його звернення з матеріальними об'єктами в типових ситуаціях провадження попереднього розслідування або судового слідства в цілому та окремих слідчих дій: зокрема, на базі чого формуються системи прийомів і рекомендацій з
 4. Криміналістичне оружиеведение
  Криміналістичне оружиеведение - галузь криміналістичної техніки, що вивчає історію зародження і розвитку, основні принципи дії та конструктивні рішення різних видів зброї, специфіку взаємодії з навколишнім середовищем, що протікають при цьому процесів відображення, а також розробляє методи і засоби криміналістичного дослідження цих об'єктів в цілях отримання
 5. Криміналістична фоноскопія
  Криміналістична фоноскопія - галузь криміналістичної техніки, що вивчає закономірності формування звукової інформації, її відображення за допомогою технічних засобів, що розробляє на цій основі ефективні прийоми і методи її використання в цілях ідентифікації та діагностики джерела звуків, а також засобів фіксації звукових сигналів, записаних на плівку, дискету або інший
 6. Криміналістична реєстрація
  Криміналістична реєстрація - галузь криміналістичної техніки, що вивчає ознаки об'єктів і розробляє систему наукових положень і технічних засобів для обліку, накопичення та організованого використання інформації про об'єкти, що потрапляють в сферу судочинства, з метою розслідування та попередження
 7. Криміналістична фотографія
  Криміналістична фотографія - галузь криміналістичної техніки, що представляє собою сукупність наукових положень і розроблених на їх основі фотографічних методів і засобів, використовуваних для зйомки і дослідження криміналістичних об'єктів, в систему якої входять оперативна і дослідницька фотографія, що розрізняються за сферами
 8. Тактична операція
  Тактична операція - процес використання з метою вирішення стратегічних завдань сукупності тактичних прийомів, слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів, об'єднаних єдиним задумом (планом) і керівництвом. Тактична рекомендація - науково обгрунтований, апробований практикою рада, що стосується оптимального вибору та застосування в типових ситуаціях розслідування
 9. Криміналістика
  Криміналістика - наука про закономірності механізму злочину, виникнення інформації про нього і його учасників, закономірності збирання, дослідження і використання цієї криміналістично значимої інформації і заснованих на пізнанні даних закономірностей засобах, прийоми і методи розслідування та попередження
 10. Криміналістична одорология
  Криміналістична одорология - галузь криміналістичної техніки, присвячена роботі з запаховими слідами, яка спирається на положення одорологии - вчення про природу і механізм утворення запахів, про способи їх розпізнавання і
 11. Криміналістична версія
  Криміналістична версія - це науково і фактично обгрунтоване припущення слідчого (або іншого уповноваженої на те суб'єкта) про сутність або окремих обставин досліджуваної події, що вимагає
 12. Криміналістична діагностика
  Криміналістична діагностика - процес пізнання змін, що відбулися в результаті злочинного посягання, а також їх причин та умов на основі вивчення складу, структури, властивостей і стану
© 2014-2020  yport.inf.ua