Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

1. ПРЕДМЕТ НАУКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Наука конституційного права вивчає конституційно-правові норми, принципи та інститути, а також суспільні відносини, які регулюються або можуть або повинні регулюватися ними. Вивчає наука також практику реалізації конституційно-правових норм та інститутів, прагнучи осягнути закономірності їх розвитку і дати обгрунтовані рекомендації законодавцю і правопріменітелю щодо вдосконалення і застосування відповідних правоположеній, а. окремим особам - рекомендації щодо їх використання. З цією метою вивчаються також теорії і погляди, що розробляються дослідниками конституційного права, умови, що впливають на їх еволюцію, тобто наука вивчає і сама себе.
Наука зарубіжного конституційного права є частина загальної науки конституційного права відповідної країни, звернена до вивчення досвіду інших країн з метою як виявити загальні тенденції та закономірності розвитку конституційного права в сучасному світі, так і відповідним чином використовувати вдалі конституційно -правові рішення, знайдені в цих країнах, або уникнути допущених там помилок.
Методологічний інструментарій, що знаходиться в розпорядженні дослідників-конституціоналістів, досить значний. Звичайно, як і в інших юридичних науках, в конституційному правознавстві застосовується метод формально-логічного аналізу, необхідний для з'ясування змісту досліджуваного нормативного матеріалу. Цьому сприяє і історичний підхід, що передбачає виявлення історичних обставин, що зумовили досліджувані конституційно-правові явища. Встановлення соціальної ефективності конституційно-правових рішень немислимо без грунтовних соціологічних досліджень, вивчення судової практики, статистики тощо Адекватна постановка дослідницьких завдань і вибір шляху їх вирішення вимагають застосування системного аналізу та системного підходу.
Особливе значення в даній науці має порівняльний (компаративний) метод дослідження. Зрозуміло, що конституційно-правове регулювання суспільних відносин - такий об'єкт вивчення, стосовно до якого сфера можливого використання експерименту надзвичайно вузька. Інші ж країни цілком можуть розглядатися як лабораторії досвіду, і порівняння досвіду різних країн при вирішенні подібних проблем істотно полегшує вибір оптимального варіанту. Фахівці з порівняльного методу називаються компаративістами.
Досліднику конституційного права взагалі і зарубіжного особливо необхідно мати у своєму арсеналі досягнення суміжних наук, притому не тільки юридичних. Перш за все це відноситься до політології як блоку теоретичних і прикладних наук про політику, а також до соціальної психології. Без цього не можна зрозуміти, чому трапляється, що однаково звучать норми конституційного права в різних країнах сприймаються і реалізуються зовсім по-різному.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. ПРЕДМЕТ НАУКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА "
 1. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  предмету і методу від інших галузей права? 3. Як будується система конституційного права? 4. Які характер і особливості конституційно-правових відносин? 5. У чому специфіка джерел конституційного права? 6. Чим обумовлена і в чому проявляється провідна роль конституційного права в правовій системі? 7. Які основні тенденції в розвитку конституційного права і в чому вони проявляються? 8.
 2. 3.2. Адміністративне право: поняття та предмет
  предметі його регулювання. Предмет науки «адміністративне право» - найбільш загальні закономірності розвитку і функціонування державного управління, стан і перспективи розвитку адміністративно-правового законодавства. Елементи предмета науки «адміністративне право»: 1) адміністративне право як галузь права (адміністративно-правове законодавство), 2)
 3. Тема 1. Поняття бюджетного права
  науки бюджетного права. Джерела науки бюджетного права. Історичні аспекти науки бюджетного права. Представники науки бюджетного права. Сучасний стан науки бюджетного
 4. 3.1. Система наук і місце в ній адміністративного права
  науки, у свою чергу, діляться: - на історико-теоретичні: історія держави і права, історія політичних і правових вчень, теорія права і держави; - галузеві: конституційне право, адміністративне право, кримінальне право, цивільне право, трудове право, сімейне право, земельне право та ін; - прикладні: криміналістика, кримінологія, судова бухгалтерія, судова
 5. § 5. Співвідношення теорії держави і права з іншими науками
  науки в цілому, умовно можна поділити на три великі групи: 1) технічні (наприклад, механіка), 2) природні (наприклад, фізіологія), 3) гуманітарні (або, як їх ще називають, громадські, наприклад, економіка). Різкої межі між науками немає, деякі дисципліни займають проміжне положення (наприклад, кібернетика). Гуманітарні науки вивчають суспільство, людину, соціальні
 6. Контрольні запитання до розділу 1
  конституційне право ". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 7. Стаття 1060. Використання творів науки, літератури і мистецтва, удостоєних нагороди
  предмет публічного конкурсу становить створення твору науки, літератури чи мистецтва і умовами конкурсу не передбачено інше, особа, що оголосило публічний конкурс, набуває переважне право на укладення з автором твору, удостоєного обумовленої нагороди, договору про використання твору з виплатою йому за це відповідного
 8. 6. Зобов'язання з договору про використання твору науки, літератури і мистецтва, удостоєного нагороди на публічному конкурсі
  предметом такого конкурсу було створення твору науки , літератури чи мистецтва і умовами конкурсу не було передбачено інше, організатор конкурсу набуває переважне право на укладення з автором твору, удостоєного обумовленої нагороди, договору про використання твору з виплатою йому за це відповідної винагороди (ст. 1060 ЦК). Це правило є
 9. Контрольні запитання до розділу 8
  конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 10. Список літератури
  предмет, функції, проблеми філософії права). М., 2000. 9. Козлов В.А. Проблеми предмета та методології загальної теорії права. Л., 1989. 10. Кохановський В.П. Філософія і методологія науки. М., 1999. 11. Кузнєцов Е.В. Філософія права в Росії. М., 1989. 12. Кульчар К. Основи соціології права. М., 1981. 13. Лапаєва В.В. Конкретно-соціологічні дослідження в праві. М., 1987. 14. Лівшиць
 11. Об'єкт науки криміналістики
  науки криміналістики - злочинна діяльність і діяльність з розкриття , розслідування та попередження злочинів у всьому різноманітті складових їх процесів, відносин, властивостей і
 12. Конституційне регулювання
  конституційного регулювання / / Журнал російського права. - 1997. N 2. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: БЕК. 1994. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: Фонд "Правова культура". 1996. Кузнєцов І.М. Про способи конституційного регулювання суспільних відносин в соціалістичних країнах / / Праці ВНДІ радянського законодавства: т. 6. - М.: 1976. Ломовский
© 2014-2022  yport.inf.ua