Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1, 1996 - перейти до змісту підручника

Кримінальне право.

У IX-XI ст. у Франції в основному продовжувала існувати система злочинів і покарань, висхідна до раннього середньовіччя. Злочин розглядалося як дія (приватна образа), що зачіпає інтереси окремих осіб, а покарання, які ще не були позначені печаттю жорстокості, зводилися насамперед до компенсації за шкоду, заподіяну приватним особам.
Однак до XI-XII ст. феодальні риси кримінального права розкриваються досить повно. Злочин перестає бути приватною справою, а виступає як "порушення миру", тобто утвердився феодального правопорядку. Отримують розвиток такі якості кримінального права, як кримінальна відповідальність без вини, жорстокість покарань, невизначеність складів злочинів. Якщо ще в середовищі самих феодалів питання про злочини і покарання розглядалося в "суді рівних", виходячи з правових звичаїв і уявлень про феодальної честі, то по відношенню до підвладному селянському населенню сеньйор в кримінальних справах був по суті одночасно і законодавцем і суддею. Він міг застосовувати кримінальну репресію проти селян за самі різні прояви непокори, аж до невиконання сеньйоріальної повинностей.
З поступової централізацією держави і посиленням королівської влади в XIII-XV ст. послаблюється сеньориальная юрисдикція і зростає роль законодавства королів у розвитку кримінального права, яке все більше набуває репресивний характер. Розширюється коло справ, які розглядаються як тяжкі злочини і входять в категорію так званих "королівських випадків" (фальшивомонетництво, вбивство, згвалтування, підпали і т.д.). Королі своїм законодавством починають активно втручатися і в релігійну сферу, доповнюючи норми канонічного права. Так, ще в 1268 році Людовик IX видав ордонанс, що передбачає особливе покарання за богохульство. З'являється ряд нових складів злочинів, пов'язаних з поняттям "образу величності". Остаточного зникнення подання про злочин як "приватній справі" сприяв Великий березневий ордонанс 1357, який передбачав заборону на заміну покарання грошовою компенсацією. На вимогу станів король позбавлявся права помилування осіб, які скоїли тяжкі злочини.
Аж до революції 1789 року кримінальна відповідальність тієї чи іншої особи безпосередньо пов'язувалася з його становим становищем. До дворянам лише у виняткових випадках застосовувалися тілесні покарання, які зазвичай замінялися штрафами і конфіскаціями майна, що не допускалася смертна кара через повішення. Особлива система кримінальної відповідальності існувала для духовенства. Разом з тим повністю відкидалися будь-які уявлення про законність у випадках придушення міських і селянських повстань, коли остаточно зникали розмежування між судового і позасудового розправою. Так, при придушенні Жакерии тільки за два тижні було страчено 20 тис. чоловік.
У середньовічному кримінальному праві Франції допускалося об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність без вини. Так, в королівських законах за деякі політичні злочини передбачалася колективна відповідальність членів міських корпорацій, а також членів сім'ї злочинця, в тому числі його дітей. Законодавство і кутюми в принципі знали поняття неосудності, тобто нездатності людини в силу психічного розладу усвідомлювати значення своїх дій. Але з ряду злочинів, у тому числі за "образу величності", до кримінальної відповідальності притягувалися божевільні і малолітні. Кримінальній "переслідування" піддавалися навіть трупи злочинців, а також тварини і предмети, з'явилися причиною смерті людини.
У період абсолютизму законодавство особливо деталізує склади злочинів, спрямованих проти короля, французької держави і католицької церкви. У зв'язку з цим значно розширюється коло дій, які підпадають під поняття "образу величності". Найбільш тяжкими вважалися замаху на короля або членів його сім'ї і змова проти держави. У XVII в. при Рішельє була створена "друга ступінь" злочинів, що розглядалися як "образу величності". Це змова проти міністрів короля, командувачів королівськими військами, губернаторів провінцій і інших вищих королівських чиновників, зрада на війні, дезертирство, шпигунство, будівництво фортець без королівського дозволу і т.п.
Різноманітними були і релігійні злочини: богохульство, блюзнірство і святотатство, чаклунство, єресь і т.д. Поняття "єресь", як і поняття інших релігійних злочинів, відрізнялося особливою невизначеністю і змінювалося на різних етапах розвитку французької держави. Найбільш масовий характер пре слідування єретиків отримала період Реформації, особливо після едикту Генріха II в 1547 році, наказано спалювати на вогнищах всіх протестантів. Гоніння на кальвіністів (гугенотів) в цей час вилилися в масові позасудові розправи (в 1572 році в Варфоломіївську ніч було вбито 2 тис. осіб), в кровопролитні релігійні війни XVI-XVII ст.
У зв'язку з процесом первісного нагромадження капіталу і масовим розоренням селянства королівськими ордонансами були передбачені спеціальні заходи кримінальної репресії проти бродяг, жебраків і безробітних, що ставили своєю метою створення системи найманої праці. Незадовго до революції це законодавство поповнилося черговим королівським ордонансом (в 1764 році), за яким особи, що не мають засобів до існування, посилалися на важкі роботи на галерах.
Так само як і злочини, покарання не були чітко визначені в королівському законодавстві, їх застосування в чому залежало від розсуду суду, від станового положення обвинуваченого. Метою покарання стало відплата і залякування. Вироки виконувалися публічно, з тим, щоб страждання засудженого викликали страх у всіх присутніх. Смертна кара застосовувалася в різноманітних формах: розривання на частини кіньми, четвертування, спалення і т.д. Численними були членовредительские і тілесні покарання: відрізання мови, відсікання кінцівок, роздирання розпеченими щипцями і т.д. Широко стало застосовуватися і тюремне ув'язнення, яке в більш ранній період передбачалося головним чином церковними судами. В якості основного і додаткового покарання використовувалася і конфіскація майна, що було вигідно королівській скарбниці, коли справа стосувалася великих станів буржуа.
У кримінальному праві Франції чітко проявилася і така специфічно середньовічна риса, як явна невідповідність тяжкості покарання характером злочину. Вона посилювалася свавіллям королівських суддів, особливо зловживали конфіскацією майна, що викликало велике невдоволення французької буржуазії, передові ідеологи якої піддали в XVIII в. нищівній критиці всю систему дореволюційного кримінального "права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Кримінальне право."
 1. Контрольні питання до розділу 12
  1. Дайте визначення поняття галузі кримінального права. 2. Назвіть завдання і принципи кримінального права. 3. Назвіть дію кримінального закону в часі і в просторі. 4. Дайте визначення і назвіть ознаки кримінального злочину. 5. Назвіть обставини, що виключають кримінальну відповідальність. 6. Дайте визначення кримінального покарання. 7. Назвіть види і мета кримінального
 2. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  1. Визначте поняття кримінального права як галузі права, роль у правовому регулюванні і взаємодію з іншими галузями права. 2. Джерела кримінального права. Значення конституційних та міжнародно-правових положень. Розкрийте основні риси КК РФ 1996 р. 3. Знайдіть у Кримінальному кодексі відсильні і бланкетні норми кримінального права. 4. Поняття кримінально-правового
 3. Е.Е. Чередниченко. Принципи кримінального законодавства: поняття, система, проблеми законодавчої регламентації., 2007
  У роботі зроблена спроба концептуального підходу до дослідження проблеми принципів кримінального законодавства, починаючи з визначення їх природи, ознак, системи, співвідношення з принципами кримінальної відповідальності, кримінального права, кримінально-правової політики, кодифікації кримінально-правових норм. Розглянуто проблеми законодавчої регламентації як всієї системи в цілому, так і окремих
 4. Н.Ф. Кузнєцової, І.М. Тяжкова. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 2. Загальна частина: Вчення про покарання, 2002
  Підручник виконаний відповідно до затвердженої кримінально-правової секцією Навчально-методичного об'єднання університетів Російської Федерації з правознавства програмою з дисципліни " Кримінальне право ". У ньому міститься науково-практичне дослідження Кримінального кодексу Росії 1996 з використанням практики його застосування. Разом з тим у підручнику викладається коротка історія вітчизняного
 5. Н.Ф. Кузнєцова, І.М . Тяжкова. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 1. Загальна частина: Вчення про злочин, 2002
  Підручник виконаний відповідно до затвердженої кримінально-правoвой секцією Навчально-методичного об'єднання університетів Російської Федерації з правознавства програмою з дисципліни "Кримінальне право". У ньому міститься науково-практичне дослідження Кримінального кодексу Росії 1996 з використанням практики його застосування. Разом з тим у підручнику викладається коротка історія вітчизняного
 6. 7.1. Організації кримінально-виконавчої системи
  Від сплати податку звільняються організації та установи кримінально-виконавчої системи Міністерства юстиції РФ щодо земельних ділянок, наданих для безпосереднього виконання покладених на ці організації та установи функцій. Згідно ст. 5 Закону РФ від 21.07. 93 N 5473-1 "Про установах та органах, які виконують кримінальні покарання у вигляді позбавлення волі"
 7. Глава I. Принципи кримінального законодавства в російському кримінальному праві
  Глава I. Принципи кримінального законодавства в російському кримінальному
 8. Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008
  Пропонований Підручник підготовлено професорсько -препода-вательскій колективом кафедри кримінального права Московської державної юридичної академії за інформаційної підтримки довідково-пошукової системи КонсультантПлюс. Він відображає стан кримінального законодавства та враховує з-трансформаційних змін і доповнення, внесені до Кримінального кодексу РФ Федеральним законом від 13 травня 2008 р. № 66-ФЗ.
 9. Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008
  Пропонований Підручник підготовлено професорсько-препода - вательскій колективом кафедри кримінального права Московської державної юридичної академії за інформаційної підтримки довідково-пошукової системи КонсультантПлюс. Він відображає стан кримінального законодавства та враховує з-трансформаційних змін і доповнення, внесені до Кримінального кодексу РФ Федеральним законом від 8 квітня 2008 р. № 43 - ФЗ.
 10. Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 3. Особлива частина, 2002
  Підручник виконаний відповідно до затвердженої кримінально-правoвой секцією Навчально-методичного об'єднання університетів Російської Федерації з правознавства програмою з дисципліни "Кримінальне право". У ньому міститься науково-практичне дослідження Кримінального кодексу Росії 1996 з використанням практики його застосування. Разом з тим у підручнику викладається коротка історія вітчизняного
 11. Загальна характеристика кримінального права РФ як науки, галузі та навчальної дисципліни. Місце кримінального права в системі національного права
  . Кримінальне право входить в силові галузі права, які ведуть боротьбу зі злочинністю. Кримінальне право конкретизує ознаки злочинів і покарань за них, це вся його компетенція. Порядок притягнення до кримінальної відповідальності, розгляду справ, регламентується кримінально-процесуальним правом. Кримінально-виконавче право займається безпосередньо покаранням. Всю систему можна
 12. Стаття 300. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності Коментар до статті 300
  1. Злочин в коментованій статті є окремим випадком перевищення посадових повноважень з боку зазначених у ній осіб. 2. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності може мати місце у відносинах двох категорій учасників кримінального процесу - підозрюваного (ст. 46 КПК) та обвинуваченого (ст. 47 КПК РФ) у скоєнні злочину. 3. Об'єктивна сторона полягає в
 13. Стаття 19. Загальні умови кримінальної відповідальності Коментар до статті 19
  1. Адресатом застосування державних заходів кримінального примусу може бути тільки фізична особа. На відміну від законодавства низки країн (Бельгії, Великобританії, Нідерландів, Франції, Індії, ряду штатів США) юридичні особи кримінальної відповідальності за КК РФ не несуть. 2. На підставі принципу вини (особистої винної відповідальності) коментована стаття визначає умови
© 2014-2022  yport.inf.ua