Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 160. Головуючий у судовому засіданні

Під час одноособового розгляду справи в суді першої інстанції головуючим є суддя, який розглядає справу.
2. Головуючий керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками цивільного процесу їх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин справи, усуваючи із судового розгляду все, що не має істотного значення для вирішення справи.
3. У разі виникнення заперечень у будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, а також свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів щодо дій головуючого ці заперечення заносяться до журналу судового засідання і про їх прийняття чи відхилення суд постановляє ухвалу.
4. Головуючий вживає необхідних заходів для забезпечення в судовому засіданні належного порядку.
5. Головуючий розглядає скарги на дії чи бездіяльність судового розпорядника стосовно виконання покладених на нього обов'язків, про що постановляє ухвалу.
1. Коментована стаття визначає процесуальне становище голо вуючого у цивільному судочинстві.
Головуючим у судових засіданнях місцевих судів можуть бути як голова суду, так і судді, а у судових засіданнях інших судів -голова суду, його заступник або члени суду.
2. Головуючий має право і зобов'язаний керувати усім ходом судового розгляду, вживати необхідних заходів по забезпеченню порядку у судовому засіданні. Його розпорядження обов'язкові як для учасників процесу, так і для присутніх у залі судового засі дання. Він має право усувати із судового розгляду все, що не має істотного значення для суду. Заперечення сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, перекладачів проти дій головуючого повинні заноситися до журналу судового засідання.
191
Про прийняття зазначених заперечень чи їх відхилення суд постановляє ухвалу.
Головуючий зобов'язаний так керувати судовим засіданням, щоб забезпечити умови для повного, всебічного і об'єктивного з'ясування обставин справи, встановлення дійсних взаємовідносин сторін. Його обов'язок також забезпечити належний виховний рівень процесу по кожній цивільній справі і належний порядок у кожному судовому засіданні.
3. Коментована стаття покладає на головуючого також обов'язок розгляду скарг на дії чи бездіяльність судового розпорядника стосовно виконання покладених на нього обов'язків, про що постановляється ухвала.
Стаття 161. Звертання до суду у судовому засіданні 1. Особи, які беруть участь у справі, свідки, перекладачі, експерти, спеціалісти звертаються до суду словами "Ваша честь".
1. Коментована стаття цього Кодексу встановлює форму поважного звернення до суду у судовому засіданні осіб, які беруть участь у справі, свідків, перекладачів, експертів та спеціалістів. Хоча дана стаття дає вичерпний перелік зобов'язаних осіб, вважаємо, що і всі інші учасники цивільного судочинства (секретар судового засідання, судовий розпорядник, особа, яка надає правову допомогу) повинні також додержуватися передбаченої статтею поважної форми звернення до суду у судовому засіданні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 160. Головуючий у судовому засіданні"
 1. Стаття 18. Склад суду
  статті у випадках, зазначених у цьому Кодексі, цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються колегією у складі одного судді і двох народних засідателів. Діючий ЦПК передбачає такий склад суду при розгляді по суті справ про: обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; визнання фізичної особи
 2. Стаття 19. Порядок вирішення питань колегією суддів
  статті цього Кодексу (ст., ст. 313, 343
 3. Стаття 92. Попередження і видалення із залу судового засідання
  статті, перекладачем суд оголошує перерву і надає час для його заміни. 1. Частина 1 коментованої статті деталізує зміст правопорушення та склад осіб, до яких застосовуються судом такі заходи процесуального примусу як попередження та видалення із залу судового засідання. Порушення встановлених у суді правил, протиправне перешкоджання здійсненню судочинства може полягати у порушенні
 4. Стаття 162. Обов'язки осіб, присутніх у залі судового засідання
  статті, допускається з дозволу головуючого. 3. Учасники цивільного процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку і беззаперечно підкорятися розпорядженням головуючого. 192 4. Особи, які беруть участь у справі, передають документи та інші матеріали головуючому через судового розпорядника.
 5. Стаття 163. Відкриття судового засідання
  статті і до ст. 173 ЦПК містить правила, що регулюють підготовчу частину судового засідання. її завданням є підготовка необхідних умов для успішного розгляду і вирішення цивільної справи. Всі питання, що вирішуються у даній частині судового засідання, та всі процесуальні дії цієї частини можна звести у чотири групи: а) чи можна при даній явці осіб, які беруть участь у справі, розглянути цю
 6. Стаття 164. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків. Присяга перекладача
  стаття регламентує порядок роз'яснення перекладачеві його прав і обов'язків. Як видно, ця процесуальна дія провадиться відразу ж після відкриття судового засідання, тобто однією з пер-194 ших. Закон передбачає це для того, щоб особи, які не володіють мовою, на якій ведеться судочинство, вже з самого початку розуміли все, що відбувається у даному процесі. 2. До прав перекладача належать
 7. Стаття 165. Видалення свідків із зали судового засідання
  стаття передбачає необхідність видалення свідків із залу судового засідання до початку розгляду справи по суті у відведене для цього приміщення. Така дія має на меті запобігання впливу обставин справи, які починає досліджувати суд, на відомості, якими володіють свідки. В іншому разі їх дані про обставини справи можуть зазнати змін. 2. Свідки, що з'явилися у судове засідання, видаляються з зали
 8. Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків
  статті, особи, які беруть участь у справі, мають ряд процесуальних прав і обов'язків (див. коментар до статей 27 і 31 цього Кодексу). У зв'язку з цим ця стаття і закріплює обов'язок головуючого у судовому засіданні роз'яснити їм процесуальні права і обов'язки. Тільки у тому разі, коли сторони та інші особи, які беруть участь у справі, знають свої права і обов'язки, розуміють їх зміст, можна
 9. Стаття 171. Роз'яснення прав та обов'язків експерта. Присяга експерта
  стаття передбачає правило, відповідно до якого у підготовчій частині судового засідання головуючий роз'яснює експертові його права та обов'язки і попереджає його про кримінальну відповідальність за відмову від виконання покладених на нього обов'язків та завідомо неправдивий висновок. Про процесуальне становище експерта докладніше див. коментарі до ст. ст. 53, 143-150 цього Кодексу. 2. Новий ЦПК
 10. Стаття 173. Початок розгляду справи по суті
  стаття визначає початок другої частини судового засідання - розгляд справи по суті. Ця частина є головною у судовому засіданні, оскільки її завданням є встановлення і перевірка фактичних обставин цивільної справи. 2. Розгляд справи по суті, по-перше, починається доповіддю головуючого про зміст заявлених вимог та про визнання сторонами певних обставин під час попереднього судового засідання. Це
© 2014-2022  yport.inf.ua