Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1, 1996 - перейти до змісту підручника

Сімейне та спадкове право.

Шлюб і сім'я у Франції регулювалися в основному канонічним правом. У XVI-XVII ст. королівська влада, намагаючись посилити державний вплив на шлюбно-сімейні відносини, серією ордонансов відступила від церковних норм, що відносяться до укладення шлюбу. Сам шлюб, хоча як і раніше фіксувався лише в церковних книгах, став розглядатися не лише як релігійне таїнство, але і як акт громадянського стану. Було переглянуто старе канонічне правило, згідно з яким при вступі в шлюб не вимагалося згоду батьків. Відтепер діти, які порушили волю батьків, могли бути позбавлені спадщини. Крім того, в XVII ст. батьки отримали право звертатися до Паризький парламент зі скаргою на дії кюре, який уклав брагу без їх згоди. У зв'язку з нерозривність шлюбу з канонічного права парламент не міг визнати його недійсним, але оголошував укладеним незаконно. У результаті шлюб не породжував юридичних наслідків.
Особисті відносини подружжя (верховенство чоловіка, безумовне підпорядкування йому дружини, спільне проживання і т.п.) також визначалися канонічним правом, але становище дітей в сім'ї і майнові відносини подружжя були різними у північній та південній частинах країни. У країні звичайного права батьківська влада розглядалися як своєрідна опіка і зберігалася в основному до повноліття дітей. Тут також тривалий час діяв режим спільності майна подружжя, яким розпоряджався чоловік. На півдні під впливом римського права затвердилася сильна батьківська влада над дітьми, але існував роздільний режим майна чоловіка і дружини.
У період пізнього середньовіччя під впливом норм римського права скоротилася майнова правосуб'єктність дружини. На півдні всі угоди, укладені нею без згоди чоловіка, визнавалися нікчемними. Навпаки, на півночі режим спільності майна перестав бути обов'язковим, і за подружжям закріпилася велика свобода вирішувати свої майнові взаємини з обопільної згоди. Повсюдно у Франції до цього часу посилюється батьківська (насамперед батьківська) владу над дітьми, які, як і в римському праві, не могли здійснювати юридичні акти без згоди батьків. Батько отримав право просити у королівської адміністрації ув'язнення непокірних дітей.
У спадковому праві Франції найбільш характерним інститутом був майорат, тобто передача у спадщину земельної майна померлого старшого сина. Такий порядок дозволяв уникати дроблення феодальних сеньйорів і селянських господарств. На спадкоємця покладався обов'язок допомагати своїм неповнолітнім братам, видавати заміж сестер. На півдні Франції під впливом римського права широке розповсюдження отримали заповіту. У них особливо було зацікавлене духовенство, оскільки священики вважалися виконавцями заповідальне волі померлого і частина заповіданого майна відмовлялася церкви. Під впливом церкви заповіт все більше починає проникати і в звичайне право, хоча заповідальне свобода на півночі була суттєво обмежена на користь законних спадкоємців. Останні не могли бути позбавлені спадщини заповідальне розпорядження без особливо серйозних до того підстав.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сімейне та спадкове право. "
 1. § 322. Захист спадкових прав
  сімейні
 2. § 295. Поняття спадкового права
  спадкове право розвивалося як збори правових приписів, що регулюють питання про те, що стане з правами і обов'язками якої особи після його смерті. У працях римських юристів приписи спадкового права розроблялися в числі способів придбання власності mortis causa, тобто в разі смерті колишнього власника. (522) Спадкове право виступало як
 3. Стаття 1170. Компенсація нерозмірності одержуваного спадкового майна із спадковою часткою
  спадкового майна, про переважне право на отримання якого заявляє спадкоємець на підставі статті 1168 або 1169 цього Кодексу, із спадковою часткою цього спадкоємця усувається передачею цим спадкоємцем іншим спадкоємцям іншого майна зі складу спадщини або наданням іншої компенсації, у тому числі виплатою відповідної грошової суми. 2. Якщо
 4. § 313. Формально необхідне спадкове право
  сімейного майна, і в згоді з принципом сімейної солідарності, якщо вони не ставали спадкоємцями, то повинні були бути згадані в заповіті і позбавлені спадщини. Якщо це відбувалося правильно, heredes sui залишалися без частки у спадщині. Коли de cuius не позбавляв спадщини поіменно синів, дочок і інших heredes sui, заповіт було абсолютно чи відносно
 5. § 296. Спадково-правові відносини
  спадковими позовами, або actio
 6. 1. Спадкодавець
  спадкового правонаступництва є спадкодавець і спадкоємці. Спадкодавець - особа, після смерті якого настає правонаступництво. У літературі нерідко відзначається, що суб'єктом спадкового правонаступництва спадкодавець не стає, оскільки саме правовідношення виникає лише після смерті громадянина. Проти цього твердження важко заперечити. Разом з тим дані,
 7. Порядок складання опису спадкового майна
  спадкового майна в присутності двох свідків. При виробництві опису майна можуть бути присутніми виконавець заповіту, спадкоємці та у відповідних випадках представники органу опіки та піклування. Представники органу опіки та піклування присутні при виробництві опису спадкового майна в цілях охорони інтересів зачатої, але ще не народженого спадкоємця, а
 8. Додаткова література
  спадковий процес (Проблеми теорії і практики). - Кишинів, 1973 (258 у.о.). 7. Ромовська 3. Реформа Спадкового права / / Українське право. - 1997. - № 1. - С. 101-107. 8. Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цівільному праві. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2002 (20 у.о.). 9. Серебровський В.І. Нариси радянського спадкового права / / Серебровський В.І. Вибрані праці. - М.,
 9. Спадкова трансмісія
  спадкової трансмісії. Якщо залишилася після смерті спадкоємця частина строку для прийняття спадщини становить менше трьох місяців, вона подовжується до трьох
 10. Стаття 1164. Загальна власність спадкоємців
  спадкове майно переходить до двох або декількох спадкоємців, і при спадкуванні за заповітом, якщо воно заповідано двом або декільком спадкоємцям без вказівки успадкованого кожним з них конкретного майна, спадкове майно надходить з дня відкриття спадщини у спільну часткову власність спадкоємців. До спільної власності спадкоємців на спадкове майно застосовуються
 11. § 315. Матеріально необхідне спадкове право при Юстиніані
  спадкового права. У ній були точно встановлені причини, за якими заповідач міг виключати з успадкування необхідних спадкоємців (наприклад, посягання з їхнього боку на життя спадкодавця). Якщо не існувало жодної з причин для виключення з успадкування, право необхідної частки мали всі Десцендент і асценденти, і, ймовірно, брати і сестри de cuius. Для здійснення
 12. Передмова
  сімейного, податкового законодавства, законодавства про нотаріат, про акціонерні товариства і пр. При цьому треба враховувати постійні зміни, які відбуваються в законодавчих актах. Мета даного посібника - познайомити читачів з положеннями чинного законодавства і практикою застосування положень про спадкування. У посібнику детально викладаються: підстави спадкування; види,
 13. Стаття 7. Здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов'язків
  сімейних відносин (сімейними правами), в тому числі правом на захист цих прав, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Здійснення членами сім'ї своїх прав і виконання ними своїх обов'язків не повинні порушувати права, свободи і законні інтереси інших членів сім'ї та інших громадян. 2. Сімейні права охороняються законом, за винятком випадків, якщо вони здійснюються в суперечності з
© 2014-2022  yport.inf.ua